Některá z těchto nastavení hovorů jsou v rozšířeném nastavení hovorů k dispozici pouze v případě, že je správce povolil. Pokud si nejste jisti, které možnosti jsou pro vás povoleny, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Odmítnout anonymní hovory

Funkce Odmítnutí anonymního hovoru automaticky odmítá hovory se zablokovanými ID nebo neidentifikovanými čísly.

1

Otevřete Pokročilá nastavení hovorů vAplikace Webex.

2

Vyberte možnost Příchozí hovory.

3

Chcete-li automaticky odmítnout neidentifikovaná čísla, zapněte přepínač Odmítnutí anonymního hovoru.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů vám umožňuje přesměrovávat hovory na jiné telefonní číslo, než je vaše hlasová schránka, a udržuje vás ve spojení, ať jste kdekoli. Můžete se rozhodnout, kdy budou hovory přesměrovány a na která telefonní čísla.

1

Otevřete Pokročilá nastavení hovorů vAplikace Webex.

2

Vyberte Příchozí hovory > Přesměrování hovorů.

3

Zapněte přepínač a zadejte telefonní číslo pro typy hovorů, které chcete přesměrovat:

 • Když není odpověď– Hovory, které nejsou zodpovězeny po nastaveném počtu zazvonění, jsou přesměrovány.

  Pomocí počtu zazvonění můžete nastavit, kolikrát má být hovor vyzváněn, než bude přesměrován.

 • Když jste zaneprázdněni– Když už voláte, všechny ostatní hovory se přesměrují.

 • Když není dosažitelný– Všechny nezodpovězené a zaneprázdněné hovory jsou přesměrovány.


 

Pokud chcete přesměrovat všechny své hovory na jiné číslo, můžete to udělat přímo vAplikace Webex.

Nastavení sekvenčního kruhu

Když je zapnuté sekvenční vyzvánění, příchozí hovory vyzvánějí sadu telefonních čísel po jednom, dokud není hovor přijat. Pokud hovor po dokončení sekvence stále není přijat, je přenesen na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky v závislosti na nastavení pro nezodpovězené hovory.

Volající během procesu uslyší uklidňující zprávu, takže ví, že se vás systém pokouší najít.

Při vytváření seznamu sekvenčního okruhu můžete zvolit následující nastavení:

 • Nastavte až pět telefonních čísel pro vyzvánění v nastaveném pořadí.

 • Vyberte počet zazvonění před přepojcením hovoru na další telefonní číslo v pořadí.

 • Zapněte možnost Potvrzení odpovědi, která vyžaduje, aby osoba, která hovor přijme, potvrdila, že hovor přijala.

 • Zvolte, zda má seznam Sekvenční vyzvánění vyzvánět, pokud již voláte.

 • Nastavte plán pro sekvenční okruh (například jej zapněte o víkendech).

 • Umožněte volajícím kdykoli přerušit sekvenci hovorů a být přesměrováni do procesu nezodpovězených hovorů (například do hlasové schránky). Tato možnost je oznámena před tím, než jsou volající převedeni do seznamu vyzváněcích skupin.

1

Otevřete Pokročilá nastavení hovorů vAplikace Webex.

2

Vyberte Příchozí hovory > Sekvenční vyzvánění.

3

Chcete-li nastavit sekvenční seznam, vyberte Vyzváněcí čísla a zadejte telefonní čísla v pořadí, v jakém mají být příčka.

U každého čísla můžete zvolit, kolikrát hovor zazvoní před přepočítáním na další telefonní číslo v pořadí.

4

Zaškrtněte možnost Potvrzení odpovědi požadované pro každé číslo podle potřeby.

5

Můžete zvolit následující další nastavení:

Nastavení Popis
Umístění základny kroužku jako první

Tuto možnost zapněte, pokud chcete, aby vaše základní poloha (primární telefon) vždy vyzváněla jako první.

Můžete zvolit, kolikrát hovor zazvoní, než bude přenesen na další telefonní číslo v pořadí.

Pokračovat, pokud jste zaneprázdněni

Zaškrtněte políčko Pokračovat, pokud jste zaneprázdněni , pokud chcete, aby byly hovory převedeny do seznamu Sekvenční vyzvánění, když už voláte v základním místě.

