Náhlavní souprava Cisco řady 520

Cisco Headset 521 a 522 jsou kabelové náhlavní soupravy, které byly vyvinuty pro použití na telefonech a zařízeních Cisco IP. Náhlavní souprava Cisco 521 je vybavena jedním sluchátkem a nabízí pohodlí při dlouhodobém použití, zatímco náhlavní souprava Cisco 522 má dvě sluchátka a je vhodná pro hlučná pracoviště.

Obě náhlavní soupravy jsou vybavené 3,5mm konektorem pro použití s osobními počítači a mobilními zařízeními. Náhlavní souprava s 3,5 mm konektorem funguje jako jiné náhlavní soupravy, které se připojují ke zvukovým konektorům typu jack.

Náhlavní soupravy jsou dodávány také s ovladačem na kabelu USB, který umožňuje snadný přístup k funkcím řízení hovorů, včetně příjmu, ukončení, odmítnutí, přidržení a obnovení hovoru a ztlumení a ovládaní hlasitosti. Ovladač je k dispozici rovněž s konektorem USB-C.

Pokud máte firmware náhlavní soupravy verze 2.3 (1) nebo novější, můžete při přepínání mezi softwarovými klienty zachovat řízení hovorů prostřednictvím náhlavní soupravy Cisco řady 520. Můžete například ztlumit hovor v aplikaci Webex (verze 41.8 nebo novější) a přes uživatelské rozhraní Cisco Jabber (verze 14.1 nebo novější) odpovědět na příchozí hovor Jabber. Po dokončení hovoru Jabber můžete obnovit hovor Webex – a to vše přímo z náhlavní soupravy.

Další informace o ovládání více aplikací naleznete v tématu Funkce více aplikací náhlavní soupravy Cisco.

Úplné informace o kompatibilitě s ostatními zařízeními Cisco a volacími klienty najdete v příručce ke kompatibilitě náhlavní soupravy.

Tlačítka ovladače slouží k ovládání základních funkcí hovoru.

Cisco Headset 520 Series controller buttons
Ovladač náhlavní soupravy Cisco řady 520
Tabulka 1. Tlačítka ovladače náhlavní soupravy Cisco řady 520

Číslo

Název

Popis

1

Tlačítko Ztlumit

Zapne a vypne mikrofon.

2

Tlačítko Hlasitost

Upraví hlasitost náhlavní soupravy.

3

Hovor

Správa hovorů:

 • Jedním stisknutím zahájíte hovor (pouze telefon Cisco IP)

 • Jedním stiskem přijmete příchozí hovor.

 • Stisknutím a přidržením ukončíte hovor.

 • Stisknutím tlačítka dvakrát odmítnete příchozí hovor.

 • Jedním stiskem přidržíte aktivní hovor. Opětovným stisknutím vyzvednete přidržený hovor.

Náhlavní souprava Cisco řady 530

Náhlavní soupravy Cisco 531 a 532 jsou dvě kabelové náhlavní soupravy vyvinuté pro použití na telefonech Cisco IP a dalších zařízeních pro volání. Náhlavní souprava Cisco 531 je vybavena jedním sluchátkem a nabízí pohodlí při dlouhodobém použití. Náhlavní souprava Cisco 532 má dvě sluchátka a je vhodná pro hlučné pracoviště.

Obě náhlavní soupravy jsou vybaveny konektorem RJ9 pro použití na většině telefonů Cisco IP. S konektorem RJ9 získáte jednoduchý, vysoce kvalitní obousměrný zvuk.


 
Funkce, jako je ovládání hovorů, vyzváněcí tóny v náhlavní soupravě a nastavení zvuku, nejsou prostřednictvím portu RJ9 k dispozici.

Je také k dispozici USB adaptér s integrovaným ovladačem, který umožňuje snadný přístup k funkcím řízení hovorů, včetně příjmu, ukončení, odmítnutí, přidržení a obnovení hovoru a ztlumení a ovládaní hlasitosti. Chcete-li náhlavní soupravu použít s jiným zařízením, můžete použít funkci rychlého odpojení na USB kabelu s ovladačem.

