Er is geen geluid wanneer Bluetooth is ingeschakeld

Probleem

De Bluetooth-led brandt constant wit maar u hoort geen geluid.

Oplossing

  • Zorg ervoor dat het geluid op uw gewenste gespreksapparaat is ingeschakeld.

  • Zorg ervoor dat de bron Mobiel Pictogram mobiele telefoon op de basis is geselecteerd. De bronled brandt constant wit wanneer die is geselecteerd.

  • Probeer de multibasis opnieuw te koppelen met uw gespreksapparaat. Houd de knop Bluetooth achterop de basis gedurende vier seconden ingedrukt. Druk twee keer op de knop Bluetooth om de basis in de koppelingsmodus te zetten en selecteer Cisco-headset in het instellingenmenu voor het gespreksapparaat.

Bluetooth wordt niet ingeschakeld

Probleem

Bluetooth wordt niet ingeschakeld wanneer u op de knop Bluetooth achteraan uw multibasis drukt.

Oplossing

Neem contact op met uw headsetbeheerder om te kijken of de Bluetooth-functionaliteit op afstand werd uitgeschakeld.

De Bluetooth-led knippert wit

Probleem

De Bluetooth-led knippert wit

Oplossing

  • Controleer of Bluetooth op uw gewenste gespreksapparaat is geactiveerd.

  • Als u uw apparaat reeds hebt gekoppeld, zorg er dan voor dat u Cisco-headset XXX in het Bluetooth-menu selecteert en probeer om opnieuw verbinding te maken.


    De multibasis verschijnt op uw gewenste gespreksapparaat als Cisco-headset gevolgd door de laatste drie cijfers van het serienummer van de basis. Het serienummer van uw basis vindt u op de onderzijde van uw basis.

  • Zet de basis in koppelingsmodus en koppel het gespreksapparaat aan de basis. Druk twee keer op de knop Bluetooth op de achterkant van de basis om uw basis in koppelingsmodus te zetten.