Volající může zrušit

Zapněte možnost Volající může zrušit , pokud chcete, aby volající mohli přeskočit sekvenci hovorů a přejít přímo do hlasové schránky.

6

Výběrem možnosti Kdy vyzvánět nastavte kritéria pro seznam sekvenčních volání.

Zapnutí čekání hovoru

Když je zapnutá funkce Čekat na hovor, uslyšíte tón oznámení, pokud je příchozí jiný hovor, zatímco vy už máte aktivní hovor. Aktivní hovor můžete přidržet a příchozí hovor přijmout, nebo můžete příchozí hovor ignorovat.

1

Otevřete Pokročilá nastavení hovorů vAplikace Webex.

2

Vyberte možnost Příchozí hovory.

3

Zapněte přepínač Čekání na hovor.

Blokování ID volajícího

Pokud chcete své telefonní číslo skrýt, aby se nezobrazovalo lidem, kterým voláte, můžete své ID volajícího zablokovat.

1

Otevřete Pokročilá nastavení hovorů vAplikace Webex.

2

Vyberte možnost Odchozí hovory.

3

Zapněte přepínač Blokovat ID volajícího.

Zapnutí automatického zpětného volání

Funkce Automatické zpětné volání neustále kontroluje zaneprázdněná telefonní čísla, takže můžete pokračovat v jiné práci.

Pokud je zapnuté automatické zpětné volání a vytočíte zaneprázdněné číslo:

 • Zobrazí se vám žádost o zpětné volání (například stiskněte tlačítko 1 být upozorněn, když je linka k dispozici).

 • Pokud souhlasíte, telefonní číslo je průběžně kontrolováno.

 • Jakmile bude linka k dispozici, uslyšíte oznámení a číslo se automaticky vytočí.

1

Otevřete Pokročilá nastavení hovorů vAplikace Webex.

2

Vyberte možnost Odchozí hovory.

3

Zapněte přepínač Automatické zpětné volání .

Nastavení předvoleb hlasové schránky

Pro hlasovou schránku můžete zvolit následující nastavení:

 • Zvolte, kdy mají být hovory přenášeny do hlasové schránky (vždy, když není odpověď, když je zaneprázdněn).

 • Zvolte, jak chcete přijímat hlasové zprávy.

 • Zvolte, jak chcete být upozorňováni na nové hlasové zprávy.

 • Nastavte počet zazvonění před přenosem volajícího do hlasové schránky.

 • Povolit volajícím stisknout tlačítko 0 přerušíte pozdrav hlasové schránky a budete přesměrováni na alternativní číslo (například recepční).

1

Otevřete Pokročilá nastavení hovorů vAplikace Webex.

2

Hlasovou schránku zapněte tak, že vyberete Hlasová schránka a zapnete přepínač Služba hlasové schránky.

3

Zvolte, kdy mají být hovory převedeny do hlasové schránky, výběrem možnosti Odesílat hovory do hlasové schránky > Nastavit nastavení.

V části Počet zazvoněnízvolte, kolik zazvonění volající uslyší před přepojováním hovoru do hlasové schránky.

4

Zvolte, jak chcete přijímat nové hlasové zprávy, a to výběrem možnosti Když zpráva dorazí a jedním z následujících způsobů:

 • Ve vašemAplikace Webex—Pokud chcete přijímat nové hlasové zprávy ve svémAplikace Webex, zapněte přepínač Použít jednotné zasílání zpráv . Zaškrtněte políčko Indikátor čekání na zprávu, pokud chcete vidět odznak oznámení, když máte novou hlasovou zprávu.

 • E-mailem – Pokud chcete dostávat nové hlasové zprávy e-mailem, zapněte přepínač Přeposlat na e-mailovou adresu a zadejte e-mailovou adresu.

5

Pokud chcete dostávat e-mailová oznámení o nových hlasových zprávách, zapněte přepínač E-mailová oznámení a zadejte e-mailovou adresu.

Zapněte přepínací tlačítko Odeslat e-mailem s kopií uhlíku, pokud chcete, aby byla kopie oznámení odeslána na jinou e-mailovou adresu.

6

Chcete-li volajícím povolit přeskočení pozdravu hlasové schránky, zapněte stisknutím tlačítka "0" přepínač přenosu a zadejte alternativní telefonní číslo.