Ovladač je k dispozici rovněž s konektorem USB-C.

K náhlavní soupravě Cisco řady 530 můžete připojit druhou náhlavní soupravu pomocí kabelu Cisco Headset 530 Series Y-trainer. Více informací viz Připojení a používání Y-kabelu školitele pro náhlavní soupravy Cisco řady 530.

Pokud máte firmware náhlavní soupravy verze 2.3 (1) nebo novější, můžete při přepínání mezi softwarovými klienty zachovat řízení hovorů prostřednictvím náhlavní soupravy Cisco řady 530. Můžete například ztlumit hovor v aplikaci Webex (verze 41.8 nebo novější) a přes uživatelské rozhraní Cisco Jabber (verze 14.1 nebo novější) odpovědět na příchozí hovor Jabber. Po dokončení hovoru Jabber můžete obnovit hovor Webex – a to vše přímo z náhlavní soupravy.

Další informace o ovládání více aplikací naleznete v tématu Funkce více aplikací náhlavní soupravy Cisco.

Úplné informace o kompatibilitě s ostatními zařízeními Cisco a volacími klienty najdete v příručce ke kompatibilitě náhlavní soupravy.

Adaptér se používá k ovládání základních funkcí hovoru.

Cisco Headset 530 Series controller buttons
Ovladač náhlavní soupravy Cisco řady 530
Tabulka 2. Tlačítka USB adaptéru Cisco

Číslo

Název

Popis

1

Tlačítko Ztlumit

Zapne a vypne mikrofon.

2

Tlačítko Hlasitost

Upraví hlasitost náhlavní soupravy.

3

Tlačítko Hovor

Uskutečnění, přijetí a správa hovorů:

 • Jedním stiskem uskutečníte hovor. (Pouze telefon Cisco IP)

 • Jedním stiskem přijmete příchozí hovor.

 • Stisknutím tlačítka dvakrát odmítnete příchozí hovor.

 • Jedním stiskem přidržíte aktivní hovor.

 • Stisknutím a přidržením ukončíte hovor.

Připojení a používání náhlavní soupravy Cisco 530 Series Y Trenažérský kabel

K náhlavní soupravě Cisco řady 530 můžete připojit druhou náhlavní soupravu s modulem Y Trenažérský kabel. Písmeno Y Trenažérský kabel Umožňuje školiteli naslouchat hovoru stážisty a v případě potřeby se připojit. Přepínač na kabelu školitele přepíná hlasové ovládání mezi náhlavními soupravami, takže školitel nebo nadřízený se mohou kdykoli rychle zúčastnit hovoru. Barvy na jednotlivých koncových bodech odpovídají barvám na přepínači. Když přepínač svítí modře, právě je aktivní modrý koncový bod náhlavní soupravy. Když přepínač svítí světle šedě, je aktivní světle šedý koncový bod kabelu.

Kabel školitele pro náhlavní soupravy Cisco řady 530

1

Kabel školitele připojte k ovladači USB náhlavní soupravy Cisco 530.

2

Ke koncovému bodu kabelu školitele bez řídicího přepínače připojte náhlavní soupravu účastníka školení.

3

Ke koncovému bodu Y-kabelu s přepínačem připojte náhlavní soupravu školitele.

4

Pomocí přepínače na kabelu školitele můžete přepínat hlasovou zpětnou vazbu mezi náhlavními soupravami.

Náhlavní souprava Cisco řady 560

Náhlavní souprava Cisco řady 560 zahrnuje dva modely bezdrátových náhlavních souprav určené k použití v moderním kancelářském prostředí. Náhlavní souprava Cisco 561 je vybavená jedním sluchátkem a díky nízké hmotnosti nabízí velké pohodlí. Náhlavní souprava Cisco 562 je vybavena dvěma mušlemi s náušníky, které poskytují bohatý zvuk a pohodlí v hlučném kancelářském prostředí. K používání výrobků z této řady je třeba mít standardní základnu nebo multizákladnu. Základny se připojují k volacímu zařízení a zajišťují komunikaci s náhlavní soupravou.

