Pro organizace, které se rozhodly používat integraci Webex Calling s aplikací Microsoft Teams, je tato integrace primárním rozhraním uživatelů pro služby Webex. Aplikace Webex bude po provedení konfigurace nainstalována a spouštěna v počítačích uživatelů, její okno však bude ve výchozím nastavení zavřeno. Akce provedené v integraci Webex Calling mohou spustit konkrétní funkce v aplikaci Webex. Obecně však platí, že interakce uživatelů s aplikací Webex není nutná.

Prostřednictvím Centrum Control Hub , můžete nakonfigurovat tak, aby skrytí Aplikace Webex okno v následujících úrovních:

  • Úroveň organizace

  • Úroveň skupiny uživatelů

  • Úroveň uživatele

Nakonfigurujte pro skrytí Aplikace Webex okno pro organizaci

Nastavení nakonfigurovaná na úrovni organizace se automaticky použije pro všechny uživatele v organizaci.

1

V zobrazení pro zákazníky v aplikaci https://admin.webex.com přejděte v levém navigačním panelu na položku Služby a klikněte na možnosti Volání > Nastavení klienta.

2

Přejděte do části Integrace Microsoft Teams a zapněte možnost Skrýt okna Webex.

Nakonfigurujte pro skrytí Aplikace Webex okně pro skupinu uživatelů

Můžete nakonfigurovat skrytí Aplikace Webex pro skupinu uživatelů prostřednictvím šablony volání. Můžete vytvořit šablonu a přiřadit ji do skupiny uživatelů. Konfigurace v šabloně platí pro všechny uživatele ve skupině.

Pro vytvoření nové šablony, kterou chcete skrýt Aplikace Webex okno:

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby v levém navigační panel a klikněte Volání > Nastavení klienta > Šablony .

2

Klikněte Vytvořit šablonu .

3

V Obecné části, zadejte Název šablony a popis .

4

V Integrace Microsoft Teams části, zapněte Skrýt okna Webex .

5

Klikněte Vytvořit šablonu a další .

6

Vyhledejte a v poli hledání vyberte skupinu pro tuto šablonu.

7

Klikněte Hotovo .

Chcete-li šablonu odstranit, klikněte na ni a vyberte možnost Odstranit z Akce rozevírací seznam. V Odstranit šablonu na stránce, zaškrtávací políčko , které vás informuje, že odstranění šablony je trvalé, a poté klikněte Odstranit .

Chcete-li šablonu upravit, klikněte na ni, upravte přepínače a klikněte Uložit .

Použití stávající šablony na skupinu uživatelů:

Několik doporučení, které je třeba vzít v úvahu při použití šablon hovorů:

  • Když je uživatel zaregistrovaný v organizaci, zdědí nastavení z úrovně organizace.

  • Pokud je uživatel přidán do skupiny uživatelů, platí nastavení ze šablony volání.

  • Pokud uživatel patří do více skupin uživatelů, pak šablona s nejvyšším hodnocením (hodnocení 1) má nejvyšší prioritu a platí nastavení šablony.

  • Pokud má nastavení uživatele, tato nastavení mají přednost před nastavením na úrovni skupiny uživatelů nebo organizace.

Viz Šablony konfigurace nastavení naleznete další informace o správě šablon.

Můžete použít stávající šablonu buď z Skupina oddílu příp Volání části.

Postup použití šablony z části Skupina, viz: Šablona konfigurace nastavení .

Chcete-li podat žádost z části Volání, postupujte takto:

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby na levém navigační panel a poté klikněte Volání > Nastavení klienta > Šablony .

2

Klikněte na ikonu ⋮ vedle stávající šablony a potom klikněte Použít šablonu .

3

Zadejte název skupiny , na kterou chcete šablonu použít, a pak skupinu zvolte.

4

Klikněte Hotovo .

Nakonfigurujte pro skrytí Aplikace Webex okno pro uživatele

Hodnota nastavení jednotlivých nastavení uživatele na úrovni organizace a skupiny uživatelů.

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Management v levém navigační panel a klikněte Uživatelé .

2

Vyberte uživatele a potom klikněte na Volání .

3

Přejít na Uživatelské prostředí s hovory a klikněte Integrace Microsoft Teams .

4

Zapnout Skrýt okna Webex .


 

Po dokončení konfigurace nastavení pro uživatele proveďte další úpravy na úrovni uživatele. Výchozí nastavení uživatele se automaticky nevrátí na výchozí nastavení organizace.

K zobrazení změny je nutné, aby uživatelé po provedení konfigurace restartovali aplikaci Webex a přihlásili se.


Pokud uživatelé chtějí používat přímo aplikaci Webex, mohou ji otevřít pomocí hlavního panelu systému Windows a řádku nabídek v počítači Mac. Aplikace Webex se zobrazuje na hlavním panelu systému Windows nebo v doku systému macOS, pouze pokud je okno aktivní a používá se.

Aplikace Webex na hlavním panelu systému Windows

Aplikace Webex na řádku nabídek počítače Mac