Naglavne slušalke Cisco serije 520

Ciscove naglavne slušalke 521 in 522 so žične slušalke, razvite za uporabo v telefonih in napravah Cisco IP. Naglavne slušalke Cisco 521 imajo eno slušalko za daljšo uporabo in udobje, slušalke Cisco 522 pa dve slušalki za uporabo v hrupnem okolju.

Oboje naglavne slušalke imajo 3,5-mm priključek za uporabo na osebnih računalnikih in mobilnih napravah. Naglavne slušalke s 3,5-mm priključkom delujejo kot druge naglavne slušalke, ki se priključijo v priključke za zvok.

Naglavne slušalke imajo tudi vdelan krmilnik USB, ki omogoča preprost dostop do funkcij za nadzor klicev, vključno z odgovarjanjem na klic, prekinitvijo klica, zavrnitvijo klica, uvrščanjem na čakanje in nadaljevanje, izklop zvoka ter nadzor glasnosti. Vdelani krmilnik je na voljo tudi s priključkom USB-C.

Če imate izdajo vdelane programske opreme naglavnega kompleta 2.3 (1) ali novejšo, lahko pri preklapljanju med mehkimi odjemalci ohranite nadzor klicev prek naglavnih slušalk serije 520. Klicu v aplikaciji Webex (različice 41.8 ali novejše) lahko na primer izklopite zvok in nato sprejmete dohodni klic iz storitve Cisco Jabber (različice 14.1 ali novejše) prek uporabniškega vmesnika za Jabber. Ko je klic prek storitve Jabber končan, lahko nadaljujete klic v storitvi Webex in nadzor klica ohranite prek naglavne slušalke.

Za več informacij o večaplikacijskem nadzoru glejte Ciscova funkcija za več aplikacij s slušalkami.

Celotne informacije o združljivosti z drugimi napravami Cisco in odjemalci klicev so v vodniku za združljivost naglavnih slušalk Cisco.

Gumbi krmilnika se uporabljajo za osnovne klicne funkcije.

Cisco Headset 520 Series controller buttons
Krmilnik naglavnih slušalk Cisco serije 520
Preglednica 1. Gumbi krmilnika naglavnih slušalk serije 520

Številka

Ime

Opis

1

Gumb za izklop zvoka

Vklopi in izklopi mikrofon.

2

Tipka Glasnost

Prilagodi glasnost naglavnih slušalk.

3

Klic

Upravljanje klicev:

 • Za klicanje pritisnite enkrat (samo Cisco IP-telefonu)

 • Pritisnite enkrat, da odgovorite na dohodni klic.

 • Pritisnite in pridržite, da končate klic.

 • Pritisnite dvakrat, da zavrnete dohodni klic.

 • Pritisnite enkrat, da postavite aktivni klic na čakanje. Znova pritisnite, da prevzamete klic na čakanju.

Cisco Headset 530 Series

Ciscove slušalke 531 in 532 sta žični slušalki, razviti za uporabo v telefonih Cisco IP in drugih klicnih napravah. Naglavne slušalke Cisco 531 predstavljajo eno slušalko, ki omogoča daljše nošenje in udobje. Naglavne slušalke Cisco 532 predstavljajo dve slušalki za uporabo na hrupnih delovnih mestih.

Obe slušalki imata priključek RJ9, ki ga lahko uporabljate v večini telefonov Cisco IP. S priključkom RJ9 dobite preprost, visokokakovosten, dvosmerni zvok.


 
Funkcije, kot so nadzor klicev, melodije zvonjenja v naglavni slušalki in nastavitve zvoka, niso na voljo prek vrat RJ9.

Na voljo je tudi vdelani vmesnik USB z vgrajenim krmilnikom, ki omogoča preprost dostop do možnosti za nadzor klicev, vključno s prevzemom, končanjem, zavrnitvijo, zadržanjem in nadaljevanjem klicev ter utišanjem zvoka in upravljanjem glasnosti. Za premik naglavnih slušalk z ene naprave na drugo lahko uporabite funkcijo hitre prekinitve na krmilnem kablu USB.

