Konfigurera samtals avlyssning för en plats i Control Hub

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser.

2

Välj den plats som du vill konfigurera för Intercept på plats.

3

Växla för att aktivera Call Intercept.

4

Under Inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller Avlyssna alla inkommande samtal.

5

Om du väljer Avlyssna alla inkommande samtalväljer du de funktioner du behöver:

  • Om du vill skicka platssamtal till den enskilda användarens röstbrevlåda markerar du kryssrutan Skicka alla samtal till röstbrevlåda .

    När du väljer Meddelandenväljer du standardhälsningen eller överför en anpassad ljudhälsning från rullgardin och klickar sedan på Överför fil.


 

Ljudfilen (WAV) måste uppfylla vissa krav.

6

Under Telefonnummermeddelandenväljer du något av följande alternativ och anger numret på annat sätt:

  • Spela upp nya nummer meddelanden–detta är det nummer som kommer att meddelasden som ringer som det nya numret att ringa. Detta kan vara ett internt företagsnummer eller en anknytning, eller ett giltigt e164-PSTN nummer.

    Överför "0" till det här telefonnumret– inringaren överförs till det nummer som angavs när 0 trycks.


 

Om båda dessa alternativ är markerade går det att ange två olika nummer för varje alternativ, men det leder till ett missvisande meddelande.

Om Spela upp nya nummermeddelanden är inställd på 1111 och överföring "0" har angetts till 2222 kommer inringare att höra meddelandet "Numret du försöker nå är inte i bruk. Det nya numret är 1111. Tryck 0 nu om du vill överföras till den nya platsen." I detta fall skickas uppringare som trycker på '0' till 2222 i stället för 1111.

7

För utgåendesamtal, välj från följande:

  • Avlyssna alla utgåendesamtal – när användaren försöker använda utgående samtal kommer de att höra ett meddelande som säger att deras linje inte är i bruk.

  • Tillåt endast nationella utgående samtal– en användare från den avlyssade platsen kommer endast att få ringa nationella samtal.

  • Överföring avlyssning samtal till etttelefonnummer - alla utgående samtal som en användare från den avlyssning plats gör överförs till ett särskilt nummer.

8

Klicka på Spara.