Er is geen audio met Bluetooth ingeschakeld

Probleem

De Bluetooth®-led brandt onafgebroken wit, maar u hoort geen geluid.

Oplossing

  • Zorg ervoor dat de audio op het gewenste gespreksapparaat is ingeschakeld.

  • Zorg ervoor dat de mobielePictogram mobiele telefoon bron is geselecteerd op de basis. De bronled brandt onafgebroken wit wanneer deze is geselecteerd.

  • Probeer de multibasis opnieuw te koppelen met uw gespreksapparaat. Houd de Bluetooth-knop achteraan de basis gedurende vier seconden ingedrukt. Druk twee keer op de Bluetooth-knop om de basis in de koppelingsmodus te zetten en selecteer Cisco-headset in het instellingenmenu van uw gespreksapparaat.

Bluetooth wordt niet ingeschakeld

Probleem

Bluetooth® wordt niet ingeschakeld wanneer u op de knop Bluetooth op de achterkant van uw multibasis drukt.

Oplossing

Neem contact op met de hoofdtelefoonbeheerder om te zien of de Bluetooth-functionaliteit op afstand is uitgeschakeld.

Bluetooth-led pulseert wit

Probleem

De Bluetooth®-led pulseert wit.

Oplossing

  • Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het gewenste gespreksapparaat.

  • Als u uw apparaat al hebt gekoppeld, moet u Cisco-headset XXX selecteren in het Bluetooth-menu en proberen opnieuw verbinding te maken.


     

    De multibasis wordt op uw gewenste gespreksapparaat weergegeven als Cisco-headset, gevolgd door de laatste drie cijfers van het serienummer van de basis. Het serienummer van uw basis vindt u aan de onderkant van uw basis.

  • Plaats de basis in de koppelingsmodus en koppel het gespreksapparaat met de basis. Druk twee keer op de knop Bluetooth op de achterkant van de basis om uw basis in koppelingsmodus te zetten.