Nyheter

Juni 2021

6 juni 2021

Forstå analyse

Ved analyse i kontroll hub kan administratorer få tilgang til interaktive data visualiseringer som viser viktig informasjon, for eksempel bruk og innføring av trender. Utforsk data når de automatisk tilpasses parametrene du angir i sanntid.

UCM skyanalyse gir innsikt i tjenesteopplevelsen, bruk av aktiva og nå med det nyeste tillegget av trafikkanalyse, kan du være klar over analysevisualiseringer som illustrerer anropstrafikkplasseringer og analyse av anropstrafikk med realtidsdata. Mens kapasitetsanalysen gjør det mulig å visualisere den totale bruken av Trunkens trafikk over forskjellige trunktyper og anropstyper.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se UCM skyanalyse.

Februar 2021

4 februar 2021

Støtte for fleksi 3,0-rapporter

Diagrammer for bruk av Flex og rapportering i UCM-sky er forbedret for å vise lisensbruken for kunder med Flex 3.0-plan. For mer informasjon, se UCM Cloud Fleksi bruks rapporter.

November 2020

26. november 2020

Tilordne rollen bruker administrator

Kontrollens hub lar deg tilordne rolle til brukere basert på deres ansvar, og arbeids behov, for eksempel rollen som bruker støtte for administratorer. Den hjelper kunder med å generere analyserapport for hver node og eventuelt identifisere problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om rollen og tildelingen, se UCM Cloud RBAC-rettigheter.