Inget ljud med Bluetooth aktiverat

Problem

Bluetooth-LED-lampan lyser med vitt fast sken, men du hör inget ljud.

Lösning

  • Kontrollera att ljudet på samtalsenheten är uppdraget.

  • Kontrollera att källan MobilMobiltelefonikon är vald på basen. Källans LED-lampa lyser vitt när den är vald.

  • Försök att parkoppla multibasen igen med din samtalsenhet. Tryck och håll ned Bluetooth-knappen på basens baksida i fyra sekunder. Tryck på Bluetooth-knappen två gånger för att sätta basen i parkopplingsläge och välj Cisco Headset i menyn med inställningar för samtalsenhet.

Bluetooth slås inte på

Problem

Bluetooth aktiveras inte när du trycker på Bluetooth-knappen på baksidan av multibasen.

Lösning

Kontakta administratören för headset för att se om Bluetooth-funktionen har inaktiverats från en fjärrplats.

Bluetooth-LED-lampan blinkar vitt

Problem

Bluetooth-LED-lampan blinkar vitt.

Lösning

  • Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på önskad samtalsenhet.

  • Om du redan har parkopplat enheten kontrollerar du att Cisco Headset XXX är valt på Bluetooth-menyn och försök sedan att återansluta.


    Multibasen visas på samtalsenheten som Cisco Headset följt av de tre sista siffrorna i headsetets serienummer. Basenhetens serienummer finns på undersidan.

  • Sätt basen i parkopplingsläge och parkoppla samtalsenheten till basen. Tryck på Bluetooth-knappen på baksidan av basen två gånger för att starta parkopplingen.