Veškerá nastavení hlasové schránky může vaším jménem konfigurovat správce. Pokud najdete při konfiguraci nastavení nějaké potíže, obraťte se na správce.

Informace o nastavit účet hlasové schránky a poslechu hlasových zpráv naleznete zde: Nastavit hlasovou schránku a Poslechněte si hlasové zprávy .

Přesměrovat volající do hlasové schránky

Můžete nastavit, kdy se mají volající přesměrovat do hlasové schránky. Můžete například chtít přesměrovat všechny hovory do hlasové schránky, když víte, že budete mimo kancelář a nebudete přijímat telefonní hovory.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z Volání portálu uživatele , klikněte Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky .

3

Zvolte, kdy má být hlasová schránka aktivní:

 • Vždy – Tato možnost přesměruje všechny hovory do hlasové schránky.
 • Když je obsazeno – Tato možnost přesměruje hovory do hlasové schránky, pokud již hovoříte.

   

  Když je povoleno čekající hovor, příchozí hovory nebudou přesměrovány do hlasové schránky.

 • Když se zobrazuje Žádná odpověď – Tato možnost přesměruje příchozí hovory do hlasové schránky, pokud hovor nepřijmete.
4

Klikněte na možnost Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Sledujte toto video ukázka o nastavení, kdy chcete volající přesměrovat do hlasové schránky.

Ukládání hlasové schránky a faxových zpráv

Můžete zvolit, kam chcete ukládat hlasovou poštu a faxové zprávy – do Volání portálu uživatele nebo na zadanou e-mailová adresa jako soubor TIF.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z Volání portálu uživatele , klikněte Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky .

3

Přejít na Úložiště zpráv a vyberte, kam chcete zprávy ukládat:

 • Použít systémovou schránku systému –Tato možnost umožňuje přístup k hlasové schránce z telefonu nebo z Volání portálu uživatele .

   
  Systémová poštovní schránka má následující omezení úložiště:
  • Limit jedné zprávy je 10 minut

  • Celkový limit 100 minut poštovní schránky

 • Použít externí poštovní schránku –U této možnosti můžete zadat e-mailová adresa , na kterou chcete odesílat všechny hlasové zprávy. Výběrem této možnosti zakážete přístup k hlasové poště z telefonu, aplikace pro počítač a také Volání portálu uživatele .

   

  Pokud je vybrána tato možnost, hlasové pošty se nepřepisují.

4

Zkontrolujte možnost Použít indikátor čekajících zpráv v telefonu na Cisco IP telefon zaškrtávací políčko povolíte indikátor čekajících zpráv pro stolní telefon.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Sledujte toto video ukázka o tom, kam chcete ukládat hlasové zprávy a faxy.

Co dělat dál

Pokud je ve vaší pobočce povolen přepis hlasové pošty, zobrazí se možnost Použít interní schránku a e-mail kopii hlasové zprávy e-mailem musí být vybrána možnost, abyste mohli přijímat přepisy hlasové pošty. Další informace najdete na stránce Nastavte přepis hlasové schránky .

Povolit oznámení hlasové schránky

Můžete nastavit ID e-mailu, na který chcete dostávat oznámení o obdržení nové hlasové zprávy.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z Volání portálu uživatele , klikněte Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky .

3

Přejít na Oznámení a zapněte přepínač.

4

Chcete-li dostávat oznámení textovými zprávami, vyberte možnost Upozornit mě prostřednictvím textové zprávy, když budou obdrženy nové zprávy hlasové schránky .

Pokud je vybrána tato možnost, zadejte telefonní číslo a poskytovatel služeb.

5

Chcete-li dostávat e-mailová oznámení, vyberte možnost Upozornit mě e-mailem, když budou přijaty nové zprávy hlasové schránky .

Pokud je vybrána tato možnost, zadejte e-mailová adresa , na kterou chcete zasílat oznámení.

6

Chcete-li hlasovou poštu s připojenou zprávou odeslat na e-mailová adresa , zaškrtněte možnost Připojit nové zprávy hlasové schránky a odeslat e-mailem zaškrtávací políčko.

Pokud je vybrána tato možnost, zadejte e-mailová adresa , na kterou chcete zasílat oznámení a připojené zprávy.


 

Pokud je přesměrování hlasové pošty zakázáno, tato možnost nemusí být dostupná.

7

Klikněte na možnost Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Sledujte toto video ukázka o tom, jak povolit oznámení hlasové schránky.

