Konfiguriranje presretanja poziva za lokaciju u kontrolnom čvorištu

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Servisi > Pozivi > lokacije.

2

Odaberite lokaciju koju želite konfigurirati za Presretanje lokacije.

3

Preklopite da biste omogućili presretanjepoziva.

4

U odjeljku Dolazni poziviodaberite Dopusti sve dolazne pozive ili Presretni sve dolazne pozive.

5

Ako odaberete Presretni sve dolazne pozive, odaberite značajke koje su vam potrebne:

  • Da biste pozive na lokaciji slali govornoj pošti pojedinog korisnika, potvrdite okvir Pošalji sve pozive govornoj pošti .

    Kada odaberete Najave, odaberite zadani pozdrav ili prenesite prilagođeni zvučni pozdrav s padajućeg izbornika, a zatim kliknite Prenesi datoteku.


 

Audio (WAV) datoteka mora ispunjavati navedene zahtjeve.

6

U odjeljku Obavijesti o telefonskim brojevimaodaberite jednu od sljedećih mogućnosti i unesite broj koji se preusmjerava:

  • Reproducirajte nove najavebrojeva – to je broj koji će se nazvati pozivatelju kao novi broj za poziv. To može biti interni broj ili proširenje tvrtke ili valjani e164 vanjski PSTN broj.

    Prijenos na '0' na ovaj telefonski broj– pozivatelj se prenosi na broj unesen kada se pritisne 0.


 

Ako su obje ove opcije provjerene, moguće je unijeti dva različita broja za svaku opciju, ali to će rezultirati obmanjujućom porukom o najavi.

Na primjer, ako je najava reprodukcije novih brojeva postavljena na 1111, a prijenos na '0' na ovaj telefonski broj na 2222, pozivatelji će čuti poruku "Broj do kojeg pokušavate doći nije u funkciji. Novi broj je 1111. Pritisnite 0 sada ako želite biti prebačeni na novu lokaciju." U tom slučaju, pritiskom na '0' pozivatelji će se poslati na broj 2222, a ne na 1111.

7

Za odlazne poziveodaberite nešto od sljedećeg:

  • Presretnite sve odlazne pozive– kada korisnik pokuša odlazni poziv, čut će poruku koja mu govori da njihova linija nije u funkciji.

  • Dopusti samo nacionalne odlazne pozive– korisniku s presretnute lokacije bit će dopušteno upućivati samo nacionalne pozive.

  • Prijenos presretnutih poziva na telefonski broj– svaki odlazni poziv koji korisnik s presretnute lokacije uputi prenosi se na određeni broj.

8

Kliknite Spremi.