Každá základna náhlavní soupravy má výchozí dosah přibližně 45 metrů, pokud dráhu neblokují fyzické překážky, jako jsou zdi a dveře, nebo nedochází k vnějšímu rušení jinými zdroji signálu DECT. Správce může zvýšit dosah náhlavní soupravy až na přibližně 100 metrů. Spárování náhlavní soupravy se základnou se zruší, když se souprava od základny vzdálí příliš daleko. Když je základna spárována s náhlavní soupravou, svítí bílá kontrolka na základně trvale, když spárována není, kontrolka bliká.


 

Od vydání firmwaru 2.1 (1) se náhlavní souprava vypne, pokud je spárována se základnou po dobu delší než 20 minut. Tato funkce šetří baterii.

Náhlavní souprava Cisco řady 560 vydrží nabíjet až 10 hodin nepřetržitého používání. Při nízkém stavu nabití baterie vložte náhlavní soupravu do základny. Plné nabití baterie bude trvat 3 hodiny.

Pokud máte firmware náhlavní soupravy verze 2.1 (1) nebo novější, můžete při přepínání mezi softwarovými klienty zachovat řízení hovorů prostřednictvím náhlavní soupravy Cisco řady 560. Můžete například ztlumit hovor v aplikaci Webex a poté obsloužit hovor v aplikaci Cisco Jabber.

Další informace o ovládání více aplikací naleznete v tématu Funkce více aplikací náhlavní soupravy Cisco.

Úplné informace o kompatibilitě s ostatními zařízeními Cisco a volacími klienty najdete v příručce ke kompatibilitě náhlavní soupravy.

Tlačítka náhlavní soupravy slouží k ovládání základních funkcí hovoru.

Cisco Headset 561 and 562 Headset buttons
Tlačítka náhlavní soupravy Cisco řady 560
Tabulka 3. Tlačítka náhlavní soupravy Cisco řady 560

Číslo

Tlačítko

Název

Popis

1

the call button

Tlačítko Napájení a Hovor

Použijte náhlavní soupravu napájení zapnete a vypnete.

Náhlavní soupravu vypnete a vypnete stisknutím a přidržením po dobu 4 sekund.

Správa příchozích a aktivních hovorů závisí na tom, zda máte jeden hovor nebo více hovorů.

Jeden hovor:

 • Jedním stiskem přijmete příchozí hovory.

 • Jedním stiskem přidržíte aktivní hovor. Opětovným stisknutím vyzvednete přidržený hovor.

 • Stisknutím tlačítka dvakrát odmítnete příchozí hovor.

 • Stisknutím a přidržením ukončíte hovor.

Více hovorů:

 • Jedním stiskem přidržíte aktivní hovor a přijmete druhý příchozí hovor.

 • Jedním stiskem přidržíte hovor. Opětovným stiskem můžete pokračovat v hovoru; stisknutím a přidržením do doby, dokud nezazní tón, ukončíte aktuální hovor a můžete pokračovat v přidrženém hovoru.

 • Stisknutím a přidržením do doby, dokud nezazní tón, ukončíte aktivní hovor a přijmete další příchozí hovor.

 • Stisknete-li dvakrát, zůstanete u aktuálního hovoru a odmítnete druhý příchozí hovor.

2

the mute button

Tlačítko Ztlumit

Zapne a vypne mikrofon.

3

the volume controls

Tlačítka hlasitosti

Upraví hlasitost náhlavní soupravy.

4

Není k dispozici

LED

Zobrazuje stav náhlavní soupravy:

 • Bliká červeně – příchozí hovor.

 • Svítí červeně – aktivní hovor.

 • Bliká bíle – probíhá aktualizace firmwaru nebo se provádí párování náhlavní soupravy se základnou.

