Du kan opsnappe indgående eller udgående opkald for en placering.Hvis en bruger eller et sted allerede har opsnappet aktiveret, tilsidesætter disse indstillinger alle indstillinger for opsnappede placeringer, som du konfigurerer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester > Opkald > Placeringer.

2

Vælg den placering, du vil konfigurere for Opsnappe placering.

3

Slå til/fra for at aktivere Opsnappe opkald.

4

Under Indgående opkaldskal du vælge Tillad alle indgående opkald eller Opsnappe alle indgående opkald.

5

Hvis du vælger Opsnappe alle indgående opkald, skal du vælge de funktioner, du har brug for.

 • Hvis du vil sende opkald til indtalt besked fra en individuel bruger, skal du markere afkrydsningsfeltet Send alle opkald til indtalt besked.

  Når du vælger Meddelelser, skal du vælge standardhilsenen eller overføre en brugertilpasset lydhilsenfra rullegardinmenu og derefter klikke på Overfør fil.


 

Lydfilen (WAV) skal overholde de specificerede krav.

6

Under Meddelelser om telefonnummer skaldu vælge mellem følgende valgmuligheder og indtaste nummeromdirigeringerne:

 • Afspil nye nummermeddelelser—Dette nummer annonceres til opkalderen som det nye nummer, der skal ringestil.Dette nummer kan være et internt virksomhedsnummer eller -lokalnummer eller et gyldigt e164 eksternt PSTN nummer.

  Overfør "0" til dette telefonnummer—Opkalderen overføres til det nummer, der indtastes, når 0 trykkes.


 

Hvis begge disse valgmuligheder er markerede, er det muligt at indtaste to forskellige numre for hver valgmulighed, men det resulterer i en misledende meddelelse.

Hvis meddelelserne Afspil nyt nummer er indstillet til 1111 og overførslen "0" til dette telefonnummer til 2222, vil opkaldere høre meddelelsen "Nummeret, du forsøger at kontakte, er ikke i brug.Det nye nummer er 1111.Tryk på 0 nu, hvis du vil overføre til den nye placering."I dette tilfælde sender et tryk på '0' opkaldere til 2222 i stedet for 1111.

7

For udgåendeopkald skal du vælge mellem følgende:

 • Opsnappe alleudgående opkald—Når brugeren forsøger en udgående opkald, hører de en meddelelse om, at deres linje er ude af drift.

 • Tillad kun nationale udgåendeopkald—En bruger fra den opsnappede placering vil kun have tilladelse til at foretage nationale opkald.

 • Overfør opsnappedeopkald til et telefonnummer—Når en bruger fra den opsnappede placering foretager udgående opkald, overføres opkaldet til et angivet nummer.

8

Klik på Gem.

Du kan opsnappe indgående eller udgående opkald for brugere i din organisation.Hvis denne indstilling er aktiveret, dirigeres opkald enten til et bestemt nummer, du vælger, eller til brugerens indtalte besked.

1

Fra kunde visningen i skal https://admin.webex.comdu gå til brugere og vælge den bruger, du vil redigere.

2

Vælg Opkald , og vælg Håndtering af opkald.

3

Gå til Opsnappe opkald.

4

Slå knappen til/fra for at ændre indstillingerne for brugeren.

5

Under Indgående opkaldskal du vælge Tillad alle indgående opkald eller Opsnappe alle indgående opkald.

6

Hvis du vælger Opsnappe alle indgående opkald, skal du opsætte de funktioner, du skal bruge:

 • Hvis du vil sende brugere opkald til indtalt besked, skal du markere afkrydsningsfeltet Send alle opkald til indtalt besked.

 • Når du vælger Meddelelser, skal du vælge standardhilsenen eller overføre en brugertilpasset lydhilsenfra rullegardinmenu, og derefter klikke på Overfør fil.

7

Under Meddelelser om telefonnummer skaldu vælge mellem følgende valgmuligheder og indtaste nummeromdirigeringerne:

 • Afspil nye nummermeddelelser—Dette nummer annonceres til opkalderen som det nye nummer, der skal ringestil.
 • Overfør "0" til dette telefonnummer—Opkalderen overføres til det nummer, der indtastes, når 0 trykkes.