Vdelani krmilnik je na voljo tudi s priključkom USB-C.

Druge slušalke lahko s slušalkami serije Cisco povežete s kablom trenažerja Cisco Headset serije 530 Y. Za več informacij glejte razdelek Priključitev in uporaba Y-kabla za trening za naglavne slušalke Cisco serije 530.

Če imate izdajo vdelane programske opreme naglavnega kompleta 2.3 (1) ali novejšo, lahko pri preklapljanju med mehkimi odjemalci ohranite nadzor klicev prek naglavnih slušalk serije 530. Klicu v aplikaciji Webex (različice 41.8 ali novejše) lahko na primer izklopite zvok in nato sprejmete dohodni klic iz storitve Cisco Jabber (različice 14.1 ali novejše) prek uporabniškega vmesnika za Jabber. Ko je klic prek storitve Jabber končan, lahko nadaljujete klic v storitvi Webex in nadzor klica ohranite prek naglavne slušalke.

Za več informacij o večaplikacijskem nadzoru glejte Ciscova funkcija za več aplikacij s slušalkami.

Celotne informacije o združljivosti z drugimi napravami Cisco in odjemalci klicev so v vodniku za združljivost naglavnih slušalk Cisco.

Vmesnik se uporablja za osnovne klicne funkcije.

Cisco Headset 530 Series controller buttons
Krmilnik za naglavne slušalke Cisco serije 530
Preglednica 2. Gumbi adapterja Cisco USB

Številka

Ime

Opis

1

Gumb za izklop zvoka

Vklopi in izklopi mikrofon.

2

Tipka Glasnost

Prilagodi glasnost naglavnih slušalk.

3

Gumb za klicanje

Klicanje, prevzemanje in upravljanje klicev:

 • Pritisnite enkrat, da opravite klic. (Samo Cisco IP-telefon)

 • Pritisnite enkrat, da odgovorite na dohodni klic.

 • Pritisnite dvakrat, da zavrnete dohodni klic.

 • Pritisnite enkrat, da postavite aktivni klic na čakanje.

 • Pritisnite in pridržite, da končate klic.

Priključitev in uporaba naglavnih slušalk Cisco 530 Series Y Trenažerski kabel

Drugo slušalko lahko priključite na naglavne slušalke serije Cisco serije 530 z Y Trenažerski kabel. The Y Trenažerski kabel Omogoča inštruktorju, da posluša klic pripravnika in se mu po potrebi pridruži. S stikalom na kablu za treniranje je mogoče preklopiti glasovni nadzor med naglavnimi slušalkami, tako da se lahko trener ali nadzornik hitro pridruži klicu, če je treba. Barva na vsaki roki kabla ustreza barvam na stikalu. Ko stikalo sveti modro, je modra roka kabla naglavnih slušalk aktivna. Ko stikalo sveti svetlo sivo, je svetlo siva roka kabla naglavnih slušalk aktivna.

Y-kabel za trening za naglavne slušalke Cisco serije 530

1

Povežite polnilni kabel s krmilnikom USB za slušalke Cisco Headset serije 530.

2

Naglavne slušalke treniranca povežite z roko kabla za trening brez nadzornega stikala.

3

Naglavne sluašlke trenereja povežite z roko Y-kabla s stikalom.

4

S stikalom na kablu za trening preklopite glasovne povratne informacije med naglavnimi slušalkami.

Naglavne slušalke Cisco serije 560

Naglavne slušalke Cisco serije 560 vključujejo dva modela brezžičnih naglavnih slušalk, namenjenih uporabi v sodobni pisarni. Naglavne slušalke Cisco 561 predstavljajo eno slušalko, ki je lahka in udobna in zagotavlja podporo. Naglavne slušalke Cisco 562 predstavljajo dvoje naušnikov za bogat zvok in udobje v hrupnem delovnem okolju. Za uporabo te serije potrebujete standardno ali večbazno postajo. Osnovne postaje se priključijo v klicno napravo in omogočajo komunikacije z naglavnimi slušalkami.

