Niektóre z tych ustawień połączeń są dostępne w zaawansowanych ustawieniach połączeń tylko wtedy, gdy zostały włączone przez administratora. Jeśli nie masz pewności, które opcje są dla Ciebie włączone, skontaktuj się z usługodawcą.

Włącz nie przeszkadzać

Gdy jesteś zajęty i nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, możesz włączyć tryb Nie przeszkadzać, aby wyciszyć połączenia przychodzące na wszystkich urządzeniach i wysyłać połączenia bezpośrednio do poczty głosowej.


To ustawienie Nie przeszkadzać jest niezależne od ustawienia Nie przeszkadzać w aplikacji Webex po kliknięciu zdjęcia profilowego.

1

Otwórz Zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz opcję Połączeniaprzychodzące.

3

Włącz przełącznik Nie przeszkadzać .

Odrzucanie połączeń anonimowych

Funkcja anonimowego odrzucania połączeń automatycznie odrzuca połączenia z zablokowanymi identyfikatorami lub niezidentyfikowanymi numerami.

1

Otwórz Zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz opcję Połączeniaprzychodzące.

3

Aby automatycznie odrzucać niezidentyfikowane numery, włącz przełącznik Odrzucanie połączeń anonimowych.

Konfigurowanie przekazywania połączeń

Umożliwiając przekazywanie połączeń na numer telefonu inny niż poczta głosowa, przekazywanie połączeń zapewnia łączność w dowolnym miejscu. Możesz zdecydować, kiedy połączenia są przekazywane i na które numery telefonów.

1

Otwórz Zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz Połączenia przychodzące > Przekazywaniepołączeń.

3

Włącz przełącznik i wprowadź numer telefonu dla typów połączeń, które chcesz przekazywać dalej:

 • Zawsze —wszystkie połączenia są przekazywane dalej.

  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy połączenie jest przekazywane, zaznacz opcję Rozprysk dzwonka.


   

  Możesz również skonfigurować tę opcję w aplikacji Webex, ale musisz przejść do Zaawansowanych ustawień połączeń dla wszystkich innych opcji przekazywania połączeń.

 • Gdy nie odbieram— połączenia, które nie są odbierane po przekazaniu określonej liczby dzwonków.

  Użyj opcji Liczba dzwonków , aby określić, ile razy połączenie ma dzwonić przed przekazaniem.

 • Gdy jesteś zajęty— gdy jesteś już w trakcie rozmowy, wszystkie inne połączenia są przekazywane dalej.

 • Gdy nie można dotrzeć —wszystkie nieodebrane i zajęte połączenia są przekazywane dalej.

Konfigurowanie pierścienia sekwencyjnego

Gdy funkcja Sequential Ring jest włączona, połączenia przychodzące dzwonią pojedynczo na zestaw numerów telefonów, aż do odebrania połączenia. Jeśli połączenie nadal nie zostanie odebrane po zakończeniu sekwencji, zostanie przeniesione na inny numer telefonu lub na pocztę głosową, w zależności od ustawień dla nieodebranych połączeń.

Dzwoniący słyszy komunikat o komforcie podczas procesu, więc wie, że system próbuje Cię znaleźć.

Podczas tworzenia listy pierścieni sekwencyjnych można wybrać następujące ustawienia:

 • Skonfiguruj do pięciu numerów telefonów, aby dzwonić w ustalonej kolejności.

 • Wybierz liczbę dzwonków przed przeniesieniem połączenia na następny numer telefonu w sekwencji.

 • Włącz opcję Potwierdzenie odpowiedzi, która wymaga, aby osoba odbierająca połączenie potwierdziła, że odebrała połączenie.

 • Wybierz, czy lista Pierścieni sekwencyjny ma dzwonić, jeśli jesteś już w trakcie rozmowy.

 • Ustaw harmonogram dla Sekwencyjnego pierścienia (na przykład włącz go w weekendy).

 • Zezwalaj dzwoniącym na przerywanie sekwencji połączeń w dowolnym momencie i przesyłanie ich do procesu nieodebranych połączeń (na przykład poczty głosowej). Ta opcja jest ogłaszana przed przeniesieniem rozmówców na listę dzwonków.

1

Otwórz Zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz połączenia przychodzące > Sekwencyjnego dzwonka.

3

Aby skonfigurować listę sekwencyjną, wybierz pozycję Numery dzwonków i wprowadź numery telefonów w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane.

Dla każdego numeru możesz wybrać, ile razy połączenie dzwoni przed przeniesieniem na następny numer telefonu w sekwencji.

4

Sprawdź Potwierdzenie odpowiedzi wymagane dla każdego numeru zgodnie z wymaganiami.

5

Możesz wybrać następujące ustawienia dodatkowe:

Ustawianie Opis
Lokalizacja bazy pierścienia

Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby lokalizacja bazowa (telefon podstawowy) zawsze dzwoniła jako pierwsza.

