Odaberite opciju "Kada će se pozivaoci poslati govornoj pošti"

Možete da podesite kada želite da šaljete pozivaoce na govornu poštu. Na primer, možda ćete želeti da pošaljete sve pozive na govornu poštu kada znate da ćete biti van kancelarije i da nećete primati telefonske pozive.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Na portalu Korisnika pozivakliknite na dugme Govorna pošta.

3

Izaberite stavku Postavke govorne pošte.

4

Odaberite kada će vaša govorna pošta biti aktivna:

 • Pošalji sve pozive na govornu poštu
 • Kada ste zauzeti, šaljite pozive govornoj pošti
 • Slanje neodgovorenih poziva na govornu poštu
5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Odaberite gde želite da uskladištite govornu poštu i faks poruke

Možete odabrati gde želite da uskladištite govornu poštu i faks poruke – na portalu korisnika poziva ili na navedenu e-adresu kao .tiff datoteku.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Na portalu Korisnika pozivakliknite na dugme Govorna pošta.

3

Izaberite stavku Postavke govorne pošte.

4

Pored stavke Skladište poruka, koristite pašnjačni meni da biste izabrali gde želite da uskladištite poruke:

 • Koristi sistemsko poštansko sanduče
 • Koristite eksternopoštansko sanduče – Sa ovom opcijom unesite e-adresu za slanje govorne pošte i faks poruka. Ako odaberete ovu opciju, govorna pošta i faks poruke više neće biti dostupne na korisničkom portalu za pozivanje.
5

Omogućite indikator čekanja poruke za stoni telefon tako što ćete proveriti polje pored indikatora čekanja na telefonsku poruku.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Omogući obaveštenja govorne pošte

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Na portalu Korisnika pozivakliknite na dugme Govorna pošta.

3

Izaberite stavku Postavke govorne pošte.

4

Prebacivanje na obaveštenja.

5

Da biste primali obaveštenja o tekstualnim porukama, izaberite opciju Obavesti me putem tekstualne poruke kada se prime nove poruke govorne pošte.

Ako je izabrana ova opcija, unesite broj telefona i dobavljača usluga.

6

Da biste primali obaveštenja putem e-pošte, izaberite opciju Obavesti me putem e-pošte kada budu primljene nove poruke govorne pošte.

Ako je izabrana ova opcija, unesite e-adresu na koju ćete slati obaveštenja.

7

Da biste poslali na e-adresu sa priloženom porukom, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored da biste priložili nove poruke govorne pošte i poslali putem e-pošte.

Ako je izabrana ova opcija, unesite e-adresu na koju ćete poslati obaveštenja i priložene poruke.

8

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Dozvoli pozivaocima da se prenesu iz pozdravne poruke govorne pošte

Pozivaocima možete dozvoliti da pritisnu 0 i da budu prebačeni na drugi broj telefona, po vašem izboru, kada stignu do pozdravne poruke govorne pošte.


Ako je ova funkcija omogućena, obavezno snimite pozdravnu poruku govorne pošte odgovarajućim uputstvom za pozivaoca. Na primer, "Da biste došli do mog asistenta, pritisnite 0."

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Na portalu Korisnika pozivakliknite na dugme Govorna pošta.

3

Izaberite stavku Postavke govorne pošte.

4

Prebacite se na pritisnite taster '0' da biste ga prebaciliu .

5

Unesite broj telefona na koji želite da prenesete pozive.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Podešavanje pozdravnih poruka govorne pošte

Pozdravna poruka govorne pošte je poruka koju vaši pozivaoci čuju kada dođu do vaše govorne pošte. Postoje dve vrste pozdravnih poruka govorne pošte - "Zauzeto" i "Bez odgovora". Užurbani pozdrav se pušta kada ste na drugom pozivu i nemate poziv koji čeka, a pozdrav bez odgovora se pušta kada ne odgovorite na poziv.

Pozdravne poruke govorne pošte možete podesiti i upravljati njima na portalu "Pozivanjekorisnika".

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Na portalu Korisnika pozivakliknite na dugme Govorna pošta.

3

Izaberite stavku Postavke govorne pošte.

4

Pomerite se do pozdrava.

5

Podesite broj prstenova koje biste želeli da pozivaoci čuju pre nego što čuju pozdravnu poruku govorne pošte.

6

Odaberite zauzeti pozdrav iz padajuće menija pored stavke Ako ste zauzeti koristite pozdrav iz:

 • Sistem– Ovo reprodukuje podrazumevani sistemski pozdrav.
 • Lično– Ako je izabrana ova opcija, odaberite datoteku za otpremanje.

   

  Pozdrav se može snimiti biranjem glasovnog portala (pritiskanjem dugmeta za poruku na IP telefonu) i unošenjem lozinke portala Glas.

7

Odaberite pozdrav bez odgovora iz padajuće menije pored stavke Ako neodgovoreno koristite pozdrav iz:

 • Sistem– Ovo reprodukuje podrazumevani sistemski pozdrav.
 • Lično– Ako je izabrana ova opcija, odaberite datoteku za otpremanje.

   

  Pozdrav se može snimiti biranjem glasovnog portala (pritiskanjem dugmeta za poruku na IP telefonu) i unošenjem lozinke portala Glas.

8

Kliknite na dugme Sačuvaj.