 • Svítí bíle – náhlavní souprava je spárovaná a správně umístěná na základně.

 • Pravidelně bliká – náhlavní souprava je spárovaná, ve stavu nečinnosti a není na základně.

Standardní základna pro náhlavní soupravu Cisco řady 560

Standardní základna nabíjí náhlavní soupravu a má LED diody, které zobrazují stav baterie a stav hovoru. Kromě tlačítek pro řízení hovorů na náhlavní soupravě můžete přijmout a ukončit hovory také vyjmutím/vložením náhlavní soupravy ze/do základny.

Standardní základna je dodávána s následujícími připojovacími kabely:

 • Kabel USB na USB: pro zařízení s připojením USB

 • USB kabel Y: pro telefony Cisco IP bez portu USB

 • Kabel USB-A na USB-C: k dispozici samostatně pro zařízení PC nebo Mac

Standard Base for Cisco 561 and 562 Headset
Standardní LED diody
Tabulka 4. Standardní LED diody

Číslo

Název

Popis

1

Kontrolka stavu baterie

Indikuje úroveň nabití baterie náhlavní soupravy a stav základny.

 • Úroveň nabití baterie náhlavní soupravy – kontrolky blikají a začnou svítit během nabíjení baterie.

 • Probíhá aktualizace náhlavní soupravy – kontrolky blikají postupně zleva doprava.

 • Náhlavní souprava není spárovaná se základnou – všechny kontrolky blikají.

 • Režim snížené spotřeby – svítí prostřední kontrolka.

Základna přejde do režimu snížené spotřeby, jestliže během 10 minut nedojde ke spojení zdroje hovoru.

2

Indikátor LED stavu hovoru

Upozorňuje na stav hovoru:

 • Příchozí hovor – bliká zeleně.

 • Aktivní hovor – svítí zeleně.

 • Ztlumený hovor – svítí červeně.

Multizákladna pro náhlavní soupravu Cisco řady 560

Multibase může připojit až tři zdroje hovorů prostřednictvím Bluetooth®, konektoru USB nebo kabelu Y. Základna umožňuje uložení až čtyř zařízení Bluetooth. Tlačítka na multizákladně můžete použít k přepínání mezi zdroji hovoru. K přijetí a ukončení hovorů použijte tlačítka pro řízení hovorů na náhlavní soupravě. Když je náhlavní souprava v základně, hovor lze automaticky přijmout zvednutím náhlavní soupravy ze základny. Vrácením náhlavní soupravy do základny hovor ukončíte.

Multizákladna je dodávána s následujícími připojovacími kabely:

 • Kabel USB na USB: pro telefony Cisco IP s připojením USB

 • USB kabel Y: pro telefony Cisco IP bez portu USB

 • Kabel mini-USB: pro počítače PC nebo Mac.

 • Kabel mini-USB-USB-C: Je dostupný samostatně pro počítače se systémem Windows nebo Mac.


 

Multibase pro náhlavní soupravu Cisco řady 560 není kompatibilní s telefony řady Cisco IP Phone 7800, které používají Power over Ethernet (PoE). Pokud chcete multizákladnu připojit, použijte externí napájecí zdroj.

Multibase for Cisco 561 and 562 Headset
Kontrolky multizákladny
Tabulka 5. Vícebázové LED diody

Číslo

Název

Popis

1

Kontrolka stavu baterie

Indikuje úroveň nabití baterie náhlavní soupravy a stav základny.

 • Úroveň nabití baterie náhlavní soupravy – kontrolky blikají a začnou svítit během nabíjení baterie.

 • Probíhá aktualizace náhlavní soupravy – kontrolky blikají postupně zleva doprava.

 • Náhlavní souprava není spárovaná se základnou – všechny kontrolky blikají.

 • Režim snížené spotřeby – svítí prostřední kontrolka.

Základna přejde do režimu snížené spotřeby, jestliže během 10 minut nedojde ke spojení zdroje hovoru.

