För organisationer som har valt att använda Webex Call-integrering med Microsoft Teams är integreringen användarens primära gränssnitt för Webex-tjänster. När den har konfigurerats kommer Webex-appen fortfarande att installeras och köras på användarnas datorer men fönstret stängs som standard. Åtgärder som vidtas vid integreringen av Webex Call kan starta vissa funktioner i Webex-appen men i allmänhet behöver användarna inte interagera med Webex-appen.

Du kan göra en konfiguration för att dölja Webex-appens fönster för din organisation i Control Hub. Inställningar som har konfigurerats på organisationsnivå kommer automatiskt att ställas in för användarna när de skapas.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster i det vänstra navigeringsfältet och klickar på Samtal > Kundinställningar.

2

Gå till delen Microsoft Teams-integrering och aktivera Dölj Webex-fönster.

När du har utfört konfigurationen måste användarna starta om Webex-appen och logga in för att visa ändringen.


Om användarna vill ha åtkomst till själva Webex-appen kommer de åt den via systemfältet i Windows och menyfältet på Mac. Webex-appen visas endast i Windows aktivitetsfält eller i Dock på MacOS när ett fönster är aktivt och används.

Webex-appen i Windows systemfält

Webex-appen i menyraden på Mac