Voor organisaties die ervoor hebben gekozen de Webex Call-integratie met Microsoft Teams te gebruiken, is de integratie de primaire interface van de gebruiker naar Webex-services. Na de configuratie blijft de Webex-app geïnstalleerd en actief op de computers van uw gebruikers, maar wordt het venster standaard gesloten. Er kunnen specifieke functies in de Webex-app worden gestart door acties die in de Webex Call-integratie worden uitgevoerd, maar over het algemeen hoeven de gebruikers niet te communiceren met de Webex-app.

Via Control Hub kunt u configureren dat het venster van de Webex-app op de volgende niveaus wordt verborgen:

  • Organisatieniveau

  • Niveau gebruikersgroep

  • Gebruikersniveau

Configureren om het venster van de Webex-app voor een organisatie te verbergen

De instellingen die op organisatieniveau zijn geconfigureerd, zijn automatisch van toepassing op alle gebruikers onder de organisatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services in de linkernavigatiebalk en klik op Calling > Clientinstellingen.

2

Ga naar het gedeelte Microsoft Teams-integratie en schakel Webex-vensters verbergen in.

Configureren om het venster van de Webex-app te verbergen voor een gebruikersgroep

U kunt instellen dat het venster van de Webex-app voor een gebruikersgroep wordt verborgen via een gesprekssjabloon. U kunt een sjabloon maken en toewijzen aan een gebruikersgroep. De configuratie in de sjabloon is van toepassing op alle gebruikers in de groep.

Een nieuwe sjabloon maken om het venster van de Webex-app te verbergen:

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services in de linkernavigatiebalk en klik op Bellen > Clientinstellingen > Sjablonen.

2

Klik op Template aanmaken.

3

Typ in het gedeelte Algemeen de Sjabloonnaam en beschrijving.

4

Schakel in het gedeelte Microsoft Teams-integratie de optie Webex-vensters verbergen in.

5

Klik op Sjabloon maken en volgende.

6

Zoek en selecteer een groep voor deze sjabloon in het zoekvak.

7

Klik op Gereed.

Als u uw sjabloon wilt verwijderen, klikt u op de sjabloon en kiest u Verwijderen in de vervolgkeuzelijst Acties. Schakel op de pagina Sjabloon verwijderen het selectievakje in waarin u wordt geïnformeerd dat het verwijderen van een sjabloon permanent is en klik vervolgens op Verwijderen.

Als u de sjabloon wilt wijzigen, klikt u op de sjabloon, wijzigt u de schakelaars en klikt u op Opslaan.

Een bestaande sjabloon toepassen op een gebruikersgroep:

Enkele tips om rekening mee te houden bij het toepassen van de Calling-sjablonen:

  • Wanneer een gebruiker is geïntegreerd in een organisatie, neemt de gebruiker de instellingen over van het organisatieniveau.

  • Als de gebruiker aan een gebruikersgroep wordt toegevoegd, zijn de instellingen van de gesprekssjabloon van toepassing.

  • Als een gebruiker tot meerdere gebruikersgroepen behoort, heeft de sjabloon met de hoogste rang (Rang 1) de hoogste prioriteit en zijn de sjablooninstellingen van toepassing.

  • Als de gebruiker afzonderlijke gebruikersinstellingen heeft, hebben deze instellingen voorrang op de instellingen op gebruikersgroep- of organisatieniveau.

Zie Instellingssjablonen configureren voor meer informatie over het beheren van uw sjablonen.

U kunt de bestaande sjabloon toepassen vanuit het gedeelte Groep of het gedeelte Bellen.

Zie voor het toepassen van sjablonen in het gedeelte Groep: Instellingensjabloon configureren.

Voer de volgende stappen uit om toe te passen vanuit het gedeelte Bellen:

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services in de linkernavigatiebalk en klik vervolgens op Bellen > Clientinstellingen > Sjablonen.

2

Klik op het pictogram naast een bestaande sjabloon en klik vervolgens op Sjabloon toepassen.

3

Typ de groepsnaam waarop u de sjabloon wilt toepassen en kies vervolgens de groep.

4

Klik op Gereed.

Configureren om het venster van de Webex-app voor een gebruiker te verbergen

De waarde voor individuele gebruikersinstellingen overschrijft de instellingen op organisatieniveau en op gebruikersgroepniveau.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Beheer in de linkernavigatiebalk en klik op Gebruikers.

2

Kies de gebruiker en klik vervolgens op Calling.

3

Ga naar Gesprekservaring gebruiker en klik op Integratie met Microsoft Teams.

4

Schakel Webex-vensters verbergen in.


 

Nadat u de instellingen voor een gebruiker hebt geconfigureerd, voert u verdere wijzigingen uit op gebruikersniveau. Gebruikersinstellingen keren niet automatisch terug naar de standaardinstelling van een organisatie.

Na de configuratie moeten de gebruikers hun Webex-app opnieuw starten en zich aanmelden om de wijziging te zien.


 

Als gebruikers met de Webex-app zelf willen communiceren, kunnen ze deze openen via de systeembalk in Windows en de menubalk op Mac. De Webex-app is alleen zichtbaar op de Windows-taakbalk of in het macOS-dok wanneer een venster actief en in gebruik is.

Webex-app op de Windows-systeembalk

Webex-app op de Mac-menubalk