Dowiedz się więcej o wymaganiach systemowych platformy Cisco Webex VideoPlatform.

Microsoft Internet Explorer

Minimalny obsługiwany system operacyjny dla programu Internet Explorer 10 to Windows 7. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji IE lub Windows, musisz zaktualizować.

Następujące kombinacje programu Internet Explorer i wersji systemu operacyjnego Windows nie będą mogły się połączyć po wyjęciem protokołu TLS 1.2:

  • Wersje niższe niż IE11 w systemie Windows Vista, XP lub starszym nie będą mogły się połączyć.

  • IE7 lub starszy w żadnym systemie operacyjnym Windows nie będzie można się połączyć.

  • IE10 w systemie Windows 7 lub 8 może być wymagane włączenie protokołu TLS 1.2 w ustawieniach przeglądarki w celu kontynuowania połączenia po wyjęciem TLS 1.2. Aby włączyć protokół TLS 1.2:

  1. Przejdź do menu Narzędzia , wybierzpozycję Opcje internetowe , a następnie wybierzkartę Zaawansowane.

  2. Sprawdź TLS 1.2, a następnie odznacz SSL 3.0, aby uzyskać dodatkowe zabezpieczenia.

  3. Kliknij przycisk Zastosuj , a następnie OK.

Google Chrome

Minimalna obsługiwana wersja do użytku z Webex Meetings to Google Chrome 65. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji, powinieneś zaktualizować, aby uniknąć przerw w obsłudze. Przeglądarka Google Chrome w wersji starszej niż 33 nie będzie mogła łączyć się z Webex Meetings po nachylaniu protokołu TLS 1.2.

Mozilla Firefox

Minimalna obsługiwana wersja do użytku z Webex Meetings to Firefox 52. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji, powinieneś zaktualizować, aby uniknąć przerw w obsłudze. Firefox w wersji starszej niż 27 nie będzie mógł łączyć się z Webex Meetings po naczęsaniu TLS 1.2.

Microsoft Edge

Przeglądarka Microsoft Edge jest zgodna z protokołem TLS 1.2 i użytkownicy mogą nadal używać jej do rozpoczynania spotkań Webex i dołączania do nich po 03 sierpnia 2018 r.

Java

Użytkownicy oprogramowania Java w wersji 6 i Java w wersji 7 muszą ręcznie włączyć protokół TLS 1.2 z poziomu panelu Java Control Panel:

  1. Z menu Start systemu Windows wybierz panel Java Control Panel.

  2. Wybierz kartę Zaawansowane.

  3. Przewiń w dół i zaznacz pole Użyj TLS 1.2.

Oprogramowanie Java w wersji 8 ma już włączone to ustawienie.

Android i iOS

Podczas dołączania do spotkań z Cisco Webex Meetings dla systemu Android lub iOS nie są oczekiwane żadne przerwy.

Aplikacja internetowa Cisco Webex

Ta sama obsługa przeglądarki ma zastosowanie w przypadku łączenia z aplikacji Webex Web.

Interfejsy API XML i URL

Wywołania aplikacji do interfejsu API Cisco Webex muszą używać protokołu TLS 1.2. Po wyuczaniu protokołu TLS 1.2 aplikacje nie będą mogły łączyć się z Webex Meetings przy użyciu protokołów niższych niż TLS 1.2.

Cisco Directory Connector

Jeśli do synchronizowania użytkowników jest używany program Cisco Directory Connector, przed rozpoczęciem wymuszania połączeń TLS 1.2 należy uaktualnić go do programu Cisco Directory Connector 3.0. Po rozpoczęciu wymuszania protokołu TLS 1.2 program Cisco Directory Connector w wersjach starszych niż 3.0 nie będzie działać. Jeśli nie przeprowadzisz uaktualnienia, inicjowanie obsługi administracyjnej i wyłączanie obsługi administracyjnej użytkowników nie będzie miało miejsca w Cisco Webex Teams. Cisco Directory Connector 3.0 opiera się na programie Microsoft .NET Framework 4.5 i nowszych wersjach. Upewnij się również, że na maszynie wirtualnej lub w systemie operacyjnym Windows jest zainstalowany program Microsoft .NET 4.5 lub nowszy. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqvsbmq.