Se zapnutou funkcí Bluetooth se neozývá žádný zvuk

Problém

Kontrolka Bluetooth svítí bíle, ale neslyšíte žádný zvuk.

Řešení

  • Ujistěte se, že je na požadovaném volacím zařízení nastavená dostatečná hlasitost.

  • Ujistěte se, že je na základně zvolen zdroj Mobil Ikona mobilního telefonu. Při zvolení svítí kontrolka zdroje bíle.

  • Pokuste se opětovně spárovat multizákladnu se svým volacím zařízením. Stiskněte tlačítko Bluetooth na zadní straně základny a přidržte jej po dobu čtyř sekund. Dvojím stisknutím tlačítka Bluetooth uveďte základnu do režimu párování a poté v nabídce nastavení volacího zařízení vyberte možnost Náhlavní souprava Cisco.

Funkce Bluetooth se nezapne

Problém

Funkce Bluetooth se nezapne po stisknutí tlačítka Bluetooth na zadní straně multizákladny.

Řešení

Zjistěte u správce náhlavní soupravy, zda funkce Bluetooth nebyla zakázána vzdáleně.

Kontrolka Bluetooth bliká bíle

Problém

Kontrolka Bluetooth pulzuje bíle.

Řešení

  • Zkontrolujte, zda byla funkce Bluetooth v požadovaném volacím zařízení aktivována.

  • Pokud jste své zařízení již spárovali, ověřte, že je v nabídce Bluetooth zvolená možnost Náhlavní souprava Cisco XXX, a zopakujte pokus o připojení.


    Multizákladna se zobrazí na požadovaném volacím zařízení jako Náhlavní souprava Cisco a k tomuto názvu jsou připojeny poslední tři číslice sériového čísla základny. Sériové číslo základny se nachází na spodní straně základny.

  • Přepněte základnu do režimu párování a spárujte volací zařízení se základnou. Základnu do režimu párování přepnete tak, že dvakrát stisknete tlačítko Bluetooth nacházející se na její zadní straně.