Vsaka osnovna postaja naglavnih slušalk ima privzeti domet približno 45 metrov (145 čevljev), razen v primeru fizičnih preprek, kot so zidovi in vrata, ali zunanjih motenj iz drugih radijskih virov DECT. Skrbnik lahko poveča doseg naglavnih slušalk do približno 100 metrov (330 čevljev). Če naglavne slušalke preveč oddaljite od osnovne postaje, se povezava prekine. Lučka na osnovni postaji sveti belo, ko je seznanjena z naglavnimi slušalkami, in utripa, ko ni.


 

Od izdaje vdelane programske opreme 2.1 (1) se naglavni komplet izklopi, če več kot 20 minut ni seznanjen z bazo. Ta funkcija omogoča varčevanje z baterijo naglavne slušallke.

Ciscove naglavne slušalke serije 560 lahko zadržijo polnjenje do 10 ur neprekinjene uporabe. Ko je stanje baterije nizko, postavite naglavne slušalke v osnovno postajo. Baterije se povsem napolni v treh urah.

Če imate izdajo vdelane programske opreme naglavnega kompleta 2.1 (1) ali novejšo, lahko pri preklapljanju med mehkimi odjemalci ohranite nadzor klicev prek naglavnih slušalk serije 560. Tako lahko na primer izklopite zvok klica v aplikaciji Webex in še vedno ohranite nadzor klicev v storitvi Cisco Jabber.

Za več informacij o večaplikacijskem nadzoru glejte Ciscova funkcija za več aplikacij s slušalkami.

Celotne informacije o združljivosti z drugimi napravami Cisco in odjemalci klicev so v vodniku za združljivost naglavnih slušalk Cisco.

Gumbi na naglavnih slušalkah se uporabljajo za osnovne klicne funkcije.

Cisco Headset 561 and 562 Headset buttons
Gumbi naglavnih slušalk Cisco serije 560
Preglednica 3. Gumbi naglavnih slušalk Cisco serije 560

Številka

Gumb

Ime

Opis

1

the call button

Gumb za vklop in klicanje

Uporabite ga za vklop in izklop naglavnih slušalk.

Pritisnite ga in pridržite štiri sekunde, da vklopite in izklopite naglavne slušalke.

Upravljanje dohodnih in aktivnih klicev je odvisno od tega, ali imate enega ali več klicev.

En klic:

 • Pritisnite enkrat, da odgovorite na dohodne klice.

 • Pritisnite enkrat, da postavite aktivni klic na čakanje. Znova pritisnite, da prevzamete klic na čakanju.

 • Pritisnite dvakrat, da zavrnete dohodni klic.

 • Pritisnite in pridržite, da končate klic.

Več klicev:

 • Pritisnite enkrat, da postavite aktivni klic na čakanje in odgovorite na drugi dohodni klic.

 • Pritisnite enkrat, da postavite klic na čakanje. Znova pritisnite, da nadaljujete klic, ali pa pritisnite in pridržite, dokler ne zaslišite tona za končanje trenutnega klica in nadaljevanje zadržanega klica.

 • Pritisnite in pridržite, dokler ne zaslišite tona za končanje aktivnega klica in prevzem drugega dohodnega klica.

 • Pritisnite dvakrat, da ostanete v trenutnem klicu in zavrnete drugi dohodni klic.

2

the mute button

Gumb za izklop zvoka

Vklopi in izklopi mikrofon.

3

the volume controls

Gumbi za glasnost

Prilagodi glasnost naglavnih slušalk.

4

N/R

LED

Prikazuje stanje naglavnih slušalk:

 • Utripa rdeče – dohodni klic.

 • Sveti rdeče – aktivni klic.

 • Utripa belo – poteka nadgradnja strojno-programske opreme ali seznanjanje naglavnih slušalk z osnovno postajo.

 • Neprekinjeno sveti belo – naglavne slušalke so seznanjene in pravilno nameščene na osnovni postaji.

