Co nowego

Czerwiec 2021 r.

6 czerwca 2021

Opis analiz

W koncentratorze sterowania analizą Administratorzy mogą uzyskać dostęp do interakcyjnych wizualizacji danych zawierających ważne informacje, takie jak użycie i zastosowanie trendów. Przeglądaj dane, ponieważ automatycznie dostosowują się do parametrów, które określasz w czasie rzeczywistym.

UCM Cloud Analytics zapewnia wgląd w doświadczenia związane z usługami, wykorzystanie zasobów, a teraz dzięki niedawno dodanej funkcji analizy ruchu można zagłębić się w wizualizacje analityczne ilustrujące lokalizacje ruchu połączeń oraz analizę ruchu połączeń z danymi w czasie rzeczywistym. Natomiast analiza pojemności pozwala na wizualizację całkowitego wykorzystania pojemności łącza magistralowego w odniesieniu do różnych typów magistrali i połączeń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Analiza danych w chmurze UCM.

Luty 2021 r.

4 lutego 2021

Obsługa raportów Flex 3,0

Wykresy użycia Flex oraz raportowanie w UCM Cloud zostały wzbogacone o wyświetlanie wykorzystania licencji dla klientów posiadających plan Flex 3.0. Szczegółowe informacje można znaleźć w raportach UCM w usłudze Flex Cloud — raporty użycia.

Listopad 2020 r.

26 listopada 2020

Przypisywanie roli administratora technicznego

Koncentrator sterowania umożliwia przypisywanie ról użytkownikom na podstawie ich obowiązków oraz wymagań dotyczących pracy, takich jak rola administratora technicznego. Pomaga to klientom generować raporty analityczne na każdym węźle i identyfikować ewentualne problemy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat roli i przydziału, patrz UCM Cloud RBAC