Najprv skontrolujte, či je aplikácia Webex podporované vo vašej konkrétnej verzii iPhone, iPad alebo Android.

Potom skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje biometrické overenie.


 

Hoci niektoré zariadenia podporujú rozpoznávanie tváre, niektoré staršie zariadenia môžu podporovať iba rozpoznávanie odtlačkov prstov.

1

Klepnite na svoje Profil, ísť do nastavenie, vyberte Ochrana osobných údajova potom klepnite na Použite Face ID Authentication.

Ak Face ID nie je podporované, vyberte Použite overenie Touch ID. Ak Touch ID nie je nastavené v nastaveniach zariadenia, musíte ho povoliť.

Podľa pokynov na obrazovke nastavte biometrické nastavenia zabezpečenia vášho zariadenia.


 

Ak nemáte prístupový kód, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie ako alternatívny spôsob overenia identity.

2

Klepnite Zamknúť obrazovku nastaviť čas, kedy sa má vaša aplikácia uzamknúť. Vyberte Okamžite takže aplikácia sa uzamkne vždy, keď ju opustíte, alebo si nastavte časovač tak, aby sa zamkol po určitej dobe nečinnosti. Vyber z:

  • Po 1 minúte

  • Po 5 minútach

  • Po 10 minútach

3

Ak chcete znova otvoriť aplikáciu z obrazovky uzamknutia aplikácie, pozrite sa na svoje zariadenie, aby ste použili Face ID, alebo naskenujte odtlačok prsta a použite Touch ID.

Ak vaše zariadenie nedokáže rozpoznať sken tváre alebo odtlačok prsta, zadajte prístupový kód.


 

Ak sa odhlásite z aplikácie Webex, budete musieť pri ďalšom prihlásení znova nakonfigurovať overenie Face ID.

Informácie o podpore Apple o Face ID alebo Touch ID nájdete v nasledujúcich článkoch:

1

Klepnite na svoje Profil, ísť do nastavenie, vyberte Ochrana osobných údajova potom klepnite na Použite biometrické overenie.

Podľa pokynov na obrazovke nastavte biometrické nastavenia zabezpečenia vášho zariadenia.


 

Ak nemáte prístupový kód alebo bezpečnostný vzor, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie ako alternatívny spôsob overenia identity.

2

Klepnite Zamknúť obrazovku nastaviť čas, kedy sa má vaša aplikácia uzamknúť. Vyberte Pri zatvorení takže aplikácia sa uzamkne vždy, keď ju opustíte, alebo si nastavte časovač tak, aby sa zamkol po určitej dobe nečinnosti. Vyber z:

  • Po 1 minúte

  • Po 5 minútach

  • Po 10 minútach

3

Ak chcete znova otvoriť aplikáciu z obrazovky uzamknutia aplikácie, naskenujte odtlačok prsta alebo sa pozrite na zariadenie a použite rozpoznávanie tváre.


 

Ak vaše zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo sken tváre, zadajte prístupový kód alebo bezpečnostný vzor.