 • Enakomerno utripa – naglavne slušalke so seznanjene, v stanju nedejavnosti in niso na osnovni postaji.

Standardna osnova za naglavne slušalke serije 560

Standardna osnova polni naglavno slušalko in ima svetleče diode, ki prikazujejo napolnjenost baterije in stanje klica naglavne slušalke. Klice lahko prevzemate in končujete z dvigom oz. položitvijo naglavnih slušalk na osnovno postajo.

Standardna osnovna postaja vključuje naslednje priključne kable:

 • Kabel USB v USB: za naprave s povezljivostjo USB

 • Kabel USB Y: za telefone Cisco IP brez vrat USB

 • Kabel USB-A v USB-C: na voljo ločeno za naprave s sistemom Windows ali računalnike Mac

Standard Base for Cisco 561 and 562 Headset
Standardne osnovne LED diode
Preglednica 4. Standardne osnovne LED diode

Številka

Ime

Opis

1

Lučka LED za stanje baterije

Kaže raven napolnjenosti baterije naglavne slušalke in stanje postaje:

 • Napolnjenost baterije v naglavnih slušalkah – lučke utripajo in začnejo neprekinjeno svetiti, ko se baterija polni.

 • Poteka posodabljanje naglavne slušalke – lučke utripajo v zaporedju od leve proti desni.

 • Naglavna slušalka in postaja nista seznanjeni – vse lučke utripajo.

 • Način varčevanja energije – srednja lučka LED neprekinjeno sveti.

Postaja preklopi v način varčevanja z energijo, če po 10 minutah ni povezave z virom klica.

2

LED lučka o statusu klica

Opozori vas na stanje klica:

 • Dohodni klic – utripa zeleno

 • Aktivni klic – sveti zeleno

 • Utišan klic – sveti rdeče

Večbazna postaja za naglavne slušalke Cisco serije 560

Večbaza lahko poveže do tri vire klicev prek Bluetooth®, priključka USB ali kabla Y. Večbazna postaja lahko shrani do štiri naprave Bluetooth. Med viri klica lahko preklopite z gumbi na večbazni postaji. Z gumbi za nadzor klicev na naglavnih slušalkah lahko sprejemate in končujete klice. Ko je naglavna slušalka v postaji, samodejno sprejmete klic, ko naglavno slušalko odstranite iz postaje. Klic lahko končate tako, da naglavno slušalko spet postavite na postajo.

Večbazna postaja vključuje naslednje priključne kable:

 • Kabel USB v USB: za telefone Cisco IP s povezljivostjo USB

 • Kabel USB Y: za telefone Cisco IP brez vrat USB

 • Kabel mini USB: za računalnik s sistemom Windows ali računalnik Mac.

 • Kabel iz mini USB v USB-C: na voljo je ločeno za osebne računalnike ali naprave Mac.


 

Večosnova za naglavne slušalke serije 560 ni združljiva s telefoni serije Cisco IP Phone 7800, ki uporabljajo Power over Ethernet (PoE). Če nameravate priključiti večbazno postajo, uporabite zunanje napajanje.

Multibase for Cisco 561 and 562 Headset
Lučke LED večbazne postaje
Preglednica 5. Večbazne LED diode

Številka

Ime

Opis

1

Lučka LED za stanje baterije

Kaže raven napolnjenosti baterije naglavne slušalke in stanje postaje:

 • Napolnjenost baterije v naglavnih slušalkah – lučke utripajo in začnejo neprekinjeno svetiti, ko se baterija polni.

 • Poteka posodabljanje naglavne slušalke – lučke utripajo v zaporedju od leve proti desni.

 • Naglavna slušalka in postaja nista seznanjeni – vse lučke utripajo.

 • Način varčevanja energije – srednja lučka LED neprekinjeno sveti.

Postaja preklopi v način varčevanja z energijo, če po 10 minutah ni povezave z virom klica.

