Bir konum için gelen veya giden çağrıları engelebilirsiniz. Kullanıcı veya yerde zaten engelleme etkinse bu ayarlar yapılandırmış olduğunu tüm konum engelleme ayarlarını geçersiz kılar.
1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler > Calling > Konumlar’a gidin.

2

Konum Engelleme için yapılandırmak istediğiniz konumu seçin.

3

Çağrı Engellemeyi etkinleştirmek için geçiş.

4

Gelen Çağrılar altında, Tüm gelen çağrılara izin ver veya Tüm gelen çağrılara izin ver'i seçin.

5

Tüm gelen çağrıları kes'i seçersenizihtiyacınız olan özellikleri seçin.

 • Konum çağrılarını tek bir kullanıcının sesli mesajına göndermek için Tüm çağrıları sesli mesaja gönder onay kutusunu işaretleyin.

  Duyurular'ı seçerkenvarsayılan karşılama seçin veya siteden özel bir sesli karşılama açılır liste Dosya Yükle'ye tıklayın.


 

Ses (WAV) dosyasının belirtilen gereksinimleri karşılaması gerekir.

6

Telefon Numarası Duyuruları altında, aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın ve numara yeniden yönlendirmelerini girin:

 • Yeni numara duyuruları oynatın- Bu numara, arayan kişi tarafından çağrılanacak yeni numara olarak duyurur. Bu numara, dahili bir şirket numarası veya dahili numara veya geçerli bir e164 harici PSTN olabilir.

  '0' bu telefon numarasına aktar—Arayan, 0 tuşuna basıldığında girilen numaraya aktarılır.


 

Bu seçeneklerin her ikisi de işaretli ise, her seçenek için iki farklı numara girebilirsiniz ancak yanıltıcı bir duyuru mesajıyla sonuçlenir.

Örneğin, Yeni numara duyurularını oynat 1111 olarak ayarlanmışsa ve '0'a' bu telefon numarasına aktarma 2222 olarak ayarlanmışsa arayanlar "Ulaşmayı denilen numara hizmet dışında. Yeni numara 1111'dir. Yeni konuma transfer olmak isterseniz şimdi 0 tuşuna basın." Bu durumda '0' tuşuna basılarak arayanlar 1111 yerine 2222'ye gönderilir.

7

Giden Çağrılariçin aşağıdakiler arasında seçim yapın:

 • Tüm giden çağrıları engelleme- Kullanıcı bir mesaj giden çağrı, hattın hizmet dışında olduğunu belirten bir mesaj duyar.

 • Yalnızca ulusal giden çağrılara izinver — Engelli konumdaki bir kullanıcının yalnızca ulusal çağrılar yapmasına izin verilir.

 • Engelli çağrıları telefonnumarasına aktarma - Engelli konumdaki bir kullanıcı herhangi bir arama giden çağrı, çağrı belirtilen bir numaraya aktarılır.

8

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Kuruluş kullanıcıları için gelen veya giden çağrıları engelebilirsiniz. Bu ayar etkinleştirilirse çağrılar ya seçtiğiniz bir numaraya ya da kullanıcının sesli mesajına yönlendirilebilir.
1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden , Kullanıcılar'a gidin ve düzenlemek istediğiniz kullanıcısı seçin.

2

Çağrı ve Çağrı işleme’yi seçin.

3

Çağrı Engelleme'ye gidin.

4

Kullanıcının ayarlarını değiştirmek için düğmeye geçiş yapın.

5

Gelen Çağrılar altında, Tüm gelen çağrılara izin ver veya Tüm gelen çağrılara izin ver'i seçin.

6

Tüm gelen çağrıları kes'i seçersenizihtiyacınız olan özellikleri ayarlayın:

 • Kullanıcılara sesli mesaj çağrısı göndermek için Tüm çağrıları sesli mesaja gönder onay kutusunu işaretleyin.

 • Duyurular'ı seçerken varsayılan karşılama seçin veya siteden özel bir sesli karşılama açılır liste dosya yükle'ye tıklayın.

7

Telefon Numarası Duyuruları altında, aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın ve numara yeniden yönlendirmelerini girin:

 • Yeni numara duyuruları oynatın- Bu numara, arayan kişi tarafından çağrılanacak yeni numara olarak duyurur.
 • '0' bu telefon numarasına aktar—Arayan, 0 tuşuna basıldığında girilen numaraya aktarılır.