Możesz wybrać, ile razy połączenie będzie dzwonić, zanim zostanie przeniesione na następny numer telefonu w sekwencji.

Kontynuuj, jeśli jesteś zajęty

Zaznacz opcję Kontynuuj, jeśli jesteś zajęty , jeśli chcesz, aby połączenia były przenoszone na listę Sekwencyjne dzwonienie, gdy jesteś już na rozmowie w lokalizacji bazowej.

Dzwoniący może anulować

Włącz opcję Dzwoniący może anulować , jeśli chcesz, aby osoby dzwoniące mogły pominąć sekwencję połączeń i przejść bezpośrednio do poczty głosowej.

6

Wybierz opcję Kiedy dzwonić , aby ustawić kryteria dla listy połączeń sekwencyjnych.

Włącz połączenie oczekujące

Gdy funkcja Oddzwania połączenia jest włączona, usłyszysz dźwięk powiadomienia, jeśli inne połączenie jest przychodzące, gdy jesteś już aktywny. Możesz wstrzymać aktywne połączenie i odebrać połączenie przychodzące lub zignorować połączenie przychodzące.

1

Otwórz Zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz opcję Połączeniaprzychodzące.

3

Włącz przełącznik Oczekiwanie na połączenie.

Blokowanie identyfikatora dzwoniącego

Jeśli chcesz ukryć swój numer telefonu, aby nie był wyświetlany osobom, do których dzwonisz, możesz zablokować swój identyfikator dzwoniącego.

1

Otwórz Zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz opcję Połączeniawychodzące.

3

Włącz przełącznik Zablokuj mój identyfikator dzwoniącego.

Włączanie automatycznego wywołania zwrotnego

Funkcja automatycznego oddzwaniania sprawdza zajęte numery telefonów, dzięki czemu możesz wykonywać inne prace.

Jeśli funkcja automatycznego oddzwaniania jest włączona i wybierasz zajęty numer:

 • Zaproponowano Ci prośbę o oddzwonienie (na przykład naciśnij 1 , aby otrzymywać powiadomienia, gdy linia będzie dostępna).

 • Jeśli akceptujesz, numer telefonu jest stale sprawdzany.

 • Gdy linia stanie się dostępna, usłyszysz powiadomienie, a numer zostanie automatycznie wybrany.

1

Otwórz Zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Wybierz opcję Połączeniawychodzące.

3

Włącz przełącznik Automatyczne wywołanie zwrotne .

Ustawianie preferencji poczty głosowej

Możesz wybrać następujące ustawienia poczty głosowej:

 • Wybierz, kiedy połączenia są przesyłane do poczty głosowej (zawsze, gdy nie ma odpowiedzi, gdy są zajęte).

 • Wybierz sposób odbierania wiadomości głosowych.

 • Wybierz sposób powiadamiania o nowych wiadomościach głosowych.

 • Ustaw liczbę dzwonków przed przeniesieniem rozmówcy do poczty głosowej.

 • Pozwól dzwoniącym nacisnąć 0 , aby przerwać powitanie poczty głosowej i zostać przeniesionym na inny numer (na przykład recepcjonistkę).

1

Otwórz Zaawansowane ustawienia połączeń w aplikacji Webex.

2

Włącz pocztę głosową, wybierając pozycję Poczta głosowa i włączając przełącznik Usługa poczty głosowej .

3

Wybierz, kiedy połączenia mają być przesyłane do poczty głosowej, wybierając opcję Wyślij połączenia do poczty głosowej > Ustaw ustawienia.

W polu Liczba dzwonkówwybierz liczbę dzwonków, które rozmówca usłyszy przed przekazaniem połączenia poczty głosowej.

4

Wybierz sposób odbierania nowych wiadomości głosowych, wybierając opcję Kiedy nadejdzie wiadomość i jedną z następujących opcji:

 • W aplikacji Webex —jeśli chcesz otrzymywać nowe wiadomości głosowe w aplikacji Webex, włącz przełącznik Użyj ujednoliconej komunikacji . Zaznacz wskaźnik oczekiwania na wiadomość, jeśli chcesz zobaczyć plakietkę powiadomienia, gdy otrzymasz nową wiadomość głosową.

 • Przez e-mail – jeśli chcesz otrzymywać nowe wiadomości głosowe pocztą e-mail, włącz przełącznik Prześlij na adres e-mail i wprowadź adres e-mail.

5

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych wiadomościach głosowych, włącz przełącznik Powiadomienia e-mail i wprowadź adres e-mail.

Włącz przycisk przełączania Kopiuj e-mail, jeśli chcesz, aby kopia powiadomienia została wysłana na inny adres e-mail.

6

Jeśli chcesz zezwolić dzwoniącym na pomijanie powitania poczty głosowej , włącz przełącznik Naciśnij "0", aby przenieść przełącznik i wprowadź alternatywny numer telefonu.