2

Lučke LED za stanje klica

Opozori vas na stanje klica za vsak vir:

 • Aktivni vir – sveti belo

 • Dohodni klic na izbranem viru – utripa zeleno.

 • Dohodni klic na neizbranem viru – utripa zeleno.

 • Aktivni klic – sveti zeleno

 • Klic v neaktivnem viru – utripa zeleno

3

Lučka LED za stanje izklopa zvoka

Opozori, da je zvok naglavne slušalke utišan.

4

LED Bluetooth stanja

Opozori na stanje povezave Bluetooth:

 • Seznanjen z virom klica – sveti belo

 • Način seznanjanja – utripa belo

 • Iskanje vira klica – utripa belo

 • Bluetooth je izklopljen – lučka LED ne sveti

Za upravljanje aktivnega vira lahko uporabite gumbe za upravljanje vira na osnovni postaji. Vsak gumb vira ustreza določeni povezavi na večbazni postaji.

Lučka LED mora ne bo svetila, tudi če imate vzpostavljeno povezavo z virom. Lučka LED za vir se vklopi samo, ko izberete vir ali je v teku aktivni klic. S telefonom aCisco IP ste na primer lahko pravilno povezani s telefonom, računalnikom in mobilnim telefonom prek Bluetooth. toda ustrezna lučka LED vira sveti samo, ko je vir izbran ali ko v njem poteka aktivni ali dohodni klic. Če želite preveriti, ali je vir pravilno povezan, pritisnite gumb za vir. Če povezava ni vzpostavljena, lučka LED za vir trikrat utripne.

Med aktivnimi viri klica lahko preklapljate.


 

Preden preklopite na drug vir klica, postavite aktivni klic na čakanje. Ko preklopite na drug vir klica, klici v enem viru klica niso samodejno postavljeni na čakanje.

Preglednica 6. Večosnovna izvorna konzola

Vir

Ikona osnovne postaje

Povezava

Namizni telefon

Desk Phone iconUSB to USB or Y-Cable connection

Kabel USB–USB ali Y-kabel

Ikona namiznega telefona ustreza srednjim vratom USB na zadnji strani večbazne postaje. Namenjen je povezovanju s telefoni Cisco IP, vendar bo pravilno deloval s katero koli združljivo klicno napravo.

Prenosni računalnik

Laptop iconMini-USB connection

Kabel micro-USB

Ikona prenosnika ustreza vratom mikro-USB na zadnji strani večbazne postaje. Vrata mikro-USB so namenjena povezavam s prenosnikom ali namiznim računalnikom.

Mobilni telefon

Mobile Phone iconBluetooth connection

Ikona mobilnega telefona ustreza povezavi Bluetooth na zadnji strani večbazne postaje. Ikona sicer prikazuje mobilni telefon, vendar se lahko postaja poveže z vsemi združljivimi klicnimi napravami Bluetooth.

Večbazna postaja lahko shrani in si zapomni do štiri klicne naprave Bluetooth.

Če poslušate glasbo prek vira Bluetooth, se glasba prekine, ko postavite naglavno slušalko na osnovno postajo.

Povezovanje večbazne postaje z napravo Bluetooth

Večosnova za naglavne slušalke serije Cisco 560 se lahko poveže z napravami Bluetooth® , kot je mobilni telefon ali tablični računalnik. Osnovna postaja naglavne slušalke je prikazana v klicni napravi kot Naglavna slušalka Cisco, ki ji sledijo zadnje tri števke serijske številke naglavne slušalke.

 

Serijsko številko naglavne slušalke najdete v spodnjem desnem kotu na spodnji strani osnovne postaje.

Večbazna postaja lahko shrani do štiri različne seznanjene naprave Bluetooth. Če že imate štiri seznanjene naprave, bo postaja zamenjala napravo, ki ni bila uporabljena najdlje časa.

1

Za začetek seznanjanja dvakrat pritisnite gumb Bluetooth na zadnji strani osnovne postaje.

2

V meniju Nastavitve v napravi izberite naglavno slušalko.

Ko seznanjanje uspe, začne lučka LED za Bluetooth svetiti belo.

