Du kan avlyssna inkommande eller utgående samtal för en plats. Om en användare eller plats redan har avlyssning aktiverad åsidosätter dessa inställningar de inställningar för platslyssning som du har konfigurerat.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser.

2

Välj den plats som du vill konfigurera för Platslyssning.

3

Växla för att aktivera Call Intercept.

4

Under Inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller Avlyssna alla inkommande samtal.

5

Om du väljer Avlyssna alla inkommande samtalväljer du de funktioner du behöver.

 • Om du vill skicka platssamtal till en enskild användares röstbrevlåda markerar du kryssrutan Skicka alla samtal till röstbrevlåda.

  När du väljer Meddelanden, väljer du standardhälsningen eller överför en anpassad ljudhälsning från listruta klickar sedan på Överför fil.


 

Ljudfilen (WAV) måste uppfylla vissa krav.

6

Under Meddelanden om telefonnummerväljer du mellan följande alternativ och anger antalet omdirigeringar:

 • Spela upp nya nummermeddelanden– inringaren meddelas detta nummer som det nya numret att ringa. Detta nummer kan vara ett internt företagsnummer eller en anknytning, eller ett giltigt e164-PSTN nummer.

  Överför "0" till det här telefonnumret– inringaren överförs till det nummer som angavs när 0 trycks.


 

Om båda dessa alternativ är markerade går det att ange två olika nummer för varje alternativ, men det resulterar i ett missvisande meddelande.

Om Spela upp nya nummermeddelanden är inställda på 1111 och överföring "0" har angetts till 2222 kommer inringare att höra meddelandet "Numret du försöker nå är inte i bruk. Det nya numret är 1111. Tryck 0 nu om du vill överföras till den nya platsen." I detta fall skickar uppringare till 2222 istället för 1111 genom att trycka på '0'.

7

För utgåendesamtal, välj från följande:

 • Avlyssna alla utgåendesamtal – När användaren försöker ett utgående samtal hör de ett meddelande som säger att deras linje inte är i bruk.

 • Tillåt endast nationella utgående samtal– En användare från den avlyssade platsen kommer endast att få ringa nationella samtal.

 • Överföring avlyssning samtaltill ett telefonnummer -När en användare från den avlyssning plats gör något utgående samtal, samtalet överförs till ett anvisat nummer.

8

Klicka på Spara.

Du kan avlyssna inkommande eller utgående samtal för användare i din organisation. Om den här inställningen är aktiverad dirigeras samtal antingen till ett särskilt nummer som du väljer eller till användarens röstbrevlåda.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer den användare som du vill redigera.

2

Välj Samtal och därefter Samtalshantering.

3

Gå till Samtals avlyssning.

4

Växla knappen för att ändra användarens inställningar.

5

Under Inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller Avlyssna alla inkommande samtal.

6

Om du väljer Avlyssna alla inkommande samtalska du konfigurera de funktioner du behöver:

 • Om du vill skicka användare samtal till röstbrevlådan markerar du kryssrutan Skicka alla samtal till röstbrevlåda.

 • När du väljer Meddelanden, väljer du standardhälsningen eller överför en anpassad ljudhälsning från listruta och klickar sedan på Överför fil.

7

Under Meddelanden om telefonnummerväljer du mellan följande alternativ och anger antalet omdirigeringar:

 • Spela upp nya nummermeddelanden– inringaren meddelas detta nummer som det nya numret att ringa.
 • Överför "0" till det här telefonnumret– inringaren överförs till det nummer som angavs när 0 trycks.

 

Om båda dessa alternativ är markerade går det att ange två olika nummer för varje alternativ, men det resulterar i ett missvisande meddelande. Om spela upp nya nummermeddelanden är inställd på 1111 och överföring på "0" till det här telefonnumret är satt till 2222 kommer inringare att höra meddelandet "Numret du försöker nå är inte i bruk. Det nya numret är 1111. Tryck 0 nu om du vill överföras till den nya platsen." I detta fall skickar uppringare till 2222 istället för 1111 genom att trycka på '0'.

8

För utgåendesamtal, välj från följande:

 • Avlyssna alla utgåendesamtal – När användaren försöker att utgående samtal hör de ett meddelande om att linjen inte är i bruk.
 • Tillåt endast lokala utgåendesamtal – Användaren får endast ringa nationella samtal.
 • Överföring avlysssade samtal till etttelefonnummer – alla utgående samtal som den avlyssade användaren gör överförs till ett anvisat nummer.
9

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.

Du kan avlyssna inkommande eller utgående samtal för arbetsytor inom din organisation. Om denna funktion är aktiverad dirigeras samtal antingen till ett särskilt nummer som du väljer eller till arbetsytans röstbrevlåda.

 

För att göra denna funktion tillgänglig måste en arbetsytelicens tilldelas arbetsytan.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Arbetsytor och väljer den arbetsyta som du vill redigera.

2

Klicka på Samtal och välj Samtalshantering .

3

Gå till Samtals avlyssning.

4

Växla knappen för att ändra inställningarna för arbetsytan.

5

Under Inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller Avlyssna alla inkommande samtal.

6

Om du väljer Avlyssna alla inkommande samtalska du konfigurera de funktioner du behöver:

 • För att skicka arbetsytesamtal till röstbrevlådan markerar du kryssrutan Skicka alla samtal till röstbrevlåda.

 • När du väljer Meddelanden, väljer du standardhälsningen eller överför en anpassad ljudhälsning från listruta och klickar sedan på Överför fil.

7

Under Meddelanden om telefonnummerväljer du mellan följande alternativ och anger antalet omdirigeringar:

 • Spela upp nya nummer meddelanden– detta är det nummer som kommer att meddelasden som ringer som det nya numret att ringa.
 • Överför "0" till det här telefonnumret– inringaren överförs till det nummer som angavs när 0 trycks.

 

Om båda dessa alternativ är markerade går det att ange två olika nummer för varje alternativ, men det resulterar i ett missvisande meddelande. Om spela upp nya nummermeddelanden är inställd på 1111 och överföring på "0" till det här telefonnumret är satt till 2222 kommer inringare att höra meddelandet "Numret du försöker nå är inte i bruk. Det nya numret är 1111. Tryck 0 nu om du vill överföras till den nya platsen." I detta fall skickar uppringare till 2222 istället för 1111 genom att trycka på '0'.

8

För utgåendesamtal, välj från följande:

 • Avlyssna alla utgåendesamtal – När arbetsytan försöker utgående samtal hör den som ringer ett meddelande om att linjen inte är i bruk.
 • Tillåt endast nationella utgåendesamtal – Arbetsytan tillåts endast ringa nationella samtal.
 • Överföring avlyssade samtal till ett telefonnummer– alla utgående samtal som den avlyssade arbetsytan gör överförs till ett anvisat nummer.
9

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.