Nie ma dźwięku z włączoną funkcją Bluetooth

Problem

Dioda LED funkcji Bluetooth świeci na biało światłem ciągłym, ale nie słychać dźwięku.

Rozwiązania

  • Upewnij się, że ustawiono wysoki poziom głośności na odpowiednim urządzeniu wywołującym.

  • Upewnij się, że na stacji bazowej wybrano źródło Telefon komórkowy Ikona telefonu komórkowego. Dioda LED wybranego źródła świeci na biało światłem ciągłym.

  • Spróbuj ponownie sparować stację bazową typu Multibase z urządzeniem nawiązującym połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth z tyłu stacji bazowej typu Multibase przez cztery sekundy, aby wyczyścić pamięć urządzenia. Naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth, aby przełączyć stację bazową w tryb parowania, a następnie wybierz opcję Zestaw słuchawkowy Cisco z menu ustawień urządzenia dzwoniącego.

Nie można włączyć funkcji Bluetooth

Problem

Funkcja Bluetooth nie włącza się po naciśnięciu przycisku Bluetooth z tyłu stacji bazowej typu Multibase.

Rozwiązania

Skontaktuj się z administratorem zestawu słuchawkowego, aby sprawdzić, czy funkcja Bluetooth została wyłączona zdalnie.

Dioda LED połączenia Bluetooth pulsuje białym światłem

Problem

Dioda LED połączenia Bluetooth pulsuje białym światłem.

Rozwiązania

  • Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona na wybranym urządzeniu wywołującym.

  • Jeśli urządzenie zostało już sparowane, upewnij się, że wybrano pozycję Zestaw słuchawkowy Cisco XXX z menu Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.


    Stacja bazowa typu Multibase zestawu słuchawkego jest wyświetlana na wybranym urządzeniu wywołującym jako Zestaw słuchawkowy Cisco z dodanymi trzema ostatnimi cyframi numeru seryjnego stacji bazowej. Numer seryjny stacji bazowej znajduje się na jej spodzie .

  • Włącz tryb parowania stacji bazowej i sparuj urządzenie wywołujące ze stacją bazową. Aby włączyć tryb parowania stacji bazowej, naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth z tyłu stacji bazowej.