Pro organizace, které se rozhodly používat integraci Webex Calling s aplikací Microsoft Teams, je tato integrace primárním rozhraním uživatelů pro služby Webex. Aplikace Webex bude po provedení konfigurace nainstalována a spouštěna v počítačích uživatelů, její okno však bude ve výchozím nastavení zavřeno. Akce provedené v integraci Webex Calling mohou spustit konkrétní funkce v aplikaci Webex. Obecně však platí, že interakce uživatelů s aplikací Webex není nutná.

Okno aplikace Webex pro organizaci můžete v prostředí Control Hub nakonfigurovat tak, aby bylo skryté. Nastavení, která jsou prováděna na úrovni organizace, budou nakonfigurována automaticky pro uživatele při jejich vytvoření.

1

V zobrazení pro zákazníky v aplikaci https://admin.webex.com přejděte v levém navigačním panelu na položku Služby a klikněte na možnosti Volání > Nastavení klienta.

2

Přejděte do části Integrace Microsoft Teams a zapněte možnost Skrýt okna Webex.

K zobrazení změny je nutné, aby uživatelé po provedení konfigurace restartovali aplikaci Webex a přihlásili se.


Pokud uživatelé chtějí používat přímo aplikaci Webex, mohou ji otevřít pomocí hlavního panelu systému Windows a řádku nabídek v počítači Mac. Aplikace Webex se zobrazuje na hlavním panelu systému Windows nebo v doku systému macOS, pouze pokud je okno aktivní a používá se.

Aplikace Webex na hlavním panelu systému Windows

Aplikace Webex na řádku nabídek počítače Mac