Kad je Bluetooth uključen ne čuje se glas

Problem

Bluetooth LED svijetli mirno bijelo, no ne mogu čuti nikakav zvuk.

Rješenje

  • Provjerite je li zvuk pojačan na vašem željenom uređaju za pozivanje.

  • Provjerite je li u bazi odabran izvor ikone mobilnog mobilnog telefona. LED lampica izvora pokazuje mirno bijelo kada je odabran.

  • Pokušajte ponovno uparivanje višestruke osnove na svoj uređaj za poziv. Pritisnite i držite tipku Bluetooth na stražnjoj strani osnove četiri sekunde. Pritisnite gumb Bluetooth dvaput za postavljanje osnove u način rada za uparivanje i odaberite Cisco naglavne slušalice iz izbornika za postavke poziva na uređaju.

Bluetooth se ne uključuje

Problem

Bluetooth se ne uključuje kada pritisnete gumb Bluetooth na stražnjoj strani višestruke baze.

Rješenje

Obratite se svom administratoru naglavne slušalice kako biste vidjeli je li Bluetooth funkcionalnost onemogućena daljinski.

Bluetooth LED trepće bijelo

Problem

LED Bluetooth-a trepće bijelo.

Rješenje

  • Provjerite je li Bluetooth aktiviran na željenom uređaju za pozive.

  • Ako ste već uparili svoj uređaj, obavezno odaberite Cisco naglavne slušalice XXX iz Bluetooth izbornika i pokušajte ponovo povezati.


    Višestruka osnova prikazuje se na vašem uređaju kao Cisco slušalice iza koje slijede tri zadnje znamenke serijskog broja osnove. Serijski broj baze možete pronaći na donjoj strani baze.

  • Bazu stavite u način uparivanja i uparite pozivni uređaj s bazom. Kako biste pokrenuli način uparivanje dvaput pritisnite gumb Bluetooth na stražnjoj strani baze.