Der er ingen lyd med Bluetooth slået til

Problem

Bluetooth-LED'en lyser hvidt, men du kan ikke høre nogen lyd.

Løsning

  • Sørg for, at lyden på den tiltænkte opkaldsenhed er skruet op.

  • Søg for, at kilden Mobil Ikon for mobiltelefon er valgt på basen. Kilde LED'en lyser konstant hvidt, når den er valgt.

  • Prøv at forbinde multibasen til opkaldsenheden igen. Tryk og hold Bluetooth-knappen på bagsiden af basen nede i fire sekunder. Tryk to gange på Bluetooth-knappen for at sætte basen i pardannelsestilstand, og vælg Cisco-hovedtelefon i indstillingsmenuen for opkaldsenhed.

Bluetooth aktiveres ikke

Problem

Bluetooth aktiveres ikke, når du trykker på Bluetooth-knap på bagsiden af din multibase.

Løsning

Kontakt hovedtelefonsadministratoren for at se, om Bluetooth-funktionen er deaktiveret eksternt.

Bluetooth-LED blinker hvidt

Problem

Bluetooth-LED blinker hvidt.

Løsning

  • Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på din ønskede opkaldsenhed.

  • Hvis du allerede har parret din enhed, skal du kontrollere, at du vælger Cisco-hovedtelefon XXX i menuen Bluetooth, og forsøge at oprette forbindelse igen.


    Multibasen vises på din ønskede opkaldsenhed som Cisco-hovedtelefon efterfulgt af de sidste tre cifre af basens serienummer. Serienummeret på din base kan findes på dens underside.

  • Sæt basen i pardannelsestilstand, og par opkaldsenheden med basen. For at sætte din base i parringstilstand skal du trykke på Bluetooth-knappen på bagsiden af basen to gange.