Bu çağrı ayarlarından bazıları, ancak Yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse Gelişmiş Çağrı Ayarlarından kullanılabilir. Sizin için hangi seçeneklerin etkinleştirildiğinden emin değilsanız müşteri hizmet sağlayıcı.

İsimsiz Çağrıları Reddet

İsimsiz Çağrı Ret özelliği, engellenmiş kimliklere veya tanımlanamayan numaralara sahip çağrıları otomatik olarak reddeder.

1

Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açmaWebex Uygulaması.

2

Gelen Çağrılar'ı seçin.

3

Tanımlanamayan numaraları otomatik olarak reddetmek için İsimsiz Çağrı Ret'i aç/kapat'ı seçin.

Çağrı Yönlendirmeyi Ayarla

Çağrıları sesli mesajınız dışında bir telefon numarasına yönlendirmenizi sağlayarak Çağrı Yönlendirme, nerede olursanız olun bağlınızı tutar. Çağrıların ne zaman ve hangi telefon numaralarına iletildiklerine karar veabilirsiniz.

1

Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açmaWebex Uygulaması.

2

Çağrı Yönlendirme'> Gelen Çağrılar'ı seçin.

3

Açma/kapatma ve iletilen çağrı türleri için bir telefon numarası girin:

 • Yanıt Yok- Ayarlanmış sayıda zil iletdikten sonra yanıt vermiyor çağrılar.

  Çağrının iletmeden önce kaç kez çalmasını istediğiniz zil sayısını ayarlamak için Zil sayısı'ı kullanın.

 • Meşgul olduğunda— zaten bir çağrıdayken, tüm diğer çağrılar ileter.

 • Erişilemez Olduğunda- Tüm yanıtlanmamış ve meşgul çağrılar iletilebilir.


 

Tüm çağrılarınızı başka bir numaraya yönlendirmeniz gerekirse bunuWebex Uygulaması.

Sıralı Zil Sesi Ayarla

Ardışık Zil açık olduğunda, gelen çağrılar çağrı yanıt olana kadar bir telefon numarası setını tek tek çaldırın. Arama, dizi tamamlandığında yine de yanıtlanmamışsa yanıtlanmamış çağrıların ayarlarına bağlı olarak başka bir telefon numarasına veya sesli mesaja aktarılır.

Arayan, işlem sırasında rahatlatıcı bir mesaj duyar, böylece sistemin sizi bulmaya çalışırken bilgi sahibi olur.

Sıralı Zil Listesi oluştururken aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

 • Ayarlanmış bir sırayla çalacak beş telefon numarası ayarlayın.

 • Çağrı dizi sıradaki bir sonraki telefon numarasına aktar başlamadan önce zil sayısını seçin.

 • Çağrıyı yanıtlayan kişinin çağrıyı kabul etmiş olduğunu onaylamasını gerektiren Yanıt Onayını açma.

 • Zaten bir çağrıda olup olmadığınız, Sıralı Zil listesi çalar mı seçin.

 • Sıralı Çalma için bir plan ayarlayın (örneğin, hafta sonlarında bu planı açma).

 • Arayanların çağrı sırasını herhangi bir zaman kesintiye uğratmasına ve yanıtlanmamış çağrı sürecinize (örneğin, sesli mesaj) aktar olmasına izin ver. Bu seçenek, arayanlar zil listesine aktar başlamadan önce duyurur.

1

Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açmaWebex Uygulaması.

2

Sıralı Zil Sesi '> Gelen Çağrılar'ı seçin.

3

Sıralı listenizi ayarlamak için Zil Sesi Numaraları'ı seçin ve telefon numaralarını çalıştırlarını istediğiniz sırayla girin.

Her numara için, dizide bir sonraki telefon numarasına aktarmadan önce çağrının kaç kez çalmasını seçebilirsiniz.

4

Her numara için gerekli Yanıt onayı gerekli'ye basın.

5

Aşağıdaki ek ayarları seçebilirsiniz:

Ayar Açıklama
Önce Zil Sesi Taban Konumu

Taban konumunun (birincil telefon) her zaman önce çalması için bu seçeneği kullanın.

Dizili bir sonraki telefon numarasına aktar başlamadan önce çağrının kaç kez çalar olduğunu seçebilirsiniz.

