Enkele van deze gespreksinstellingen zijn alleen beschikbaar in Geavanceerde gespreksinstellingen als deze zijn ingeschakeld door uw beheerder. Als u niet zeker weet welke opties voor u zijn ingeschakeld, kunt u contact opnemen met serviceprovider.

Anonieme gesprekken afwijzen

De functie Anonieme oproep weigeren wijst oproepen met geblokkeerde identiteiten of niet-geïdentificeerde nummers automatisch af.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen inWebex-app.

2

Selecteer Inkomende gesprekken.

3

Als u onbekende nummers automatisch wilt afwijzen, schakelt u de schakelaar Anonieme oproep weigeren in.

Doorver doorsturen van een gesprek instellen

Door gesprekken door te verbinden naar een ander telefoonnummer dan uw voicemail, houdt Gesprekken doorsturen u altijd verbonden, waar u ook bent. U kunt bepalen wanneer gesprekken worden doorgestuurd en naar welke telefoonnummers.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen inWebex-app.

2

Selecteer Inkomende gesprekken > gesprek doorsturen.

3

Schakel de schakelaar in en voer een telefoonnummer in voor de typen gesprekken die u wilt doorsturen:

 • Wanneer geen antwoord:Gesprekken die niet worden beantwoord nadat een ingesteld aantal belgesprekken zijn doorgestuurd.

  Gebruik Aantal belbellen om in te stellen hoe vaak u wilt dat het gesprek overgaat voordat het wordt doorgestuurd.

 • In gesprek—Wanneer u al in gesprek bent, worden alle andere gesprekken doorgestuurd.

 • Wanneer niet bereikbaar:alle onbeantwoorde en bezet gesprekken worden doorgestuurd.


 

Als u al uw gesprekken wilt doorsturen naar een ander nummer, kunt u dat direct doen inWebex-app.

Opeenvolgende bel ring instellen

Wanneer opeenvolgende belnummers zijn ingeschakeld, gaan binnenkomende gesprekken één voor één over naar een set telefoonnummers totdat het gesprek wordt beantwoord. Als het gesprek nog steeds niet wordt beantwoord wanneer de reeks is voltooid, wordt het gesprek overgedragen naar een ander telefoonnummer of naar de voicemail, afhankelijk van uw instellingen voor onbeantwoorde gesprekken.

De beller hoort tijdens het proces een gerust bericht, zodat hij of zij weet dat het systeem u probeert te vinden.

U kunt de volgende instellingen kiezen wanneer u een opeenvolgende bellijst maakt:

 • Stel maximaal vijf telefoonnummers in op een belnummer in een set volgorde.

 • Kies het aantal belringen voordat het gesprek wordt doorgezet naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

 • Antwoordbevestiging in omdat de persoon die het gesprek beantwoordt moet bevestigen dat hij/zij de oproep heeft geaccepteerd.

 • Kies of de opeenkomende bellijst overgaat als u al in gesprek bent.

 • Stel een planning in voor opeenkomende belplan (bijvoorbeeld in te stellen in het weekend).

 • Laat doorbellen op elk moment de oproepreeks onderbreken en worden doorgezet naar uw onbeantwoorde oproepproces (bijvoorbeeld voicemail). Deze optie wordt aangekondigd voordat bellen naar de bellijst worden doorgezet.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen inWebex-app.

2

Selecteer Binnenkomende > opeenkomende belring.

3

Als u uw opeenvolgende lijst wilt instellen, selecteert u Belnummers en voert u de telefoonnummers in de volgorde waarin u ze wilt laten uitvoeren.

Voor elk nummer kunt u kiezen hoe vaak het gesprek afgaat voordat u overgaat naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

4

Vink de vereiste antwoordbevestiging aan voor elk nummer.

5

U kunt kiezen uit de volgende aanvullende instellingen:

Instelling Beschrijving
Eerste basislocatie bellen

Schakel deze optie in als u wilt dat uw basislocatie (primaire telefoon) altijd eerst over gaat.

U kunt kiezen hoe vaak het gesprek moet afgaat voordat het wordt doorgezet naar het volgende telefoonnummer in de reeks.

Doorgaan indien bezet

Vink Doorgaan aan indien bezet als u wilt dat gesprekken worden doorgezet naar de sequentiële bellijst wanneer u al in gesprek bent op uw basislocatie.