2

Kontrolky stavu hovoru

Upozorňuje na stav hovoru u každého zdroje:

 • Aktivní zdroj – svítí bíle.

 • Příchozí hovor u vybraného zdroje – bliká zeleně.

 • Příchozí hovor u nevybraného zdroje – bliká zeleně.

 • Aktivní hovor – svítí zeleně.

 • Hovor na neaktivním zdroji – kontrolka pulzuje zeleně.

3

Kontrolka stavu funkce ztlumení

Upozorňuje na stav, kdy je náhlavní souprava ztlumená.

4

Bluetooth stavová kontrolka LED

Upozorňuje na stav funkce Bluetooth:

 • Spárováno se zdrojem hovoru – svítí bíle.

 • Režim párování – bliká bíle.

 • Hledání zdroj hovoru – pulzuje bíle.

 • Funkce Bluetooth je vypnutá – kontrolka nesvítí.

Pomocí tlačítek pro ovládání zdroje na základně lze ovládat aktivní zdroj. Každé tlačítko zdroje odpovídá určitému připojení na multizákladně.

Kontrolka zdroje však nemusí svítit, i když jste k němu připojení. Kontrolka zdroje svítí jen při zvolení zdroje nebo v situaci, kdy má zdroj aktivní hovor. Můžete být například správně připojeni k telefonu Cisco IP, počítači a mobilnímu telefonu prostřednictvím Bluetooth. Příslušná kontrolka zdroje se však rozsvítí, jen když zdroj vyberete nebo má aktivní hovor či příchozí hovor. Stisknutím tlačítka zdroje zkontrolujte, zda je správně připojený. Pokud není připojení k dispozici, kontrolka třikrát zabliká.

Mezi aktivními zdroji hovorů můžete přepínat.


 

Před přepnutím na jiný zdroj hovorů přidržte aktivní hovor. Když přepnete na jiný zdroj hovorů, hovory určitém zdroji hovorů nejsou automaticky přidrženy.

Tabulka 6. Vícezákladová zdrojová konzole

Zdroj

Ikona základny

Připojení

Stolní telefon

Desk Phone iconUSB to USB or Y-Cable connection

Kabel USB-USB nebo Y-kabel

Ikona stolního telefonu odpovídá prostřednímu portu USB na zadní straně multizákladny. Je určen pro připojení k telefonům Cisco IP, ale bude fungovat správně s jakýmkoli kompatibilním zařízením pro volání.

Notebook

Laptop iconMini-USB connection

Kabel micro-USB

Ikona notebooku odpovídá portu micro-USB na zadní straně multizákladny. Port micro-USB slouží k připojení notebooku nebo stolního počítače.

Mobil

Mobile Phone iconBluetooth connection

Ikona mobilního telefonu odpovídá připojení Bluetooth na zadní straně základny. I když se ikona týká mobilního telefonu, základna se připojí k jakémukoli kompatibilnímu volacímu zařízení Bluetooth.

Základna umožňuje uložení až čtyř volacích zařízení Bluetooth.

Když posloucháte hudbu prostřednictvím zdroje Bluetooth, hudba se při vložení náhlavní soupravy do základny pozastaví.

Připojení multizákladny k zařízení Bluetooth

Multibase pro náhlavní soupravu Cisco řady 560 lze připojit k Bluetooth® zařízením, jako je mobilní telefon nebo tablet. Základna náhlavní soupravy se zobrazí na volacím zařízení jako Náhlavní souprava Cisco a k tomuto názvu jsou připojeny poslední tři číslice sériového čísla náhlavní soupravy.

 

Sériové číslo náhlavní soupravy naleznete v dolním pravém rohu spodní strany základny.

Základna umožňuje uložení až čtyř různých spárovaných zařízení Bluetooth. Pokud jste již spárovali čtyři zařízení, základna odstraní zařízení, které nebylo použito nejdelší dobu.

1

Chcete-li zahájit párování, dvakrát stiskněte tlačítko Bluetooth na zadní straně základny.

