Juni 2021

Förstå Analytics

Med Analytics i Control Hub kan administratörer ta del av interaktiva visualiseringar som visar viktig information om exempelvis trender för användning och införanden . Utforska data för att se hur de anpassas automatiskt till parametrar som du anger i realtid.

UCM Cloud Analytics ger dig insikter om hur tjänsten upplevs och hur tillgångar avnänds. Med den nya trafikanalysfunktionen kan du detaljstudera visualiserade analyser av samtalstrafikplatser och samtalstrafikanalys med realtidsdata. Kapacitetsanalysen visar å andra sidan hur trunkkapaciteten används för olika trunk - och samtalstyper.

Mer information finns i UCM Cloud Analytics.

Februari 2021

Stöd för Flex 3.0-rapporter

Diagrammen över Flex-användning och rapporterna i UCM Cloud har förbättrats och visar nu licensanvändningen för kunder med ett Flex 3.0-abonnemang. Läs mer i UCM Cloud Flex-användningsrapporter.

November 2020

Tilldela rollen Helpdeskadministratör

I Control Hub kan du tilldela roller till användare enligt deras ansvarsområden och arbetsbehov , till exempel rollen Helpdeskadministratör. Det hjälper kunderna att generera Analytics-rapporter vid varje nod och identifiera eventuella problem. Mer information om rollen och hur den tilldelas finns i RBAC-behörigheter i UCM Cloud.