For organisasjoner som har valgt å bruke Webex Call-integrasjonen med Microsoft Teams, er integrasjonen brukernes primære grensesnitt til Webex-tjenester. Når den er konfigurert, vil Webex-appen fortsatt være installert og kjøre på brukernes datamaskiner, men vinduet vil være lukket som standard. Handlinger som utføres i Webex Call-integrasjonen kan starte spesifikke funksjoner i Webex-appen, men generelt trenger ikke brukerne å samhandle med Webex-appen.

Du kan konfigurere å skjule Webex-appvinduet for organisasjonen din i Control Hub. Innstillinger som konfigureres på organisasjonsnivå, angis automatisk for brukere når de opprettes.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester i venstre navigasjonsfelt og klikker på Anrop > Klientinnstillinger.

2

Gå til delen Microsoft Teams-integrasjon, slå på Skjul Webex-vinduer.

Når du har konfigurert, må brukerne starte Webex-appen på nytt og logge på for å se endringen.


Hvis brukerne ønsker å samhandle med selve Webex-appen, kan de få tilgang fra systemstatusfeltet på Windows og menylinjen på Mac. Webex-appen er bare synlig i oppgavelinjen i Windows eller macOS-forankringen når et vindu er aktivt og i bruk.

Webex-app i systemstatusfeltet på Windows

Webex-appen i menylinjen på Mac