Meşgulse devam

Çağrıların temel konumuz üzerindeyken Sıralı Zil Sesi listesine aktarnsını istemiyorsanız meşgulse Devam'ı seçin.

Arayan İptal Edebilir

Arayanların çağrı sırasını atlayıp doğrudan sesli mesaja gitmelerini sağlarsanız Arayan Kişisini Açma İptal Olabilir.

6

Sıralı çağrı listesinin kriterlerini ayarlamak için Ne Zaman Çalacak? öğesini seçin.

Bekleyen Çağrıyı Aç

Çağrı Bekleme açık olduğunda, aktif bir araman üzerindeyken başka bir çağrı gelense bildirim sesi duyarsınız. Etkin çağrıyı hatta tutmayı ve gelen çağrıyı yanıtlamayı seçebilir veya gelen çağrıyı yoksayabilirsiniz.

1

Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açmaWebex Uygulaması.

2

Gelen Çağrılar'ı seçin.

3

Arama Beklemeyi Açma ve Kapatma.

Devam arayan kimliği

Telefon numaranızı aramayı yapan kişiler tarafından görüntülenmek istemiyorsanız arayan kişi kimliğinizi engelleyebilirsiniz.

1

Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açmaWebex Uygulaması.

2

Giden Çağrılar'ı seçin.

3

Düğmemi engelle arayan kimliği aç.

Otomatik Geri Arama'ya Dön

Otomatik Geri Arama özelliği, bir an önce diğer işlerle arayabilirsiniz.

Otomatik Geri Arama açıksa ve meşgul bir numarayı tuşlarsanız:

 • Size geri arama talebi sunulur (örneğin, 1 hattın kullanılabilir olduğunda bildirilecek şekilde).

 • Kabul edersanız, telefon numarası sürekli olarak işaretlidir.

 • Hat kullanılabilir olduğunda, bir bildirim duyarsınız ve numara sizin için otomatik olarak çevriler.

1

Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açmaWebex Uygulaması.

2

Giden Çağrılar'ı seçin.

3

Otomatik Geri Arama açma/ kapatma.

Sesli Mesaj Tercihlerinizi Ayarlama

Sesli postanız için aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

 • Çağrıların sesli postaya ne zaman aktarıldıklarını seçin (her zaman, yanıt yok olduğunda, meşgul olduğunda).

 • Sesli mesajlarınızı nasıl alasınız?

 • Yeni sesli mesajlar hakkında nasıl bildirileceklerini seçin.

 • Arayan sesli mesaja aktar başlamadan önce zil sayısını ayarlayın.

 • Arayanların şu düğmeye basmalarına izin ver: 0 sesli posta selamlamanızı kesintiye uğratmak ve alternatif bir numaraya (örneğin, resepsiyonist) aktarabilirsiniz.

1

Gelişmiş Çağrı Ayarlarını açmaWebex Uygulaması.

2

Sesli mesaj'ı seçerek ve Sesli Mesaj Hizmeti geçişini açarak sesli postanızı açma.

3

Ayarları Ayarla seçeneğine tıklayın ve Çağrıları Sesli Mesaja Gönder'i seçerek çağrılarınızı > seçin.

Zil sayısı seçeneğinde, çağrı sesli mesaj aktarmadan önce arayanın kaç zil duymasını seçin.

4

Bir Mesaj Geldiğinde ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek yeni sesli mesajları nasıl almak istediğinizi seçin:

 • TercihlerWebex Uygulaması—Sesli mesaj almak veya mesaj göndermekWebex Uygulaması, Birleştirilmiş mesajlaşmayı kullan açma ve açma. Yeni sesli mesajınız olduğunda bildirim rozet görmek için Mesaj bekleme göstergesi'ne bakın.

 • E-postayla- Yeni sesli mesajları e-postayla almak için E-posta adresine ilet geçişlerini açıp bir e-posta adresi girin.

5

Yeni sesli mesajlar hakkında e-posta bildirimleri almak için E-posta Bildirimi geçişlerini açıp bir e-posta adresi girin.

Bildirimin bir kopyasının başka bir e-posta adresine gönderilmesi için E-posta Karbon Kopya düğmesini kullanın.

6

Arayanların sesli posta selamlamanızı atlamalarına izin vermek istiyorsanız geçiş yapmak ve alternatif bir telefon numarası girmek için '0'a basın.