De beller kan annuleren

Beller kan annuleren inroepen als u wilt dat de beller het gesprek kan overslaan en rechtstreeks naar de voicemail kan gaan.

6

Selecteer Wanneer u wilt bellen om de criteria voor de opeenvolgende gesprekslijst in te stellen.

Wachtend gesprek in turn-on

Wanneer Wachten op gesprek is ingeschakeld, hoort u een meldingstoon als een andere oproep binnenkomende is terwijl u al bezig bent met een actief gesprek. U kunt ervoor kiezen het actieve gesprek in de wacht te zetten en de inkomende oproep te beantwoorden of u kunt het binnenkomende gesprek negeren.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen inWebex-app.

2

Selecteer Inkomende gesprekken.

3

Schakel de schakelaar In gesprek in de wacht in.

Uw telefoon blokkeren beller-id

Als u uw telefoonnummer wilt verbergen zodat het niet wordt weergegeven voor mensen die u belt, kunt u uw beller-id blokkeren.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen inWebex-app.

2

Selecteer Uitgaande gesprekken.

3

Schakel de schakelaar Mijn toegang beller-id in.

Automatisch terugroepen in turnen

De functie Automatisch terug bellen houdt de bezette telefoonnummers voor u in de controle, zodat u aan de slag kunt met ander werk.

Als Automatisch terugbellen is ingeschakeld en u een bezetnummer kiest:

 • U wordt een terugoproepverzoek aangeboden (druk bijvoorbeeld op 1 een melding ontvangen wanneer de lijn beschikbaar is).

 • Als u akkoord gaat, wordt het telefoonnummer voortdurend gecontroleerd.

 • Wanneer de lijn beschikbaar is, hoort u een melding en wordt het nummer automatisch voor u gekozen.

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen inWebex-app.

2

Selecteer Uitgaande gesprekken.

3

Schakel de functie voor automatisch terugbelen in.

Uw voicemailvoorkeuren instellen

U kunt kiezen uit de volgende instellingen voor uw voicemail:

 • Kies wanneer gesprekken naar de voicemail worden doorgezet (altijd, wanneer niet beantwoord of bezet).

 • Kies hoe u uw voicemailberichten wilt ontvangen.

 • Kies hoe u meldingen wilt ontvangen over nieuwe spraakberichten.

 • Stel het aantal belringen in voordat een beller wordt doorvergezet naar voicemail.

 • Beroepen toestaan op te drukken 0 om uw voicemail begroeting te onderbreken en over te zetten naar een alternatief nummer (bijvoorbeeld een receptionist).

1

Geavanceerde gespreksinstellingen openen inWebex-app.

2

Schakel uw voicemail in door Voicemail te selecteren en de in-/uitschakelen van de voicemailservice in te schakelen.

3

Kies wanneer uw gesprekken worden doorgezet naar voicemail door Gesprekken naar voicemail verzenden te selecteren > Instellingen instellen.

Kies bij Aantal belbellenhoeveel belringen de beller hoort voordat de oproep wordt doorvergezet.

4

Kies hoe u nieuwe voicemailberichten wilt ontvangen door Te selecteren Wanneer een bericht binnenkomt en een van de volgende opties:

 • In uwWebex-app—Als u nieuwe voicemailberichten wilt ontvangen in uwWebex-app, schakel de schakelaar Gemeenschappelijke berichten gebruiken in. Vink de indicator Voor wachtende berichten aan als u een meldings-badge wilt zien wanneer u een nieuw spraakbericht hebt.

 • Via e-mail: als u nieuwe voicemailberichten per e-mail wilt ontvangen, schakelt u de schakelaar Doorsturen naar e-mailadres in en voert u een e-mailadres in.

5

Als u e-mailmeldingen over nieuwe voicemailberichten wilt ontvangen, schakelt u de in-/uitschakelen voor e-mailmeldingen in en voert u een e-mailadres in.

Schakel de knop In -/uitschakelen Voor CO2-kopie van e-mail in als u wilt dat een kopie van de melding naar een ander e-mailadres wordt verzonden.

6

Als u wilt dat oproepers uw voicemail begroeting overslaan, schakelt u de optie Druk op '0' in om te schakelen en een ander telefoonnummer in te voeren.