Správce partnera nebo zákazníka může nastavovat služby pro objednávky zkušební verze a předplatného. Funkce Průvodce nastavením služeb je stejná pro toky zkušebního a předplatného. Doporučujeme, aby partneři provedli tyto kroky ještě před předáním účtu správcům zákazníka.

K centru přístupu můžete používat libovolný podporovaný prohlížeč .

Přístup správce partnera

 • Pro zkoušky : Pokud nastavíte nový zkušební verzi pomocí Průvodce spuštěním nové zkušební verze, po zadání informací ke spuštění zkušební verze se zobrazí poslední obrazovka "vaše zkušební číslo je připraveno. Chcete nastavit služby pro zákazníka?“.

  Kliknutím na tlačítko Ano přejděte k nastavení služeb pro zákazníka.

 • pro příkazy předplatného: když vytvoříte objednávku Webex centrum kontaktů pomocí průvodce nastavením objednávky, po zadání informací o objednávce se zobrazí poslední obrazovka "děkujeme. Objednávka byla správně namapována“.

  Kliknutím na tlačítko Další přejděte k nastavení služeb pro zákazníka.

Přístup správce zákazníka

Pro zkoušky a pořadí předplatného : když se spustí zkušební verze nebo je-li úspěšně namapována objednávka předplatného, obdrží správce zákazníka uvítací e-mail na e-mailové adrese, která je zadána v průvodci zahájením hodnocení nebo v Průvodci nastavením objednávky.

Aby bylo možné získat přístup k účtu správce zákazníka v centru Control Hub, proveďte tyto kroky:

1

Otevřete uvítací e-mail.

2

V e-mailu klikněte na odkaz Začínáme.

3

Zadejte heslo a klikněte na možnost Save & Sign In (Uložit a přihlásit se).

4

K získání přístupu k účtu centra Control Hub přijměte podmínky služby.

1

Po spuštění zkušební verze centra kontaktů nebo odběru se v Průvodci nastavením služeb nastaví konfigurace klienta centrum kontaktů pomocí adresy URL řídicího centra https://admin.webex.com/.

Průvodce se zobrazí vždy, když partner nebo správce zákazníka přistupuje k centru řízení, dokud se nastavení nedokončí.

2

Na stránce Souhrn vyhledejte informace o licenci centra kontaktů a klepněte na tlačítko nastavit.

3

Na stránce nastavení hovorů si přezkoumejte název adresy SIP vaší organizace a klepněte na tlačítko Další.

4

Na stránce nastavení centra kontaktů proveďte tyto kroky:

 1. V rozevíracím seznamu země nebo oblast Zvolte zemi, pak klepněte na tlačítko Uložit.

  Ve výchozím nastavení je země operace stejná jako země vybraná v průvodci mapováním objednávek.

  Webex centrum kontaktů vytvoří tenanta v příslušném datovém středisku na základě země, která je v provozu. Seznam zemí a odpovídající mapování datového centra naleznete v části data v centru Webex centra kontaktů.


   

  Pokud se po kliknutí na tlačítko Uložit zobrazí zpráva o nekompatibilním umístění, kontaktujte odbornou pomoc společnosti Cisco.

 2. V popover doby provozu klepněte na tlačítko Potvrdit.


   

  Po kliknutí na tlačítko potvrdit nelze změnit zemi operace pro Webex centrum kontaktů.

 3. V rozevíracím seznamu časové pásmo v části nastavení časového pásma tenanta Zvolte časové pásmo.


   

  Ve výchozím nastavení Webex centrum kontaktů vybere časové pásmo na základě oblasti, od které vaše centrum kontaktů pracuje.

 4. v části Webex platforma centra kontaktů zvolte platformu centra kontaktů.


   

  K dispozici je jedna nebo více Webex platforem centra kontaktů na základě jednotlivých zemí operace. Pro pořadí předplatného zvolte výchozí platformu, pokud není kontaktem Cisco Solution Assurance uvedeno jinak.

 5. v části Webex telefon centra kontaktů v závislosti na zvolené platformě zvolte odpovídající možnost telefonu a klikněte na tlačítko další. Následující tabulka zobrazuje možnosti telefonního subsystému dostupné pro různé platformy.


   
  • Hlasová platforma služby Real time Media Service (RTMS) je dostupná pouze pro nové zákazníky, kteří plánují zřízení svého centra kontaktů ve Spojených státech amerických a Austrálii.

