קביעת תצורה של יירוט שיחות עבור מיקום ב- Control Hub

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > מיקומים.

2

בחר את המיקום שברצונך להגדיר עבור יירוט מיקום.

3

החלף את הלחצן הדו-מצבי כדי להפעיל את האפשרות 'יירוט שיחות'.

4

תחת שיחות נכנסות, בחר אפשר את כל השיחות הנכנסות או יירט את כל השיחות הנכנסות.

5

אם תבחר באפשרות 'יירוט את כל השיחות הנכנסות', בחר את התכונות הדרושות לך:

  • כדי לשלוח שיחות מיקום לתא הקולי של המשתמש הבודד, סמן בתיבת הסימון שלח את כל השיחות לתא הקולי .

    בעת בחירת הכרזות , בחר את ברכת ברירת המחדל, או העלה ברכת שמע מותאמת אישית מהתפריט הנפתח ולאחר מכן לחץ על העלה קובץ.


 

קובץ השמע (WAV) חייב לעמוד בדרישות שצוינו.

6

תחת הודעות עלמספרי טלפון, בחר מבין האפשרויות הבאות והזן את הכוונות מחדש של המספר:

  • הפעל הכרזותעל מספרים חדשים - זהו המספר שיוכרז למתקשר כמספר החדש שאליו יש להתקשר. זה יכול להיות מספר חברה פנימי או הרחבה, או מספר PSTN חיצוני e164 חוקי.

    העברה ב- '0' למספרטלפון זה - המתקשר מועבר למספר שהוזן כאשר לוחצים על 0.


 

אם שתי האפשרויות הללו נבדקות, ניתן להזין שני מספרים שונים עבור כל אפשרות, אך הדבר יגרום להודעת הכרזה מטעה.

לדוגמה, אם הכרזות המספרים החדשים 'הפעל' מוגדרות ל- 1111 וההעברה ב- '0' למספר טלפון זה ל- 2222, המתקשרים ישמעו את ההודעה "המספר שאליו אתה מנסה להגיע אינו בשירות. המספר החדש הוא 1111. לחץ על 0 עכשיו אם אתה רוצה להיות מועבר למיקום החדש." במקרה זה, לחיצה על '0' תשלח את המתקשרים ל-2222 במקום ל-1111.

7

עבור שיחות יוצאות, בחר מבין השיחות הבאות:

  • יירטו את כל השיחות היוצאות– כאשר המשתמש ינסה לבצע שיחה יוצאת, הוא ישמע הודעה שאומרת לו שהקו שלו אינו בשירות.

  • אפשר רק שיחות ארציות יוצאות- משתמש מהמיקום המיורט יורשה לבצע שיחות לאומיות בלבד.

  • העברת שיחות שיורטו למספרטלפון – כל שיחה יוצאת שמשתמש מהמיקום המיורט מבצע מועברת למספר ייעודי.

8

לחץ על שמור.