 

Hvis begge disse valgmuligheder er markerede, er det muligt at indtaste to forskellige numre for hver valgmulighed, men det resulterer i en misledende meddelelse.Hvis meddelelserne Afspil nyt nummer for eksempel er indstillet til 1111 og overførsel den '0' til dette telefonnummer til 2222, vil opkaldere høre meddelelsen "Nummeret, du forsøger at kontakte, er ikke i brug.Det nye nummer er 1111.Tryk på 0 nu, hvis du ønsker at blive overført til den nye placering."I dette tilfælde sender et tryk på '0' opkaldere til 2222 i stedet for 1111.

8

For udgåendeopkald skal du vælge mellem følgende:

 • Opsnappe alleudgående opkald—Når brugeren forsøger udgående opkald, hører de en meddelelse om, at denne linje ikke er i brug.
 • Tillad kun lokale udgåendeopkald—Brugeren har kun tilladelse til at foretage nationale opkald.
 • Overfør opsnappede opkaldtil et telefonnummer—Udgående opkald som den opsnappede bruger foretager overføres til et angivet nummer.
9

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.

Du kan opsnappe indgående eller udgående opkald for arbejdsområder i din organisation.Hvis denne funktion er aktiveret, dirigeres opkald enten til et bestemt nummer, du vælger, eller til arbejdsområdets indtalte beskeder.

For at gøre denne funktion tilgængelig skal en workspace-licens være tildelt arbejdsområdet.

1

Fra kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Arbejdsområder og vælge det arbejdsområde, du vil redigere.

2

Klik på Opkald, og vælg Håndtering af opkald.

3

Gå til Opsnappe opkald.

4

Slå knappen til/fra for at ændre indstillingerne for arbejdsområdet.

5

Under Indgående opkaldskal du vælge Tillad alle indgående opkald eller Opsnappe alle indgående opkald.

6

Hvis du vælger Opsnappe alle indgående opkald, skal du opsætte de funktioner, du skal bruge:

 • Hvis du vil sende workspace-opkald til indtalt besked, skal du markere afkrydsningsfeltet Send alle opkald til indtalt besked.

 • Når du vælger Meddelelser, skal du vælge standardhilsenen eller overføre en brugertilpasset lydhilsenfra rullegardinmenu, og derefter klikke på Overfør fil.

7

Under Meddelelser om telefonnummer skaldu vælge mellem følgende valgmuligheder og indtaste nummeromdirigeringerne:

 • Afspil nye nummermeddelelser—Dette er det nummer, som vil blive annonceret til opkalderen som det nye nummer, der skal ringes til.
 • Overfør "0" til dette telefonnummer—Opkalderen overføres til det nummer, der indtastes, når 0 trykkes.

 

Hvis begge disse valgmuligheder er markerede, er det muligt at indtaste to forskellige numre for hver valgmulighed, men det resulterer i en misledende meddelelse.Hvis meddelelserne Afspil nyt nummer for eksempel er indstillet til 1111 og overførsel den '0' til dette telefonnummer til 2222, vil opkaldere høre meddelelsen "Nummeret, du forsøger at kontakte, er ikke i brug.Det nye nummer er 1111.Tryk på 0 nu, hvis du ønsker at blive overført til den nye placering."I dette tilfælde sender et tryk på '0' opkaldere til 2222 i stedet for 1111.

8

For udgåendeopkald skal du vælge mellem følgende:

 • Opsnappe alleudgående opkald—Når arbejdsområdet forsøger udgående opkald, hører opkalderen en meddelelse om, at deres linje ikke er i brug.
 • Tillad kun nationale udgående opkald—Arbejdsområdet har kun tilladelse til at foretage nationale opkald.
 • Overfør opsnappedeopkald til et telefonnummer—Udgående opkald, som det opsnappede arbejdsområde foretager, overføres til et angivet nummer.
9

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.