  • Pokud obdržíte doplněk Cisco PSTN pro centrum kontaktů (pouze pro spojené státy americké), Webex centrum kontaktů automaticky použije možnost telefonovat. Tato možnost není k dispozici pro tenanta hodnocení.

Následující tabulka shrnuje možnosti platformy a telefonního subsystému použitelné pro každou zemi provozu:

#

Oblast

Země provozu řešení

Možnosti platformy

Možnost Telefonie pro Webex Contact Center

1

Severní Amerika

Spojené státy americké

Výchozí platforma (Webex centrum kontaktů): tuto možnost klepněte pro objednávky předplatného.

 • Webex Contact Center PSTN (pokud bylo objednáno)

 • Voice POP Bridge

 • Volání Webex

řízená GA nová platforma (Webex centrum kontaktů): klepnutím na tuto možnost zajistěte klienta centra kontaktů pomocí nové služby Media center Service (RTMS) pro zpracování hlasu a médií. Tuto možnost zvolte, pouze pokud jste vyzváni vaším kontaktem Cisco Solution Assurance.

POP pro hlasové služby

Kanada

Výchozí platforma (Webex centrum kontaktů 1,0): tuto možnost klepněte pro objednávky předplatného.

POP pro hlasové služby

řízená nová platforma GA (Webex centrum kontaktů): pouze pro pokusy.

 • Voice POP Bridge

 • Volání Webex

2 LATAM

Výchozí platforma (Webex centrum kontaktů): tuto možnost klepněte pro objednávky předplatného.

 • Voice POP Bridge

 • Volání Webex

3 EMEAR Všechny země

Výchozí platforma (Webex centrum kontaktů): tuto možnost klepněte pro objednávky předplatného.

 • Voice POP Bridge

 • Volání Webex

4

APJC

Všechny země kromě Japonska

Výchozí platforma (Webex centrum kontaktů): tuto možnost klepněte pro objednávky předplatného.

 • Voice POP Bridge

 • Volání Webex

řízená GA nová platforma (Webex centrum kontaktů): klepnutím na tuto možnost zajistěte klienta centra kontaktů pomocí nové služby Media center Service (RTMS) pro zpracování hlasu a médií. Tuto možnost zvolte, pouze pokud jste vyzváni vaším kontaktem Cisco Solution Assurance.


 

RTMS hlasová platforma se vztahuje pouze na oblast Austrálie (země, která byla vybrána jako Austrálie).

POP pro hlasové služby

Japonsko

Výchozí platforma (Webex centrum kontaktů): klepnutím na tuto možnost zajistěte klienta centrum kontaktů pomocí nové služby Media Center Service (RTMS) pro zpracování hlasu a médií. Tuto možnost zvolte, pouze pokud jste vyzváni vaším kontaktem Cisco Solution Assurance.


 

Funkce, jako je například Webex připojení, není k dispozici aplikace kontakt AI a správa kampaně pro japonskou polohu.

POP pro hlasové služby

5

Na stránce Recenzujte Podrobnosti předplatného a klepněte na tlačítko Odeslat. Chcete-li změnit možnosti konfigurace služby, klepněte na tlačítko zpět a upravit.

6

Chcete-li stáhnout souhrn objednávky, klepněte na tlačítko Stáhnout souhrn objednávky.

7

Klikněte na tlačítko Zavřít.


 

Po dokončení Průvodce nastavením služeb je služba centrum kontaktů dostupná v organizaci zákazníka.

Další postup

Jakmile bude nastavení centra kontaktů pro vaši organizaci úspěšné, přejděte na > nastavení centra kontaktů > obecné a přečtěte si Webex pole podrobnosti o platformě centra kontaktů v centru řízení.

1

Na úvodní stránce centra Control Hub přejděte do části Contact Center > Nastavení.

2

Na kartě Nastavení klikněte na možnost Set Up Cisco Webex Contact Center (Nastavit Cisco Webex Contact Center).


 

Pokud zákazník vyžaduje Webex služby konverzace centra kontaktů, zajistěte, aby se do této stránky přihlásil správce zákazníka, a klepnete na tlačítko nastavit Cisco Webex Contact Center a nastavíte služby konverzace.

Další postup

Konfigurace klienta je dokončena. Nyní můžete pro tohoto tenanta konfigurovat následující funkce: