Za organizacije koje su odabrale upotrebljavati integraciju Webex Call s uslugom Microsoft Teams, integracija je primarno korisničko sučelje za usluge aplikacije Webex. Nakon konfiguriranja, aplikacija Webex i dalje će biti instalirana i pokrenuta na računalima vaših korisnika, ali će njezin prozor biti zatvoren prema zadanim postavkama. Radnje poduzete u integraciji Webex Call mogu pokrenuti određene značajke u aplikaciji Webex, ali, općenito, korisnici ne moraju biti u doticaju s aplikacijom Webex.

U okruženju Control Hub možete konfigurirati da prozor aplikacije Webex za vašu organizaciju bude skriven. Postavke koje su konfigurirane na razini organizacije automatski će se postaviti za korisnike kada se izrade.

1

U prikazu korisnika u https://admin.webex.com, idite na Usluge u lijevoj navigacijskoj traci i kliknite na Pozivanje > Postavke klijenta.

2

Otvorite odjeljak integracija usluge Microsoft Teams te uključite opciju Sakrij prozore aplikacije Webex.

Nakon što konfigurirate, korisnici moraju ponovno pokrenuti aplikaciju Webex te se prijaviti kako bi vidjeli promjenu.


Ako korisnici žele upotrebljavati samu aplikaciju Webex, mogu joj pristupiti iz palete sustava u operativnom sustavu Windows i iz trake izbornika na uređaju Mac. Aplikacija Webex vidljiva je samo na traci zadataka sustava Windows ili na Docku operativnog sustava macOS kada je prozor aktivan i u upotrebi.

Aplikacija Webex u paleti sustava operativnog sustava Windows

Aplikacija Webex na traci izbornika uređaja Mac