Co dělat dál

Pokud je ve vaší pobočce povolen přepis hlasové pošty, zobrazí se možnost Použít interní schránku a e-mail kopii hlasové zprávy e-mailem musí být vybrána možnost, abyste mohli přijímat přepisy hlasové pošty. Nápovědu najdete v těchto tématech: Nastavte přepis hlasové schránky .

Nastavte přepis hlasové schránky

Díky přepisu hlasové schránky můžete obdržet e-mail s přepisem hlasové schránky v těle e-mailu a souboru .wav jako přílohu hlasové schránky.

Než začnete

 • Podporované jazyky: Angličtina

 • Správce musí pro vaši pobočku povolit přepis hlasové pošty.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z Volání portálu uživatele , klikněte Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky .

3

Přejít na Úložiště zpráv a vyberte možnost Použít systémovou schránku systému z rozevírací seznam.

4

Přejít na Oznámení , zapněte přepínač, zkontrolujte Připojit nové zprávy hlasové schránky a odeslat e-mailem zaškrtávací políčko a zadejte e-mailovou adresu, na kterou se mají přepisy odeslat.


 

Pokud je přesměrování hlasové pošty zakázáno, tato možnost nemusí být dostupná.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Následující obrázek vám můžete použít jako užitečný obrázek e-mailové oznámení o přepisu hlasové schránky .

Můžete také zobrazit soubor přepis hlasové pošty v aplikaci Webex .

Důvody, proč není přepis hlasové pošty k dispozici

Systém nevytvoří přepis, pokud je celková kvalita nebo přesnost přepisu špatná. Může se stát, že kvalita zvuku byla špatná z následujících důvodů:

 • Hlučné pozadí

 • Špatná slyšitelnost

 • Neanglická slova ve zvuku nebo nepodporovaný jazyk


  Přepis hlasové pošty je k dispozici pouze pro hlasové zprávy zanechané v angličtině.

 • Silný přízvuk

Umožněte volajícím přepojit se z pozdravu hlasové schránky

Můžete povolit volajícím, aby stiskněte tlačítko 0 a byli přepojeni na jiné telefonní číslo podle vašeho výběru, když se dostanou do vašeho pozdravu hlasové schránky.


Pokud je tato funkce povolena, nezapomeňte nahrát pozdrav hlasové schránky s příslušným pokynem pro volajícího. Například „Chcete-li se připojit k asistentovi, stiskněte nulu“.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z Volání portálu uživatele , klikněte Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky .

3

Zapnout Chcete-li se přepojit, stiskněte „0“. .

4

Zadejte telefonní číslo nebo linku, na kterou chcete přepojit hovory.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Sledujte toto video ukázka o tom, jak povolit volajícím přepojení z vašeho pozdravu hlasové schránky.

Nastavte pozdravy hlasové schránky

Pozdrav v hlasové schránce je zpráva, kterou uslyší volající, když se dostanou do hlasové schránky. Existují dva typy pozdravů hlasové schránky – Obsazeno a Neodpovídá. Pozdrav Obsazeno se přehraje, když máte jiný hovor a ještě neprobíhá žádný čekající hovor, a když hovor nepřijmete, přehraje se pozdrav Neodpovídá.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z Volání portálu uživatele , klikněte Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky .

3

Přejít na Zdravím vás a nastavte počet zazvonění, které mají volající slyšet, než uslyší váš pozdrav hlasové schránky.

4

Vyberte přivítání pro stav „zaneprázdněn“ Pokud je obsazeno, použijte pozdrav od rozevírací nabídka:

 • Systém – Přehraje výchozí hodnoty systému .
 • Osobní –Pokud je tato možnost vybrána, klikněte na možnost Procházení a vyberte soubor, který chcete nahrát.
5

Vyberte pozdrav, který nepřinesl žádnou odpověď Pokud neodpovíte, použijte pozdrav od rozevírací nabídka:

 • Systém – Přehraje výchozí hodnoty systému .
 • Osobní –Pokud je tato možnost vybrána, klikněte na možnost Procházení a vyberte soubor, který chcete nahrát.

 

Po nahrání souboru s pozdravy jej můžete aktualizovat nebo nahradit kliknutím na Procházení možnost znovu a zvolením nového souboru. Nahrání nového souboru potlačí předchozí pozdravy.

Zvukový soubor (WAV) musí být 8 kHz, 8 bitů mono, CCITT µ-law, max. 2 MB, formát souboru.wav.


 

Pozdravy lze nahrát vytočením hlasového portálu z telefonu. Další informace najdete na stránce Nastavte a spravujte uvítací pozdrav .

6

Klikněte na možnost Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Sledujte toto video ukázka o nastavit pozdravů hlasové schránky.