Det er ingen lyd med Bluetooth slått på

Problem

Bluetooth-lampen lyser hvitt, men du hører ingen lyd.

Løsning

  • Sjekk at lydfunksjonen på den aktuelle ringeenheten er slått på.

  • Sørg for at ikonet for mobil mobil telefonener valgt på basisen. Når den er valgt, lyser LED-lampen for kilder hvitt.

  • Prøv å pare multibase til anropsenheten på nytt. Trykk og hold inne Bluetooth-knappen på baksiden av basen i fire sekunder. Trykk på Bluetooth-knappen to ganger for å sette basen i paringsmodus, og velg Cisco headset fra innstillingene på samtaleenheten.

Bluetooth aktiveres ikke

Problem

Bluetooth aktiveres ikke når du trykker på Bluetooth-knappen på baksiden av flerbasen.

Løsning

Kontakt administrator for headsettene for å sjekke om Bluetooth-funksjonen har blitt deaktivert eksternt.

Bluetooth-lampen blinker hvitt.

Problem

Bluetooth-lampen blinker hvitt.

Løsning

  • Kontroller at Bluetooth er aktivert på den aktuelle ringeenheten.

  • Hvis du allerede har koblet til enheten, sjekker du at du har valgt Cisco headset XXX i Bluetooth-menyen, og forsøker å koble til.


    Flerbase vises på den ønskede anropsenheten som Cisco hodesett etterfulgt av de tre siste sifrene i basens serienummer. Du finner basens serienummer på undersiden av basen.

  • Sett basen i sammenkoblingsmodus, og koble ringeenheten sammen med basen. Trykk på Bluetooth-knappen på baksiden av basen to ganger for å sette basen i sammenkoblingsmodus.