Det er ingen lyd med Bluetooth slått på

Problem

Bluetooth ® LED-lampen lyser hvitt, men du hører ikke lyd.

Løsning

  • Kontroller at lyden på den tiltenkte samtaleenheten er skrudd på.

  • Kontroller at MobilMobiltelefon-ikon kilden er valgt på basen. Kilde-LED-en lyser konstant hvitt når den er valgt.

  • Prøv å pare flerbasen på nytt med anropsenheten. Trykk på og hold inne Bluetooth-knapp på baksiden av basen i fire sekunder. Trykk på Bluetooth-knapp to ganger for å sette basen i sammenkoblingsmodus og velge Cisco-headset fra innstillingsmenyen for samtaleenheten.

Bluetooth slås ikke på

Problem

Bluetooth ® ikke slås på når du trykker på Bluetooth -knappen på baksiden av flerbasen.

Løsning

Ta kontakt med headset- administrator for å se om Bluetooth-funksjonaliteten har blitt deaktivert eksternt.

Bluetooth-LED pulserer hvitt

Problem

Bluetooth ® LED-lampen blinker hvitt.

Løsning

  • Kontroller at Bluetooth er aktivert på ønsket samtaleenhet.

  • Hvis du allerede har paret enheten, må du kontrollere at du velger Cisco-headset XXX fra Bluetooth-menyen og prøv å koble til på nytt.


     

    Flerbasen vises på ønsket anropsenhet som Cisco-headset etterfulgt av de tre siste sifrene i baseens serienummer. Basens serienummer finner du på undersiden av basen.

  • Sett basen i sammenkoblingsmodus og par sammen samtaleenheten med basen. Hvis du vil sette basen i sammenkoblingsmodus, trykker du på Bluetooth knappen på baksiden av basen to ganger.