U kunt inkomende en uitgaande gesprekken onderscheppen voor een locatie. Als een gebruiker of plaats al onderscheppen heeft ingeschakeld, worden de instellingen overschrijven elke locatie-onderscheppingsinstellingen die u configureert.
1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Bellen > Locaties.

2

Selecteer de locatie die u wilt configureren voor Locatie onderscheppen.

3

In-/uitschakelen om Gespreks onderschepping in te schakelen.

4

Kies onder Binnenkomendegesprekken Alle inkomende gesprekken toestaan of Alle inkomende gesprekken onderscheppen.

5

Als u alle inkomende gesprekken onderscheppen kiest, selecteert u de functies die u nodig hebt.

 • Als u locatiegesprekken wilt verzenden naar de voicemail van een individuele gebruiker, vink dan het selectievakje Alle gesprekken naar voicemail verzenden aan.

  Wanneer u Aankondigingen kiest, selecteert u de standaardbegroegeving of uploadt u een aangepaste audiobegroeet vanuit vervolgkeuzelijst klikt u vervolgens op Bestand uploaden.


 

Het audiobestand (WAV) moet aan de opgegeven vereisten voldoen.

6

Kies onder Aankondigingen voor telefoonnummersuit de volgende opties en voer het nummer omleidingen in:

 • Aankondigingen voor nieuw nummer afspelen: dit nummer wordt aangekondigd voor de beller als het nieuwe te bellen nummer. Dit nummer kan een intern bedrijfsnummer of -extensie zijn, of een geldig extern e164 PSTN nummer.

  Overdragen op '0' naar dittelefoonnummer: de beller wordt doorvergezet naar het nummer dat wordt ingevoerd wanneer 0 wordt gebeld.


 

Als beide opties zijn ingeschakeld, is het mogelijk om twee verschillende nummers in te voeren voor elke optie, maar dit resulteert in een misleidend aankondigingsbericht.

Als de aankondigingen voor het nieuwe nummer afspelen zijn ingesteld op 1111 en de overdracht op '0' naar dit telefoonnummer naar 2222, krijgen de gespreksers het bericht 'Het nummer dat u probeert te bereiken is buiten gebruik. Het nieuwe nummer is 1111. Druk nu op 0 als u wilt worden overgebracht naar de nieuwe locatie. In dat geval stuurt u met '0' naar 2222 in plaats van 1111.

7

Kies voor uitgaandegesprekken uit de volgende opties:

 • Alle uitgaande gesprekken onderscheppen—Wanneer de gebruiker een uitgaande oproep, hoort hij of zij een bericht horen dat de lijn buiten gebruik is.

 • Alleen nationale uitgaande gesprekken toestaan: een gebruiker van de onderschepte locatie mag alleen nationale gesprekken voeren.

 • Onderscheppen gesprekken naar een telefoonnummer:wanneer een gebruiker van de onderschepte locatie een nummer uitgaande oproep, wordt het gesprek overgedragen naar een toegewezen nummer.

8

Klik op Opslaan.

U kunt inkomende en uitgaande gesprekken onderscheppen voor gebruikers in uw organisatie. Als deze instelling is ingeschakeld, worden gesprekken gerouteerd naar een toegewezen nummer dat u kiest, of naar de voicemail van de gebruiker.
1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersen selecteer de gebruiker die u wilt bewerken.

2

Selecteer Bellen en kies Gespreksafhandeling .

3

Ga naar Gespreks onderscheppen.

4

Schakel de knop in om de instellingen voor de gebruiker te wijzigen.

5

Kies onder Binnenkomendegesprekken Alle inkomende gesprekken toestaan of Alle inkomende gesprekken onderscheppen.

6

Als u alle inkomende gesprekken onderscheppen kiest, stelt u de functies in die u nodig hebt:

 • Als u gebruikers gesprekken naar voicemail wilt doorsturen, vink dan het selectievakje Alle gesprekken naar voicemail verzenden aan.

 • Wanneer u Aankondigingen kiest, selecteert u de standaardbegroegeving of uploadt u een aangepaste audiobegroeet vanuit vervolgkeuzelijst en klikt u vervolgens op Bestand uploaden.

7

Kies onder Aankondigingen voor telefoonnummersuit de volgende opties en voer het nummer omleidingen in:

 • Aankondigingen voor nieuw nummer afspelen: dit nummer wordt aangekondigd voor de beller als het nieuwe te bellen nummer.
 • Overdragen op '0' naar dittelefoonnummer: de beller wordt doorvergezet naar het nummer dat wordt ingevoerd wanneer 0 wordt gebeld.

