Konfigurere oppfanging av anrop for en plassering i kontrollhuben

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Tjenester > Samtale > Steder.

2

Velg plasseringen du vil konfigurere for Posisjonsavskjæring.

3

Aktiver Oppfanging av anrop for å aktivere samtaleoppfanging.

4

Under Innkommende anrop velger du Tillat alle innkommende anrop eller Avbryt alle innkommende anrop.

5

Hvis du velger Avskjær alle innkommende anrop, velger du funksjonene du trenger:

  • Hvis du vil sende posisjonsanrop til den enkelte brukerens telefonsvarer, merker du av for Send alle anrop til telefonsvarer .

    Når du velger Kunngjøringer, velger du standardhilsenen eller laster opp en egendefinert lydhilsen fra rullegardinmenyen, og deretter klikker du på Last opp fil.


 

Lydfilen (WAV) må oppfylle angitte krav.

6

Velg blant følgende alternativer under Kunngjøringerfor telefonnummer, og skriv inn nummeret på nytt:

  • Spill av kunngjøringer om nytt nummer – dette er nummeret som vil bli kunngjort til oppringeren som det nye nummeret som skal ringes. Dette kan være et internt firmanummer eller internnummer, eller et gyldig e164 eksternt PSTN-nummer.

    Overfør på «0» til dette telefonnummeret – oppringeren overføres til nummeret som angis når det trykkes på 0.


 

Hvis det er merket av for begge disse alternativene, er det mulig å skrive inn to forskjellige tall for hvert alternativ, men dette vil resultere i en villedende kunngjøringsmelding.

Hvis for eksempel kunngjøringer om nytt nummer er satt til 1111 og overføringen på '0' til dette telefonnummeret til 2222, vil innringere høre meldingen "Nummeret du prøver å nå er ute av drift. Det nye nummeret er 1111. Trykk på 0 nå hvis du vil bli overført til den nye lokasjonen." I dette tilfellet vil det å trykke på «0» sende innringere til 2222 i stedet for 1111.

7

For Utgående anrop velger du blant følgende:

  • Avbryt alle utgående anrop– når brukeren prøver et utgående anrop, vil de høre en melding om at linjen deres er ute av drift.

  • Tillat bare nasjonale utgående samtaler– en bruker fra det avlyttede stedet kan bare foreta nasjonale samtaler.

  • Overfør oppfangede samtaler til et telefonnummer– alle utgående samtaler som en bruker fra den oppfangede plasseringen foretar, overføres til et angitt nummer.

8

Klikk på Lagre.