Vklop in izklop Bluetooth z večbazno bazo

Večbazna postaja si zapomni zadnjo povezano napravo. Ko Bluetooth® izklopite v večbazni napravi, se povezava z napravo ustavi. Ko znova vklopite povezavo Bluetooth, se poskusi osnovna postaja znova povezati z napravo.

Enkrat pritisnite gumb za Bluetooth na zadnji strani osnovne postaje, da ga vklopite ali izklopite.

Izbris vseh povezav Bluetooth

Vse shranjene seznanjanje Bluetooth® naprave lahko izbrišete.

Pritisnite tipko Bluetooth na zadnji strani večbazno postajo in jo pridržite štiri sekunde, da počistite pomnilnik.

Konference serije Cisco z mikrofonom 560

Če je skrbnik omogočil konference z naglavnimi slušalkami, lahko največ tri gostujoče naglavne slušalke serije Cisco Headset 560 seznanite s standardno ali večbazno slušalko. Če uporabite to funkcijo, se lahko osebe, ki sedijo v bližini, povežejo med seboj in z istim klicem z uporabo ene osnovne postaje. Naglavne slušalke lahko v aktivnem klicu vklopite in izklopite za konference. Če je vir klica ali večbazna postaja izklopljena, so lahko naglavne slušalke za konference v interakciji med seboj, ne da bi motile aktivni klic.

Če ste med klicem in želite, da se sodelavec pridruži klicu, se lahko njegove naglavne slušalke povežejo z vašo osnovno postajo. Ko se klic konča, sta s sodelavcem še vedno povezana med seboj. Odločite se, katera osnovna postaja bo primarna in z njo seznanite naglavne slušalke sodelavca. Če ni več potrebno, da so ljudje povezani z vašo osnovno postajo, lahko naglavne slušalke povežejo s svojimi osnovnimi postajami.

Sprostitev vdelane programske opreme naglavnega kompleta 1.5 (1) ali novejša je potrebna, če želite naglavne slušalke preiti v način konference.

Izdaja vdelane programske opreme naglavnega kompleta 2.1 (1) ali novejša privzeto omogoča zmogljivosti za konference z naglavnimi slušalkami.

Ko je osnova postaja v načinu za konference, lučka LED za stanje akumulatorja prikazuje število povezanih naglavnih slušalk in stanje vsakih. Lučka LED na skrajni desni strani prikazuje stanje primarnih naglavnih slušalk, sredinska lučka LED pa stanje vsakih gostujočih naglavnih slušalk. Lučke LED se zaporedoma prižigajo, ko se povezujejo naglavne slušalke. Ko se povezava naglavnih slušalk prekine, novejše naglavne slušalke ohranijo svoj položaj na osnovni postaji. Naslednja slika in tabela prikazujeta ustrezne lučke LED za konferenčni način.

multibase with conferencing callouts
Večbazne konferenčne LED diode
Preglednica 7. Konferenčne LED diode

Številka

Naglavne slušalke

1

Primarne naglavne slušalke

2

Gostujoče naglavne slušalke št. 1

3

Gostujoče naglavne slušalke št. 2

4

Gostujoče naglavne slušalke št. 3

Naslednja tabela opisuje vedenje lučke LED, ko je osnovna postaja v načinu za konference.

Preglednica 8. Konferenčna stanja LED

Stanje LED

Stanje naglavne slušalke

Lučka LED neprekinjeno sveti

Naglavne slušalke so povezane in zvok ni izklopljen

Lučka LED utripa

Naglavne slušalke čakajo na seznanjanje

Lučka LED utripa vsaki dve sekundi

Zvok naglavnih slušalk je utišan

Lučka LED hitro utripa

Naglavne slušalke se ne morejo seznaniti z osnovno postajo.

Lučka LED je izklopljena

Povezava naglavnih slušalk z osnovno postajo je prekinjena

Naglavne slušalke uporabljajo svoje nastavitve za naravnavanje, ko so v načinu za konference. Uporabniki lahko izklopijo zvok in prilagodijo glasnost naglavnih slušalk, ne da bi spremenili nastavitve na katerih koli drugih seznanjenih naglavnih slušalkah.

