Vissa av dessa samtalsinställningar är endast tillgängliga i Avancerade samtalsinställningar om de har aktiverats av din administratör. Om du är osäker på vilka alternativ som har aktiverats för dig kontaktar du din tjänsteleverantör.

Avvisa anonyma samtal

Funktionen Anonym samtalsavslag nekar automatiskt samtal med blockerade IP-nummer eller oidentifierade nummer.

1

Öppna avancerade samtalsinställningar iWebex-appen.

2

Välj Inkommande samtal.

3

För att automatiskt avvisa oidentifierade nummer aktiverar du växlingen för Anonym samtalsavslag .

Konfigurera samtals vidarebefordran

Genom att låta dig vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer än din röstbrevlåda behåller samtals vidarebefordran dig överallt. Du kan bestämma när samtal ska vidarebefordras och till vilka telefonnummer.

1

Öppna avancerade samtalsinställningar iWebex-appen.

2

Välj Inkommande samtal > samtals vidarebefordran.

3

Slå på växeln och ange ett telefonnummer för den typ av samtal som du vill vidarebefordra:

 • När inget svar– samtal som inte besvaras efter ett visst antal samtal vidarebefordras.

  Använd Antal samtal för att ange hur många gånger du vill att samtalet ska ringas innan det vidarebefordras.

 • När duär upptagen – när du redan är i ett samtal vidarebefordras alla andra samtal.

 • När det inte går attnå – alla obesvarade och upptagna samtal vidarebefordras.


 

Om du vill vidarebefordra alla dina samtal till ett annat nummer kan du göra det direkt iWebex-appen.

Konfigurera sekventiell ring

När sekventiell ring är aktiverat ringer inkommande samtal ett telefonnummer i taget tills samtalet besvaras. Om samtalet fortfarande inte besvaras när sekvensen är slutförd överförs det till ett annat telefonnummer eller till röstbrevlåda, beroende på dina inställningar för obesvarade samtal.

Uppringaren hör ett bekvämt meddelande under processen, så att de vet att systemet försöker hitta dig.

Du kan välja följande inställningar när du skapar en sekventiell ringlista:

 • Ange upp till fem telefonnummer som ska ringas upp i en inställd ordning.

 • Välj antalet samtal innan samtalet överförs till nästa telefonnummer i sekvensen.

 • Aktivera Svara på bekräftelse, vilket kräver att personen som svarar på samtalet bekräftar att de har accepterat samtalet.

 • Välj om sekventiell ringlistan ringer om du redan är i ett samtal.

 • Ställ in ett schema för Sekventiell ring (aktivera den till exempel på helger).

 • Tillåt att uppringare avbryter samtalssekvensen när som helst och överförs till din obesvarade samtalsprocess (t.ex. röstbrevlåda). Detta alternativ meddelas innan inringare överförs till ringlistan.

1

Öppna avancerade samtalsinställningar iWebex-appen.

2

Välj Inkommande samtal > sekventiell ring.

3

För att ställa in din löpnummerlista väljer du Ringnummer och anger telefonnumren i den ordning som du vill att de ska köras.

För varje nummer kan du välja hur många gånger samtalssamtalen ska ringas innan du överför till nästa telefonnummer i sekvensen.

4

Markera Svara-bekräftelse krävs för varje nummer efter behov.

5

Du kan välja följande ytterligare inställningar:

Inställning Beskrivning
Ring basplats först

Aktivera detta alternativ om du vill att din basplats (primär telefon) alltid ska ringas upp först.

Du kan välja hur många gånger samtalet ringer innan det överförs till nästa telefonnummer i sekvensen.

Fortsätt om upptagen

Markera Fortsätt om du är upptagen om du vill att samtal ska överföras till listan för sekventiell ring när du redan är i ett samtal på din basplats.

Inringare kan avbryta

Aktivera Uppringare kan avbryta om du vill att inringare ska kunna hoppa över samtalssekvensen och gå direkt till röstbrevlådan.

6

Välj När du vill ringa för att ange kriterier för den sekventiella samtalslistan.

Aktivera väntande samtal

När Väntande samtal är aktiverat hör du en aviseringston om ett annat samtal inkommande medan du redan är i ett aktivt samtal. Du kan välja att vänta det aktiva samtalet och svara på det inkommande samtalet, eller så kan du ignorera det inkommande samtalet.

1

Öppna avancerade samtalsinställningar iWebex-appen.

2

Välj Inkommande samtal.

3

Aktivera den Samtal väntar växla.

Blockera din inringar-id

Om du vill dölja ditt telefonnummer så att det inte visas för personer som du ringer, kan du blockera ditt inringar-ID.

1

Öppna avancerade samtalsinställningar iWebex-appen.

2

Välj Utgående samtal.

3

Aktivera växlingen Blockera inringar-id .

Aktivera automatisk uppringning

Funktionen automatisk uppringning håller på att kontrollera upptagna telefonnummer åt dig så att du kan komma igång med andra jobb.

Om automatisk uppringning är påslagen och du slår ett upptaget nummer:

 • Du erbjuds en begäran om återuppringning (tryck till exempel på 1 få aviseringar när linjen är tillgänglig).

 • Om du godkänner är telefonnumret kontinuerligt markerat.

 • När linjen blir tillgänglig hör du en avisering och numret rings automatiskt upp åt dig.

1

Öppna avancerade samtalsinställningar iWebex-appen.

2

Välj Utgående samtal.

3

Aktivera den automatiska återringning växla.

Konfigurera inställningarna för röstbrevlådan

Du kan välja följande inställningar för din röstbrevlåda:

 • Välj när samtal överförs till röstbrevlådan (alltid när inget svar är upptaget).

 • Välj hur du vill ta emot dina röstmeddelanden.

 • Välj hur du vill få aviseringar om nya röstmeddelanden.

 • Ange antalet samtal innan den som ringer överförs till röstbrevlådan.

 • Tillåt att inringare trycker på 0 för att avbryta hälsningen till röstbrevlådan och överföra det till ett alternativt nummer (t.ex. en receptionist).

1

Öppna avancerade samtalsinställningar iWebex-appen.

2

Aktivera röstbrevlådan genom att välja Röstbrevlåda och aktivera tjänstestyrning av röstbrevlåda.

3

Välj när dina samtal ska överföras till röstbrevlådan genom att välja Skicka samtal till röstbrevlåda > Ange inställningar.

I Antal samtal väljerdu hur många samtal som uppringaren hör innan samtalet överförs till en röstbrevlåda.

4

Välj hur du vill ta emot nya röstmeddelanden genom att välja När ett meddelande kommer och något av följande:

 • IWebex-appen– Om du vill ta emot nya röstmeddelanden i dittWebex-appen, aktivera växeln Använd växling för Unified-meddelanden. Markera Indikator för väntande meddelanden om du vill se en aviseringsbricka när du har ett nytt röstmeddelande.

 • Via e-post– Om du vill ta emot nya röstmeddelanden via e-post, slå på växeln Vidarebefordra till e-postadress och ange en e-postadress.

5

Om du vill få e-postaviseringar om nya röstmeddelanden slår du på växeln E-postavisering och anger en e-postadress.

Aktivera växlingsknappen Email Carbon Copy (Kopiera e-post) om du vill att en kopia av meddelandet ska skickas till en annan e-postadress.

6

Om du vill att inringare ska kunna hoppa över hälsningen till röstbrevlådan slår du på Tryck "0" för att växla och ange ett alternativt telefonnummer.