Microsoft Teams ile Webex Call entegrasyonunu kullanmayı seçen kuruluşlar için entegrasyon, kullanıcıların Webex hizmetlerine birincil arayüzüdür. Yapılandırıldıktan sonra Webex Uygulaması, kullanıcılarınızın bilgisayarlarında yüklenmeye ve çalışmaya devam eder ancak penceresi varsayılan olarak kapatılır. Webex Call entegrasyonunda gerçekleştirilen eylemler, Webex Uygulamasında belirli özellikleri başlatabilir, ancak genel olarak kullanıcıların Webex Uygulaması ile etkileşime girmesi gerekmez.

Control Hub aracılığıyla, Webex Uygulaması penceresini aşağıdaki düzeylerde gizleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz:

  • Kuruluş düzeyi

  • Kullanıcı grubu düzeyi

  • Kullanıcı düzeyi

Bir kuruluş için Webex Uygulaması penceresini gizlemek üzere yapılandırma

Kuruluş düzeyinde yapılandırılan ayarlar, kuruluş altındaki tüm kullanıcılara otomatik olarak uygulanır.

1

https://admin.webex.com konumundaki müşteri görünümünden, sol navigasyon çubuğunda Hizmetler tercihine gidin ve Çağrı > İstemci Ayarları seçeneğine tıklayın.

2

Microsoft Teams entegrasyon bölümüne gidin, Webex pencerelerini gizle seçeneğini açık duruma getirin.

Kullanıcı grubu için Webex Uygulaması penceresini gizlemek üzere yapılandırma

Bir Çağrı şablonu aracılığıyla bir kullanıcı grubu için Webex Uygulaması penceresini gizleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir şablon oluşturabilir ve bir kullanıcı grubuna atayabilirsiniz. Şablondaki yapılandırma, gruptaki tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Webex Uygulama penceresini gizleyecek yeni bir şablon oluşturmak için:

1

https://admin.webex.com içindeki müşteri görünümünden sol navigasyon çubuğundaki Hizmetler kısmına gidin ve düğmesine tıklayın. Çağrı > Istemci Ayarları > Şablonlar.

2

Şablon oluştur düğmesine tıklayın.

3

Genel bölümüne Şablon adını ve açıklamayı yazın.

4

Microsoft Teams entegrasyonu bölümünde, Webex pencerelerini gizle seçeneğini açın.

5

Şablon oluştur ve ileri düğmesine tıklayın.

6

Arama kutusunda bu şablon için bir grup arayın ve seçin.

7

Bitti’ye tıklayın.

Şablonunuzu silmek için şablona tıklayın ve Eylemler açılır listesinden Sil'i seçin. Şablonu sil sayfasında, şablonu silmenin kalıcı olduğunu bildiren onay kutusunu işaretleyin ve ardından Sil'e tıklayın.

Şablonu değiştirmek için şablona tıklayın, düğmeleri değiştirin ve Kaydet'e tıklayın.

Mevcut bir şablonu kullanıcı grubuna uygulamak için:

Çağrı şablonlarını uygularken göz önünde bulundurulması gereken birkaç işaretçi:

  • Bir kullanıcı bir kuruluşa bağlı olduğunda, kullanıcı ayarları kuruluş düzeyinden devralır.

  • Kullanıcı bir kullanıcı grubuna eklenirse Calling şablonundaki ayarlar uygulanır.

  • Bir kullanıcı birden fazla kullanıcı grubuna aitse en yüksek sıralamaya sahip şablon (Rank 1) en yüksek önceliği alır ve bu şablon ayarları geçerli olur.

  • Kullanıcının bireysel kullanıcı ayarları varsa bu ayarlar kullanıcı grubu veya kuruluş düzeyindeki ayarlara göre önceliklidir.

Şablonlarınızı yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ayar şablonlarını yapılandırma.

Mevcut şablonu Grup bölümünden veya Çağrı bölümünden uygulayabilirsiniz.

Şablonu Grup bölümünden uygulamak için bkz.: Ayarlar şablonunu yapılandırın.

Çağrı bölümünden uygulamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1

https://admin.webex.com içindeki müşteri görünümünden sol navigasyon çubuğundaki Hizmetler kısmına gidin ve ardından düğmesine tıklayın. Çağrı > Istemci Ayarları > Şablonlar.

2

Mevcut bir şablonun yanındaki ⋮ simgesine tıklayın ve Şablonu uygula'ya tıklayın.

3

Şablonu uygulamak istediğiniz grup adını yazın ve ardından grubu seçin.

4

Bitti’ye tıklayın.

Bir kullanıcı için Webex Uygulaması penceresini gizlemek üzere yapılandırma

Bireysel kullanıcı ayarları değeri, kuruluş düzeyi ve kullanıcı grubu düzeyi ayarlarını geçersiz kılar.

1

https://admin.webex.com içindeki müşteri görünümünden sol navigasyon çubuğunda Yönetim kısmına gidin ve Kullanıcılar’a tıklayın.

2

Kullanıcıyı seçip Calling düğmesine tıklayın.

3

Kullanıcı Çağrı Deneyimi’ne gidin ve Microsoft Teams Entegrasyonu’na tıklayın.

4

Webex pencerelerini Gizle’yi açın.


 

Bir kullanıcının ayarlarını yapılandırdıktan sonra, kullanıcı düzeyinde daha fazla değişiklik gerçekleştirin. Kullanıcı ayarları, otomatik olarak kuruluşun varsayılan ayarına dönmez.

Yapılandırdıktan sonra, kullanıcıların Webex Uygulamasını yeniden başlatması ve değişikliği görüntülemek için oturum açması gerekir.


 

Kullanıcılar Webex Uygulaması ile etkileşim kurmak isterse Windows'ta sistem tepsisinden ve Mac'te menü çubuğundan erişebilirler. Webex Uygulaması, bir pencere etkin ve kullanımdayken yalnızca Windows görev çubuğunda veya macOS yuvasında görünür.

Windows sistem tepsisinde Webex Uygulaması

Mac menü çubuğunda Webex Uygulaması