Naplánovat událost

1

Přihlaste se k webu Webex a v levém panelu vyberte Události Webexu (klasické).

2

Na navigačním panelu vyberte Hostovat událost > naplánování události.

3

Vyplňte informace o plánování a pořidět následující:

 • Uvedené události jsou zobrazeny na vašem webu Webex a viditelné všem. Podrobnosti o události neuvedené v seznamu mohou zobrazit pouze pozvané osoby.

 • Registrace vám umožňuje získat informace o lidech, kteří se chtějí zúčastnit vaší události.

 • Související události můžete seskupit pro konkrétní projekt, produkt nebo okruh uživatelů.

 • Vždy můžete spouštět sestavy z my Webex a prohlížet informace o událostech, i když je po dokončení odstraníte.

 • Pokud zadáte heslo události, ujistěte se, že neobsahuje mezery nebo dvojité uvozovky (" ").

 • Pokud je funkce elektronického obchodování zapnutá, můžete pro událost vyžadovat platbu zadáním částky do pole poplatek za událost.

 • Pokud je funkce propagačních kódů zapnutá a nabízíte slevy na poplatky za události, ujistěte se, že jsou účastníkům odeslány propagační kódy.

 • Sledovací kódy mohou být volitelné nebo vyžadované v závislosti na tom, jak je nastavuje správce vašeho webu.


 
Pokud správce webu také určil, že se ve vašem uživatelském profilu zobrazují stejné možnosti sledovacího kódu, můžete upravit uživatelský profil a zadat sledovací kódy. Kódy se pak automaticky zobrazí na stránce Naplánovat událost.

Datum a čas

 • Výběrem možnosti Naplánovat časová pásma událostí vyberete vhodný čas pro účastníky v různých časových pásmech.

 • Předpokládaná doba trvání je pouze pro účely plánování. Událost nekončí automaticky po stanovené době trvání.

Nastavení zvukové konference

 • Až 3 000 účastníků se může připojit ke zvuku pomocí svých počítačů.

 • Vyberte, zda chcete vstupní a výstupní tón. Zvolte Žádný tón, chcete-li se vyhnout narušením u větších událostí.


   

  Pokud používáte možnost Webex Audio, pokud je vybraná volba Oznamovat název, ti, kteří se připojí pomocí možnosti Použít počítač pro zvuk, nemohou nahrávat a oznamovat své jméno.

Popis a možnosti události

 • Popis události můžete formátovat pomocí kódu HTML. Pokud používáte vývojový program webové stránky, vytvořte pomocí tohoto programu formátovaný popis události, zkopírujte jeho kód HTML a vkládáte jej do pole Popis.

 • Můžete nahrát soubory materiálů kurzu o velikosti ne větší než 200 MB.


   

  Nelze nahrávat spustitelné typy souborů, jako jsou .exe, .sh, .bat a .msi.

 • Cílová adresa URL označuje web, který se zobrazí po skončení události.

 • Pro události s mnoha účastníky, kteří mohou zobrazit seznam účastníků, vyberte možnost Pouze hostitel, přednášející a účastníci, aby se tak zlepšil výkon.

 • Funkce videa je k dispozici pouze v případě, že byla zapnuta správcem webu.

Část Účastníci a registrace

 • Možnosti registrace nejsou k dispozici, pokud požadujete, aby se účastníci před připojením k události přihlásili pomocí jednotného ověřování přihlášení a omezili událost pouze na pozvané účastníky.

 • Pokud vyberete možnost Ano pro požadované ID registrace, obdrží každý účastník po schválení žádosti o registraci jedinečné ID registrace. Tato možnost poskytuje vyšší zabezpečení vaší události.

 • Pokud vyžadujete schválení žádostí o registraci, můžete nastavit pravidla schvalování tak, aby byli žadatelé o registraci automaticky schvalováni nebo odmítnuti.

Část Prezentace a panelisté

 • Pozvěte panelisty, aby vám během události pomohli. Panelisté například mohou být součástí diskuse a odpovídat na otázky během relací s Q&A.

 • Hostitelé mohou také propagovat účastníky do role panelisty nebo prezentujícího během akce, ale doporučujeme pozvat panelisty předem, takže po spuštění události je méně co sledovat.

 • Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby panelisté mohli nahrávat materiály událostí, které budou k dispozici před událostí.

Část E-mailové zprávy

 • Zahrnutí přílohy iCalendar umožňuje pozvaným účastníkům přidat naplánovanou událost do svých programů kalendáře, jako je například aplikace Microsoft Outlook.

4

(Volitelné) Chcete-li podobné informace znovu použít, vyberte možnost Uložit jako šablonu.


 

Po uložení šablony zůstanou pouze nahrané obrázky hostitele. Všechny ostatní soubory nahrané do šablony, jako jsou materiály pro schůzky a popis obrázku, budou odstraněny.

5

Po dokončení zadávání podrobností o události vyberte možnost Naplánovat tuto událost.

6

Na stránce Odeslat e-maily o událostech vyberte příjemce e-mailové pozvánky a poté vyberte možnost Odeslat nyní.

Výběrem možnosti Odeslat později přejdete na stránku Informace o události, na které můžete později odesílat e-mailové aktualizace událostí.

7

Vyberte možnosti OKPokračovat ve zprávách, které se zobrazují na obrazovce.

Zobrazí se stránka Informace o události. Obdržíte potvrzovací e-mailovou zprávu obsahující informace o naplánované události.

Spuštění, úprava nebo zrušení události

Úkol

Akce

Zahajte událost.


 

Pokud nepovolíte, že se účastníci mohou připojit před hostitelem, ujistěte se, že událost zahájíte dříve, než se k ní připojí ostatní účastníci.

 1. Přihlaste se k webu služby Webex.

 2. Vyberte Události Webex (klasické) > události webu v levém panelu.

 3. Najděte svou událost a vyberte možnost Start.

Upravte událost.

 1. Přihlaste se k webu služby Webex.

 2. Vyberte Události Webex (klasické) > události webu v levém panelu.

 3. Otevřete událost a vyberte Upravit událost.

Zrušte událost.

 1. Přihlaste se k webu služby Webex.

 2. Vyberte Události Webex (klasické) > události webu v levém panelu.

 3. Otevřete událost a vyberte Odstranit událost.