2

V nabídce Nastavení v zařízení vyberte požadovanou náhlavní soupravu.

Při úspěšném spárování se kontrolka Bluetooth rozsvítí bíle.

Zapnutí a vypnutí Bluetooth pomocí multibase

Multizákladna ukládá informaci o posledním připojeném zařízení. Když vypnete Bluetooth® na multibase, připojení k zařízení se zastaví. Když funkci Bluetooth znovu zapnete, základna se pokusí znovu připojit k tomuto zařízení.

Jedním stisknutím tlačítka Bluetooth na zadní straně základny funkci zapnete nebo vypnete.

Vymazat všechna stávající spárování přes Bluetooth

Můžete vymazat všechna uložená párování Bluetooth® zařízení.

Stisknutím a přidržením tlačítka Bluetooth na zadní straně multizákladny po dobu čtyř sekund vymažte obsah paměti.

Konferenční souprava Cisco Headset řady 560

Pokud správce povolil konference s náhlavní soupravou, můžete spárovat až tři hostované náhlavní soupravy Cisco řady 560 se standardní nebo multibase. Díky této funkci se lidé ve vaší blízkosti mohou navzájem propojit nebo pomocí jedné základny připojit ke stejnému hovoru. Konference náhlavních souprav můžete aktivním hovoru i samostatně. Pokud je zdroj hovorů ztlumený nebo je ztlumená multizákladna, mohou náhlavní soupravy připojené ke konferenci vzájemně komunikovat, aniž by aktivní hovor narušily.

Pokud jste na telefonu a potřebujete, aby se k němu připojil spolupracovník, můžete náhlavní soupravu spolupracovníka spárovat vaši základnu. Když hovor skončí, vy a váš spolupracovník zůstanete vzájemně propojeni. Určete, která základna bude sloužit jako primární základna, a spárujte náhlavní soupravu vašeho spolupracovníka s touto základnou. Když již nepotřebujete, aby byly další osoby připojené k vaší základně, mohou být jejich náhlavní soupravy spárovány zpět k příslušným základnám.

Pro přechod náhlavní soupravy do konferenčního režimu je vyžadována verze firmwaru náhlavní soupravy 1.5 (1) nebo novější.

Verze firmwaru náhlavní soupravy 2.1 (1) nebo novější ve výchozím nastavení povoluje možnosti konferencí náhlavní soupravy.

Když je základna v konferenčním režimu, kontrolky stavu baterie uvádějí počet připojených náhlavních souprav a stav jednotlivých náhlavních souprav. Kontrolka úplně vpravo zobrazuje stav primární náhlavní soupravy, zatímco prostřední diody LED ukazují stav jednotlivých hostujících náhlavních souprav. Kontrolky svítí v pořadí podle toho, jak byly příslušné náhlavní soupravy připojeny. Když se některá náhlavní souprava odpojí, zachovají si nověji připojené náhlavní soupravy na základně svou polohu. Následující obrázek a tabulka zobrazují diody svítící způsobem odpovídajícím režimu konference.

multibase with conferencing callouts
Vícebázové konferenční LED
Tabulka 7. Konferenční LED

Číslo

Náhlavní souprava

1

Primární náhlavní souprava

2

Hostující náhlavní souprava č. 1

3

Hostující náhlavní souprava č. 2

4

Hostující náhlavní souprava č. 3

Následující tabulka popisuje chování kontrolek základy, která je zrovna v konferenčním režimu.

Tabulka 8. Konferenční LED stavy

Stav LED

Stav náhlavní soupravy

Kontrolka plynule svítí

Náhlavní souprava je připojena a není ztlumena.

