För organisationer som har valt att använda Webex Call-integrering med Microsoft Teams är integreringen användarens primära gränssnitt för Webex-tjänster. När den har konfigurerats kommer Webex-appen fortfarande att installeras och köras på användarnas datorer men fönstret stängs som standard. Åtgärder som vidtas vid integreringen av Webex Call kan starta vissa funktioner i Webex-appen men i allmänhet behöver användarna inte interagera med Webex-appen.

Genom Control Hub kan du konfigurera för att dölja Webex-appen fönster på följande nivåer:

  • Organisationsnivå

  • Användargruppsnivå

  • Användarnivå

Konfigurera för att dölja Webex-appen fönster för en organisation

Inställningarna som konfigureras på organisationsnivå gäller automatiskt för alla användare i organisationen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster i det vänstra navigeringsfältet och klickar på Samtal > Kundinställningar.

2

Gå till delen Microsoft Teams-integrering och aktivera Dölj Webex-fönster.

Konfigurera för att dölja Webex-appen fönster för en användargrupp

Du kan konfigurera för att dölja Webex-appen fönster för en användargrupp via en samtalsmall. Du kan skapa en mall och tilldela den till en användargrupp. Konfigurationen i mallen gäller för alla användare i gruppen.

Skapa en ny mall att dölja Webex-appen fönster:

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster i det vänstra navigeringsrad och klicka på Ringer > Klientinställningar > Mallar .

2

Klicka på Skapa mall .

3

I Allmänt skriver du in Mallnamn och beskrivning .

4

I Integrering av Microsoft Teams sektionen slår du på Dölj Webex-fönster .

5

Klicka på Skapa mall och nästa .

6

Sök och välj en grupp för den här mallen i sökrutan.

7

Klicka på Har gjort.

För att ta bort mallen klickar du på mallen och väljer Ta bort från Åtgärder listruta. I Ta bort mall markerar du kryssrutan som informerar dig om att borttagning av en mall är permanent och klickar sedan på Ta bort .

För att ändra mallen klickar du på mallen, ändrar reglarna och klickar Spara .

Så här tillämpar du en befintlig mall på en användargrupp:

Några tips att tänka på när du använder samtalsmallarna:

  • När en användare är ombord på en organisation ärver användaren inställningarna från organisationsnivån.

  • Om användaren läggs till i en användargrupp gäller inställningarna i samtalsmallen.

  • Om en användare tillhör flera användargrupper har mallen med högst ranking (ranking 1) högst prioritet och mallinställningarna gäller.

  • Om användaren har individuella användarinställningar har dessa företräde framför inställningarna på användargrupp eller organisationsnivå.

Se Konfigurera inställningsmallar för mer information om hur du hanterar dina mallar.

Du kan använda den befintliga mallen antingen från Grupp avsnitt eller Ringer avsnitt.

Information om hur du tillämpar mallar från gruppavsnittet finns i: Konfigurera inställningsmall .

Ansök från avsnittet Samtal genom att utföra följande steg:

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster i det vänstra navigeringsrad och klicka sedan på Ringer > Klientinställningar > Mallar .

2

Klicka på ikonen ⋮ bredvid en befintlig mall och klicka sedan på Tillämpa mall .

3

Skriv in det gruppnamn som du vill använda mallen på och välj sedan gruppen.

4

Klicka på Har gjort.

Konfigurera för att dölja Webex-appen fönster för en användare

Värdet för individuella användarinställningar på organisationsnivå och användargruppsnivå.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering i det vänstra navigeringsrad och klicka på Användare .

2

Välj användare och klicka sedan på Ringer .

3

Gå till Användarsamtalsupplevelse och klicka Microsoft Teams-integrering .

4

Slå på Dölj Webex-fönster .


 

När du har konfigurerat inställningarna för en användare gör du ytterligare ändringar på användarnivån. Användarinställningarna återställs inte automatiskt till standardinställning för en organisation.

När du har utfört konfigurationen måste användarna starta om Webex-appen och logga in för att visa ändringen.


Om användarna vill ha åtkomst till själva Webex-appen kommer de åt den via systemfältet i Windows och menyfältet på Mac. Webex-appen visas endast i Windows aktivitetsfält eller i Dock på MacOS när ett fönster är aktivt och används.

Webex-appen i Windows systemfält

Webex-appen i menyraden på Mac