Můžete zachytit příchozí nebo odchozí hovory pro umístění. Pokud uživatel nebo místo již má zachycení povoleno, tato nastavení přepíší všechna nastavení zachycení polohy, která nakonfigurujete.
1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby > Volání > Pobočky .

2

Vyberte umístění, které chcete nakonfigurovat pro Zachycení polohy.

3

Přepnutím povolíte funkci Hovor pro odposlechhovorů.

4

V části Příchozí hovory zvolte Povolit všechny příchozí hovory nebo Odchytávat všechny příchozí hovory .

5

Pokud zvolíte možnost Odchytávat všechny příchozí hovory, zvolte funkce, které potřebujete.

 • Chcete-li hovory polohy odesílat do hlasové schránky jednotlivých uživatelů, zaškrtněte políčko Odesílat všechna volání do hlasové schránky .

  Při výběru možnosti Oznámenívyberte výchozí pozdrav nebo z rozevíracího seznamu nahrajte vlastní zvukový pozdrav a klikněte na tlačítko Nahrát soubor.


 

Zvukový soubor (WAV) musí splňovat zadané požadavky.

6

V části Oznámenítelefonních čísel vyberte z následujících možností a zadejte přesměrování čísel:

 • Přehrát oznámení o novém čísle– Toto číslo je volajícímu oznámeno jako nové číslo, na které má volat. Toto číslo může být interní číslo společnosti nebo linka nebo platné externí číslo veřejné telefonní sítě e164.

  Přepnutí na "0" na toto telefonní číslo – volající je přepnut na číslozadané při stisknutí 0.


 

Pokud jsou zaškrtnuty obě tyto možnosti, je možné zadat dvě různá čísla pro každou možnost, ale výsledkem je zavádějící oznámení.

Pokud jsou například oznámení Přehrát nové číslo nastavena na 1111 a Přepnutí na 0 na toto telefonní číslo na 2222, volající uslyší zprávu "Číslo, na které se pokoušíte zastihnout, je mimo provoz. Nové číslo je 1111. Pokud si přejete být přemístěni na nové místo, stiskněte nyní tlačítko 0." V tomto případě stisknutí tlačítka "0" přesměruje volající na číslo 2222 namísto 1111.

7

U položky Odchozí hovoryvyberte jednu z následujících možností:

 • Zachytit všechny odchozí hovory– Když se uživatel pokusí o odchozí hovor, uslyší zprávu, že jeho linka nefunguje.

 • Povolit pouze vnitrostátní odchozí hovory – uživatel ze zachyceného místa bude moci uskutečňovat pouze vnitrostátní hovory.

 • Přepojení zachycených hovorů na telefonní číslo – Když uživatel ze zachyceného místa uskuteční odchozí hovor, hovor se přepojí na určené číslo.

8

Klikněte na možnost Uložit.

Můžete zachytit příchozí nebo odchozí hovory pro uživatele ve vaší organizaci. Pokud je toto nastavení povoleno, hovory jsou směrovány na určené číslo, které zvolíte, nebo do hlasové schránky uživatele.
1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.comv přejděte do části Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte možnost VoláníZpracování hovorů.

3

Přejděte na Odposlech hovorů.

4

Přepnutím tlačítka změníte nastavení pro uživatele.

5

V části Příchozí hovory zvolte Povolit všechny příchozí hovory nebo Odchytávat všechny příchozí hovory .

6

Pokud zvolíte možnost Zachytit všechny příchozí hovory, nastavte funkce, které potřebujete:

 • Chcete-li uživatelům posílat hovory do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Odesílat všechny hovory do hlasové schránky .

 • Při výběru možnosti Oznámenívyberte výchozí pozdrav nebo z rozevíracího seznamu nahrajte vlastní zvukový pozdrav a klikněte na tlačítko Odeslat soubor.