Kontrolka bliká

Náhlavní souprava hosta čeká na spárování

Kontrolka zabliká každé dvě sekundy

Náhlavní souprava je ztlumena

Kontrolka rychle bliká

Náhlavní soupravu se nedaří spárovat se základnou

Kontrolka nesvítí

Náhlavní souprava je odpojena od základny

Hostující náhlavní soupravy v konferenčním režimu používají vlastní nastavení optimalizace. Uživatelé mohou zvuk ztlumit nebo na svých náhlavních soupravách nastavovat hlasitost, aniž by tím ovlivnili nastavení jiných spárovaných náhlavních souprav.

Spárování náhlavní soupravy pro hosty

S jednou základnou můžete spárovat až tři hostující náhlavní soupravy. Hostující náhlavní soupravy si zachovávají všechna nastavení optimalizace a hlasitosti. Ve výchozím nastavení jsou hostující náhlavní soupravy při párování ztlumeny. Primární náhlavní souprava přehraje upozorňující tón, když se s ní pokouší spárovat hostující náhlavní souprava. Primární náhlavní souprava musí hostující náhlavní soupravu během 10 sekund potvrdit. Druhý tón se přehraje, když primární náhlavní souprava přijme hosta ke konferenci. Kontrolka na původní základně náhlavní soupravy zabliká bíle na znamení, že s ní není spárována žádná náhlavní souprava.

 

Když se hostující náhlavní souprava pokouší spárovat, primární náhlavní souprava nemůže přijmout příchozí hovory, dokud nepřijme nebo odmítne požadavek hostující náhlavní soupravy na spárování se základnou.

Než začnete

Primární náhlavní souprava již musí být spárována se základnou.

 

Ujistěte se, že firmware náhlavní soupravy je 2.1 (1) nebo novější. Další informace o upgradu firmwaru náhlavní soupravy naleznete v tématu Upgrade náhlavní soupravy Cisco řady 500.

1

Umístěte hostující náhlavní soupravu na základnu.

2

Stiskněte tlačítko Volatthe call button Na primární náhlavní soupravě povolte připojení náhlavní soupravy pro hosty.

3

Stiskněte tlačítko Mute (Ztlumit) the mute button Na náhlavní soupravě pro hosty a zapojte se do konverzace.

Zrušení spárování náhlavní soupravy pro hosty

Můžete zrušit spárování hostující náhlavní soupravy s primární základnou.

Proveďte jednu z následujících činností.

 • Stiskněte a přidržte tlačítko Volat the call button Na náhlavní soupravě pro hosty, dokud neuslyšíte tón.
 • Umístěte primární náhlavní soupravu na základnu. Všechny hostující náhlavní soupravy budou odpojeny.

Změna primární spárované náhlavní soupravy

Primární náhlavní soupravu na standardní základně nebo multizákladně můžete změnit. Při spárování nové náhlavní soupravy přehraje předchozí primární náhlavní souprava tón a odpojí se od základny.
1

Na nové náhlavní soupravě přidržte tlačítko Mute the mute button Po dobu pěti sekund, dokud se kontrolka LED náhlavní soupravy rychle nerozsvítí červeně a bíle.

2

Umístěte novou náhlavní soupravu na základnu.


 

Krok 1 můžete přeskočit, pokud základnu vypnete a zapnete s novou náhlavní soupravou ve stojanu.

Zrušení spárování primární náhlavní soupravy se základnou

Můžete určit novou primární náhlavní soupravu a vynutit zrušení spárování staré náhlavní soupravy se základnou. To je užitečné pro případ, že nemůžete najít primární náhlavní soupravu a vypnout ji.

 

Spárování primární náhlavní soupravy nelze zrušit, pokud právě voláte nebo jste v konferenčním režimu.

1

Na nové náhlavní soupravě přidržte tlačítko Mute (Ztlumit) the mute button Po dobu pěti sekund. Kontrolka náhlavní soupravy bude měnit barvu mezi červenou a bílou.

2

Náhlavní soupravu umístěte na základnu. Základna označí novou náhlavní soupravu jako primární náhlavní soupravu a zruší spárování se starou náhlavní soupravou.

Stará primární náhlavní souprava během rušení spárování se základnou přehraje upozorňující tón.