Červen 2021

Principy analýzy

Analýza v centru Control Hub umožňuje správcům přístup k interaktivním vizualizacím dat, které zobrazují důležité informace, jako jsou trendy používání a přijetí. Prozkoumejte data, která se automaticky přizpůsobují parametrům zadaným v reálném čase.

Analýza UCM Cloud poskytuje přehled o zkušenostech se službami, využitím prostřddků a nyní také sanalýzou provozu . Můžete se důkladně seznámit s analytickými vizualizacemi znázorňujícími lokality provozu hovorů a analýzu provozu hovorů s údaji v reálném čase. Zatímco Analýza kapacity umožňuje vizualizovat celkové využití kapacity přenosového spoje v různých typech přenosového spoje a typech hovoru.

Další informace naleznete v článku Analýza UCM Cloud.

Únor 2021

Podpora sestav Flex 3.0

Grafy a reporty využití Flex v UCM Cloud jsou rozšířeny o zobrazení využití licencí pro zákazníky s plánem Flex 3.0. Podrobnosti naleznete v části Přehledy o využití služby UCM Cloud Flex.

Listopad 2020

Přiřazování role správce helpdesku

Centrum Control Hub umožňuje přiřadit uživatelům role na základě jejich odpovědností a požadavků na práci, jako je například role správce helpdesku. Pomáhá zákazníkům generovat sestavu analýz v každém uzlu a identifikovat případné problémy. Podrobné informace o roli a jejím přiřazení naleznete v článku Oprávnění UCM Cloud RBAC.