Seznanjanje slušalk za goste

Z osnovno postajo lahko seznanite do troje naglavnih slušalk. Gostujoče naglavne slušalke ohranijo vse nastavitve za uglasitev ali glasnost. Zvok gostujočih naglavnih slušalk je ob seznanitvi privzeto izklopljen. Primarne naglavne slušalke predvajajo ton, ki kaže da se poskušajo gostujoče naglavne slušalke seznaniti. Primarne naglavne slušalke morajo v 10 sekundah potrditi gostujoče naglavne slušalke. Ko primarne naglavne slušalke sprejmejo gosta za konferenco, se predvaja drugi ton. Lučka LED na izvirni osnovni postaji gostujočih naglavnih slušalk utripa belo in kaže, da ni nobenih seznanjenih naglavnih slušalk.

 

Ko se gostujoče naglavne slušalke poskušajo seznaniti, primarne naglavne slušalke ne morejo sprejeti nobenih dohodnih klicev, dokler ne sprejmejo ali zavrnejo gostujočih naglavnih slušalk za osnovno postajo.

Preden začnete

Primarne naglavne slušalke morajo biti že seznanjene z osnovno postajo.

 

Preverite, ali je vdelana programska oprema naglavnega kompleta 2.1 (1) ali novejša. Če želite več informacij o nadgradnji vdelane programske opreme naglavnega kompleta, glejte Nadgradnja naglavnega kompleta serije 500.

1

Postavite gostujoče naglavne slušalke na osnovno postajo.

2

Pritisnite Klicthe call button Na primarnih slušalkah, da omogočite pridružitev gostujoče slušalke.

3

Pritisnite gumb za izklop zvoka the mute button Na slušalkah za goste, da se pridružite pogovoru.

Preklic seznanitve slušalk za goste

Seznanitev gostujočih naglavnih slušalk s primarno osnovno postajo lahko prekinete.

Naredite nekaj od naslednjega.

 • Pritisnite in pridržite gumb za klic the call button Na slušalkah za goste, dokler ne zaslišite signala.
 • Položite primarne naglavne slušalke na osnovno postajo. Povezava vseh gostujočih naglavnih slušalk se bo prekinila.

Spreminjanje primarnih seznanjenih slušalk

Primarne naglavne slušalke lahko spremenite na standardni ali večbazni postaji. Ko se nove naglavne slušalke seznanijo, se na prejšnjih primarnih naglavnih slušalkah predvaja ton, nato pa prekinejo povezavo z osnovno postajo.
1

Na novih naglavnih slušalkah držite tipko »Izklop zvoka« the mute button Pet sekund, dokler se LED na slušalkah hitro ne izmenjuje rdeče in belo.

2

Postavite nove naglavne slušalke na osnovno postajo.


 

Prvi korak lahko preskočite, če osnovno postajo izklopite in spet vklopite, ko so nove naglavne slušalke v nosilcu za polnjenje.

Preklic seznanitve primarnih slušalk z bazo

Določite lahko nove primarne naglavne slušalke in uveljavite prekinitev seznanitve starih naglavnih slušalk z osnovno postajo. To je uporabno, če ne morete najti primarnih naglavnih slušalk in jih izklopiti.

 

Seznanitve primarnih naglavnih slušalk ne morete preklicati, če ste med klicem ali v načinu za konference.

1

Na novih naglavnih slušalkah pridržite tipko »Izklop zvoka« the mute button Pet sekund. Lučka LED naglavnih slušalk izmenično utripa rdeče in belo.

2

Naglavne slušalke postavite na osnovno postajo. Osnovna postaja določi nove naglavne slušalke kot primarne in prekliče seznanitev starih naglavnih slušalk.

V starih primarnih naglavnih slušalkah se predvaja ton, ki označuje prekinitev seznanitve z osnovno postajo.