W przypadku organizacji, które zdecydowały się na integrację Webex Call z Microsoft Teams, integracja jest podstawowym interfejsem użytkowników do usług Webex. Po skonfigurowaniu aplikacja Webex będzie nadal zainstalowana i uruchomiona na komputerach użytkowników, ale jej okno będzie domyślnie zamknięte. Akcje podjęte w ramach integracji Webex Call mogą uruchamiać określone funkcje w aplikacji Webex, ale generalnie użytkownicy nie muszą wchodzić w interakcję z aplikacją Webex.

W Control Hub możesz skonfigurować aplikację Webex dla swojej organizacji w taki sposób, aby jej okno było ukryte. Ustawienia skonfigurowane na poziomie organizacji będą automatycznie stosowane do poszczególnych użytkowników podczas ich tworzenia.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do sekcji Usługi na lewym pasku nawigacyjnym i kliknij kolejno pozycje Calling > Ustawienia klienta.

2

Przejdź do sekcji Integracja z Microsoft Teams i włącz opcję Ukryj okna Webex.

Po skonfigurowaniu użytkownicy muszą ponownie uruchomić aplikację Webex i zalogować się, aby zobaczyć zmianę.


Jeśli użytkownicy chcą wchodzić w interakcje z samą aplikacją Webex, mogą uzyskiwać do niej dostęp z zasobnika systemowego w systemie Windows i paska menu na komputerze Mac. Aplikacja Webex jest widoczna na pasku zadań systemu Windows lub w Docku systemu macOS tylko wtedy, gdy jej okno jest aktywne i używane.

Aplikacja Webex w zasobniku systemu Windows

Aplikacja Webex na pasku menu komputera Mac