Juni 2021

Forstå analyse

Ved analyse i kontrollhub kan administratorer få tilgang til interaktive datavisualiseringer som viser viktig informasjon, for eksempel bruk og innføring av trender. Utforsk data når de automatisk tilpasses parametrene du angir i sanntid.

UCM skyanalyse gir innsikt i tjenesteopplevelsen, bruk av aktiva og nå med det nyeste tillegget av trafikk analyse, kan du være klar over analysevisualiseringer som illustrerer anropstrafikkplasseringer og analyse av anropstrafikk med realtidsdata. Mens kapasitetsanalysen gjør det mulig å visualisere den totale bruken av Trunkens trafikk over forskjellige trunk typer og anropstyper.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se UCM skyanalyse.

Februar 2021

Støtte for Flex 3.0-rapporter

Diagrammer for bruk av Flex og rapportering i UCM-sky er forbedret for å vise lisensbruken for kunder med Flex 3.0-plan. For mer informasjon, kan du se UCM Cloud Flex bruksrapporter.

November 2020

Tilordne administratorrolle for brukerstøtte

Kontrollhub lar deg tilordne rollen til brukere basert på deres ansvar, og arbeidskrav, for eksempel administratorrolle for brukerstøtte. Den hjelper kunder med å generere analyserapport for hver node og eventuelt identifisere problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om rollen og tildelingen, kan du se UCM Cloud RBAC-rettigheter.