7

V části Oznámenítelefonních čísel vyberte z následujících možností a zadejte přesměrování čísel:

 • Přehrát oznámení o novém čísle– Toto číslo je volajícímu oznámeno jako nové číslo, na které má volat.
 • Přepnutí na "0" na toto telefonní číslo – volající je přepnut na číslozadané při stisknutí 0.

 

Pokud jsou zaškrtnuty obě tyto možnosti, je možné zadat dvě různá čísla pro každou možnost, ale výsledkem je zavádějící oznámení. Pokud je například oznámení Přehrát nové číslo nastaveno na 1111 a Přepočet na 0 na toto telefonní číslo na 2222, volající uslyší zprávu "Číslo, na které se pokoušíte zastihnout, je mimo provoz. Nové číslo je 1111. Stiskněte nyní 0, pokud si přejete být přemístěni na nové místo." V tomto případě stisknutí tlačítka "0" přesměruje volající na číslo 2222 namísto 1111.

8

U položky Odchozí hovoryvyberte jednu z následujících možností:

 • Zachycovat všechny odchozí hovory– Když se uživatel pokusí o odchozí hovor, uslyší zprávu, že tato linka nefunguje.
 • Povolit pouze místní odchozí hovory – uživatel může uskutečňovat pouze národní hovory.
 • Přepojení zachycených hovorů na telefonní číslo – všechny odchozí hovory, které zachycený uživatel uskuteční, se převedou na určené číslo.
9

Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko Uložit.

Můžete zachytit příchozí nebo odchozí hovory pro pracovní prostory ve vaší organizaci. Pokud je tato funkce povolena, hovory jsou směrovány buď na určené číslo, které zvolíte, nebo do hlasové schránky pracovního prostoru.

 

Aby byla tato funkce dostupná, musí být k pracovnímu prostoru přiřazena licence pracovního prostoru.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, který chcete upravit.

2

Klikněte na Volání a zvolte Zpracování hovorů.

3

Přejděte na Odposlechhovorů.

4

Přepnutím tlačítka změníte nastavení pracovního prostoru.

5

V části Příchozí hovory zvolte Povolit všechny příchozí hovory nebo Odchytávat všechny příchozí hovory .

6

Pokud zvolíte možnost Zachytit všechny příchozí hovory, nastavte funkce, které potřebujete:

 • Chcete-li hovory pracovního prostoru odesílat do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Odesílat všechny hovory do hlasové schránky .

 • Při výběru možnosti Oznámenívyberte výchozí pozdrav nebo z rozevíracího seznamu nahrajte vlastní zvukový pozdrav a klikněte na tlačítko Odeslat soubor.

7

V části Oznámenítelefonních čísel vyberte z následujících možností a zadejte přesměrování čísel:

 • Přehrát oznámení o nových číslech– Toto je číslo, které bude volajícímu oznámeno jako nové číslo, na které má volat.
 • Přepnutí na "0" na toto telefonní číslo – volající je přepnut na číslozadané při stisknutí 0.

 

Pokud jsou zaškrtnuty obě tyto možnosti, je možné zadat dvě různá čísla pro každou možnost, ale výsledkem je zavádějící oznámení. Pokud je například oznámení Přehrát nové číslo nastaveno na 1111 a Přepočet na 0 na toto telefonní číslo na 2222, volající uslyší zprávu "Číslo, na které se pokoušíte zastihnout, je mimo provoz. Nové číslo je 1111. Stiskněte nyní 0, pokud si přejete být přemístěni na nové místo." V tomto případě stisknutí tlačítka "0" přesměruje volající na číslo 2222 namísto 1111.

8

U položky Odchozí hovoryvyberte jednu z následujících možností:

 • Zachytit všechny odchozí hovory– Když se pracovní prostor pokusí o odchozí hovor, volající uslyší zprávu, že jeho linka nefunguje.
 • Povolit pouze národní odchozí hovory – pracovní prostor může uskutečňovat pouze národní hovory.
 • Přepojení zachycených hovorů na telefonní číslo – všechny odchozí hovory, které zachycený pracovní prostor uskuteční, se převedou na určené číslo.
9

Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko Uložit.