Přečtěte si o systémových požadavcích na videoplatformu Cisco Webex.

Microsoft Internet Explorer

Minimální podporovaný operační systém pro Internet Explorer 10 je Windows 7. Pokud používáte starší verzi IE nebo Windows, musíte aktualizovat.

Po vynucení používání protokolu TLS 1.2 se nebudou moci připojit následující kombinace verzí prohlížeče Internet Explorer a operačního systému Windows:

  • Verze nižší než IE11 v systému Windows Vista, XP nebo starším operačním systému se nebudou moci připojit.

  • IE7 nebo starší v žádném operačním systému Windows se nebude moci připojit.

  • IE10 ve Windows 7 nebo 8 může být vyžadováno k povolení protokolu TLS 1.2 v nastavení prohlížeče, aby se mohl i po vynucení protokolu TLS 1.2 nadále připojovat. Povolení protokolu TLS 1.2:

  1. Přejděte na Nástroje , zvolte Možnosti Internetu a pak vyberte kartu Upřesnit.

  2. Zkontrolujte TLS 1.2 a pak odškrtněte SSL 3.0 pro další zabezpečení.

  3. Klikněte na Použít a potom OK.

Prohlížeč Google Chrome

Minimální podporovaná verze pro použití s aplikací Webex Meetings je Google Chrome 65. Pokud máte starší verzi, měli byste provést aktualizaci, aby nedošlo k přerušení služby. Verze prohlížeče Google Chrome starší než 33 se po vynucení TLS 1.2 nebudou moci připojit ke schůzkám Webex.

Mozilla Firefox

Minimální podporovaná verze pro použití s aplikací Webex Meetings je Firefox 52. Pokud máte starší verzi, měli byste provést aktualizaci, aby nedošlo k přerušení služby. Verze Firefoxu starší než 27 se po vynucení TLS 1.2 nebudou moci připojit ke schůzkám Webex.

Microsoft Edge

Prohlížeč Microsoft Edge je kompatibilní s TLS 1.2 a uživatelé jej mohou i nadále používat ke spuštění schůzek Webex a připojení k nim po 3. srpnu 2018.

Java

Uživatelé Java verze 6 a Java verze 7 musí povolit TLS 1.2 ručně z Ovládacích panelů Java:

  1. V nabídce Start systému Windows vyberte Ovládací panely Java.

  2. Vyberte kartu Upřesnit.

  3. Posuňte se dolů a vyberte pole Použít TLS 1.2.

Java verze 8 již má toto nastavení povoleno.

Android a iOS

Při připojování ke schůzkám se schůzkami Cisco Webex Pro Android nebo iOS se neočekávají žádná přerušení.

Webová aplikace Cisco Webex

Stejná podpora prohlížeče platí pro připojení z webové aplikace Webex.

Rozhraní API XML a URL

Volání aplikací do rozhraní Cisco Webex API musí používat TLS 1.2. Po vynucení protokolu TLS 1.2 se aplikace nebudou moci připojit ke schůzkám Webex pomocí protokolů nižších než protokol TLS 1.2.

Konektor pro adresáře Cisco

Pokud k synchronizaci uživatelů používáte Cisco Directory Connector, musíte upgradovat na Cisco Directory Connector 3.0, než společnost Cisco začne vynucovat připojení TLS 1.2. Po zahájení vynucování protokolu TLS 1.2 nebudou fungovat verze konektoru Cisco Directory Connector starší než 3,0. Pokud neupgradujete, zřizování a zrušení zřizování uživatelů v Cisco Webex Teams neprobědá. Cisco Directory Connector 3.0 spoléhá na Microsoft .NET Framework 4.5 a novější verze. Zkontrolujte také, zda je ve vašem virtuálním počítači nebo v operačním systému Windows nainstalována služba Microsoft .NET 4.5 nebo novější. Další informace najdete v aplikaci https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqvsbmq.