Najpierw sprawdź, czy aplikacja Webex jest obsługiwana w konkretnej wersji urządzeń iPhone, iPad lub Android.

Następnie sprawdź, czy urządzenie obsługuje uwierzytelnianie biometryczne.


 

Chociaż niektóre urządzenia obsługują rozpoznawanie twarzy, niektóre starsze urządzenia mogą obsługiwać tylko rozpoznawanie odcisków palców.

1

Dotknij swojego Profilu, przejdź do Ustawień, wybierz Prywatność, a następnie dotknij opcji Użyj uwierzytelniania Face ID.

Jeśli identyfikator twarzy nie jest obsługiwany, wybierz opcję Użyj uwierzytelniania identyfikatora dotykowego. Jeśli funkcja Touch ID nie jest skonfigurowana w ustawieniach urządzenia, należy ją włączyć.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń biometrycznych urządzenia.


 

Jeśli nie masz kodu dostępu, zostaniesz poproszony o utworzenie go jako alternatywnego sposobu weryfikacji swojej tożsamości.

2

Dotknij ekranu Zablokuj , aby ustawić czas zablokowania aplikacji. Wybierz Natychmiast, aby aplikacja blokowała się po opuszczeniu, lub ustaw zegar tak, aby blokował się po okresie braku aktywności. Wybierz spośród dostępnych opcji:

  • Po 1 minucie

  • Po 5 minutach

  • Po 10 minutach

3

Aby ponownie otworzyć aplikację z ekranu blokady aplikacji, spójrz na urządzenie, aby użyć funkcji Face ID, lub zeskanuj odciski palców, aby użyć funkcji Touch ID.

Jeśli urządzenie nie rozpozna skanowania twarzy lub odcisku palca, wprowadź swój kod dostępu.


 

Po wylogowaniu się z aplikacji Webex konieczne będzie ponowne skonfigurowanie uwierzytelniania Face ID przy następnym logowaniu.

Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej firmy Apple na temat Face ID lub Touch ID, zobacz następujące artykuły:

1

Dotknij swojego Profilu, przejdź do Ustawienia, wybierz Prywatność, a następnie dotknij opcji Użyj uwierzytelniania biometrycznego.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń biometrycznych urządzenia.


 

Jeśli nie masz kodu dostępu lub wzoru zabezpieczeń, zostaniesz poproszony o utworzenie go jako alternatywnego sposobu weryfikacji swojej tożsamości.

2

Dotknij ekranu Zablokuj , aby ustawić czas zablokowania aplikacji. Wybierz opcję Po zamknięciu, aby aplikacja blokowała się za każdym razem, gdy ją opuścisz, lub ustaw zegar tak, aby blokował się po okresie braku aktywności. Wybierz spośród dostępnych opcji:

  • Po 1 minucie

  • Po 5 minutach

  • Po 10 minutach

3

Aby ponownie otworzyć aplikację z ekranu blokady aplikacji, zeskanuj odcisk palca lub spójrz na urządzenie, aby użyć rozpoznawania twarzy.


 

Jeśli urządzenie nie rozpozna odcisku palca lub skanowania twarzy, wprowadź kod dostępu lub wzorzec zabezpieczeń.