 

Bu seçeneklerin her ikisi de işaretli ise, her seçenek için iki farklı numara girebilirsiniz ancak yanıltıcı bir duyuru mesajıyla sonuçlenir. Örneğin, Yeni numara duyurularını oynat 1111 olarak ayarlanmışsa ve '0'a' bu telefon numarasına '0' aktar 2222 olarak ayarlanmışsa arayanlar "Ulaşmaya çalıştığım numara hizmet dışında. Yeni numara 1111'dir. Yeni konuma transfer etmek isterseniz şimdi 0 tuşuna basın." Bu durumda '0' tuşuna basılarak arayanlar 1111 yerine 2222'ye gönderilir.

8

Giden Çağrılariçin aşağıdakiler arasında seçim yapın:

 • Tüm giden çağrıları engelleme- Kullanıcı bir çağrı giden çağrı, bu hattın hizmet dışında olduğunu haber alır.
 • Yalnızca yerel giden çağrılara izinver — Kullanıcının yalnızca ulusal çağrılar yapma izni verilir.
 • Engelli çağrıları telefon numarasına aktarma- giden çağrı kullanıcının giden çağrı herhangi bir arama belirtilen numaraya aktarılır.
9

Değişikliklerinizi onaylamak için Kaydet'e tıklayın.

Kuruluşta çalışma alanları için gelen veya giden çağrıları engelebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirilirse çağrılar seçtiğiniz belirlenen bir numaraya veya çalışma alanının sesli mesajına yönlendirilebilir.

 

Bu özelliğin kullanılabilir olması için çalışma alanına bir çalışma alanı lisansı atanabilir.

1

üzerinde müşteri görünümünde, https://admin.webex.comÇalışma Alanları'na gidin ve düzenlemek istediğiniz çalışma alanını seçin.

2

Arama'ya tıklayın ve Çağrı işleme'yi seçin.

3

Çağrı Engelleme'ye gidin.

4

Çalışma alanı ayarlarını değiştirmek için düğmeye geçiş yapın.

5

Gelen Çağrılar altında, Tüm gelen çağrılara izin ver veya Tüm gelen çağrılara izin ver'i seçin.

6

Tüm gelen çağrıları kes'i seçersenizihtiyacınız olan özellikleri ayarlayın:

 • Çalışma alanı çağrılarını sesli mesaja göndermek için Tüm çağrıları sesli mesaja gönder onay kutusunu işaretleyin.

 • Duyurular'ı seçerken varsayılan karşılama seçin veya siteden özel bir sesli karşılama açılır liste dosya yükle'ye tıklayın.

7

Telefon Numarası Duyuruları altında, aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın ve numara yeniden yönlendirmelerini girin:

 • Yeni numara duyuruları oynatın- Bu, arayana çağrılanacak yeni numara olarak duyurulacak numaradır.
 • '0' bu telefon numarasına aktar—Arayan, 0 tuşuna basıldığında girilen numaraya aktarılır.

 

Bu seçeneklerin her ikisi de işaretli ise, her seçenek için iki farklı numara girebilirsiniz ancak yanıltıcı bir duyuru mesajıyla sonuçlenir. Örneğin, Yeni numara duyurularını oynat 1111 olarak ayarlanmışsa ve '0'a' bu telefon numarasına '0' aktar 2222 olarak ayarlanmışsa arayanlar "Ulaşmaya çalıştığım numara hizmet dışında. Yeni numara 1111'dir. Yeni konuma transfer etmek isterseniz şimdi 0 tuşuna basın." Bu durumda '0' tuşuna basılarak arayanlar 1111 yerine 2222'ye gönderilir.

8

Giden Çağrılariçin aşağıdakiler arasında seçim yapın:

 • Tüm giden çağrıları engelleme- Çalışma alanı bir giden çağrı, arayan hattının hizmet dışında olduğunu haber alır.
 • Yalnızca ulusal giden çağrılara izin ver- Çalışma alanına yalnızca ulusal çağrılar yapma izni verilir.
 • Engelli çağrıları telefon numarasına aktarma- giden çağrı çalışma alanının aktarmış olduğu tüm çağrılar belirtilen numaraya aktarılır.
9

Değişikliklerinizi onaylamak için Kaydet'e tıklayın.