 

Als beide opties zijn ingeschakeld, is het mogelijk om twee verschillende nummers in te voeren voor elke optie, maar dit resulteert in een misleidend aankondigingsbericht. Als de aankondigingen voor het nieuwe nummer afspelen bijvoorbeeld is ingesteld op 1111 en de overdracht op '0' naar dit telefoonnummer naar 2222 is ingesteld, krijgen de oproepers het bericht 'Het nummer dat u probeert te bereiken is buiten gebruik. Het nieuwe nummer is 1111. Druk nu op 0 als u wilt worden overgezet naar de nieuwe locatie.' In dat geval stuurt u met '0' naar 2222 in plaats van 1111.

8

Kies voor uitgaandegesprekken uit de volgende opties:

 • Alle uitgaande gesprekken onderscheppen—Wanneer de gebruiker een uitgaande oproep, hoort hij of zij een bericht dat deze lijn buiten gebruik is.
 • Alleen lokale uitgaande gesprekken toestaan: de gebruiker mag alleen nationale gesprekken voeren.
 • Onderscheppen gesprekken naar een telefoonnummer:alle onderschepping uitgaande oproep die de onderschepte gebruiker maakt, wordt overgedragen naar een toegewezen nummer.
9

Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.

U kunt inkomende en uitgaande gesprekken onderscheppen voor werkruimten in uw organisatie. Als deze functie is ingeschakeld, worden gesprekken gerouteerd naar een toegewezen nummer naar uw keuze, of naar de voicemail van de werkruimte.

 

Als u deze functie beschikbaar wilt maken, moet een werkruimtelicentie aan de werkruimte worden toegewezen.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Workspaces en selecteer de workspace die u wilt bewerken.

2

Klik op Bellen en kies Gespreksafhandeling .

3

Ga naar Gespreks onderscheppen.

4

U kunt de knop in- of uitschakelen om de instellingen voor de Workspace te wijzigen.

5

Kies onder Binnenkomendegesprekken Alle inkomende gesprekken toestaan of Alle inkomende gesprekken onderscheppen.

6

Als u alle inkomende gesprekken onderscheppen kiest, stelt u de functies in die u nodig hebt:

 • Als u workspace-oproepen naar uw voicemail wilt doorsturen, vink dan het selectievakje Alle gesprekken naar voicemail verzenden aan.

 • Wanneer u Aankondigingen kiest, selecteert u de standaardbegroegeving of uploadt u een aangepaste audiobegroeet vanuit vervolgkeuzelijst en klikt u vervolgens op Bestand uploaden.

7

Kies onder Aankondigingen voor telefoonnummersuit de volgende opties en voer het nummer omleidingen in:

 • Aankondigingen voor nieuw nummerafspelen: dit is het nummer dat de beller zal aankondigen als het nieuwe nummer dat hij/zij kan bellen.
 • Overdragen op '0' naar dittelefoonnummer: de beller wordt doorvergezet naar het nummer dat wordt ingevoerd wanneer 0 wordt gebeld.

 

Als beide opties zijn ingeschakeld, is het mogelijk om twee verschillende nummers in te voeren voor elke optie, maar dit resulteert in een misleidend aankondigingsbericht. Als de aankondigingen voor het nieuwe nummer afspelen bijvoorbeeld is ingesteld op 1111 en de overdracht op '0' naar dit telefoonnummer naar 2222 is ingesteld, krijgen de oproepers het bericht 'Het nummer dat u probeert te bereiken is buiten gebruik. Het nieuwe nummer is 1111. Druk nu op 0 als u wilt worden overgezet naar de nieuwe locatie.' In dat geval stuurt u met '0' naar 2222 in plaats van 1111.

8

Kies voor uitgaandegesprekken uit de volgende opties:

 • Alle uitgaande gesprekken onderscheppen—Wanneer de workspace een uitgaande oproep, hoort de beller een bericht dat de lijn buiten gebruik is.
 • Alleen nationale uitgaande gesprekken toestaan: de werkruimte mag alleen nationale gesprekken voeren.
 • Onderscheppen gesprekken naar een telefoonnummer:alle e-uitgaande oproep die de onderschepte werkruimte maakt, wordt overgedragen naar een toegewezen nummer.
9

Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.