Než začnete


 

Pro uživatele FedRAMP, pokud není nastaven Hybridní kalendář a O365 také není nakonfigurován v aplikaci Webex, se v kalendáři zobrazí pouze ty schůzky, které jsou v mezích FedRAMP (FedRAMP - FedRAMP).

Vyberte plánovač, který chcete použít pro plánování schůzek.
1

Přejít na Schůzky,Schůzky.

2

Klikněte na tlačítko Naplánovat schůzku a zadejte informace o schůzce:

 • Upravit téma schůzky.

 • Klikni na Pozvaní a přidej osoby podle jména, e-mailu nebo vyber ze seznamu Poslední události.

 • Vyberte datum a čas zahájení a ukončení.

 • Vyberte odkaz na schůzku a vyberte z následujících možností:

  • Jednorázový odkaz na schůzku

  • Odkaz na osobní místnost


 

Pokročilejší možnosti plánování zobrazíte kliknutím na položku Pokročilá nastavení.

3

Klepněte na tlačítko Naplánovat.

Schůzka je přidána do kalendáře. E-mailová pozvánka je odeslána každému, kdo je na schůzku pozván.

Pokud potřebujete provést změny, můžete aktualizovat podrobnosti schůzky nebo schůzku zrušit.


 
Pokud nevidíš Naplánovat schůzku, tvůj účet není nastaven na hostitelství schůzek. Místo toho si můžeš naplánovat schůzku z místa.
1

Přejít na Schůzky,Schůzky.

2

Klepněte na Naplánovat a zadejte informace o schůzce:

 • Upravit téma schůzky.

 • Vyberte datum a čas zahájení a ukončení.

 • Klepni na Pozvaní a přidej osoby podle jména, e-mailu nebo vyber ze seznamu Poslední události.

  Klepnutím na Zkontrolovat dostupnost zjistíte, v kolik hodin jsou všichni volní, a přetáhněte schůzku do daného časového úseku. Můžete také:

  • Podívej se na seznam osob, které jsou ve vybranou dobu k dispozici.

  • Klepnutím a podržením schůzky ji přetáhněte na jiný časový úsek.

  • Chcete-li změnit dobu trvání schůzky, klepněte na karty schůzky a přetáhněte je. Jakékoli změny se odrážejí v časech zahájení a ukončení plánovače.

 • Klepněte na odkaz Schůzka a vyberte odkaz Jednorázová schůzka nebo odkaz Osobní místnost.

 • Zadejte popis.

3

Pro naplánování schůzky klepněte na Naplánovat.

1

Přejít na Schůzky,Schůzky.

2

Klepněte na Naplánovat a zadejte informace o schůzce:

 • Upravit téma schůzky.

 • Vyberte datum a čas zahájení a ukončení.

 • Klepni na Pozvaní a přidej osoby podle jména, e-mailu nebo vyber ze seznamu Poslední události.

  Klepnutím na Zkontrolovat kalendář zjistíte, v kolik hodin jsou všichni volní, a přetáhněte schůzku do daného časového úseku. Můžete také:

  • Podívej se na seznam osob, které jsou ve vybranou dobu k dispozici.

  • Klepnutím a podržením schůzky ji přetáhněte na jiný časový úsek.

  • Chcete-li změnit dobu trvání schůzky, klepněte na karty schůzky a přetáhněte je. Jakékoli změny se odrážejí v časech zahájení a ukončení plánovače.

 • Klepněte na odkaz Schůzka a vyberte odkaz Jednorázová schůzka nebo odkaz Osobní místnost.

 • Zadejte popis.

3

Pro naplánování schůzky klepněte na Naplánovat.

Jakmile naplánuješ schůzku, lidé, které jsi pozval/a, obdrží automaticky e-mail, aby o tom věděli. Pokud pozvánku upravíš nebo ji zrušíš, bude všem pozvaným odeslán nový e-mail, aby zůstali v obraze.

1

Přihlaste se do Webex, klikněte na položky Schůzky > Naplánovat.


 

Pokud jste šablony schůzek již dříve uložili, můžete jednu z nich vybrat v rozevíracím seznamu Šablony schůzek.

2

V rozevíracím seznamu vyberte typ schůzky, pokud je k vašemu účtu přiřazen více než jeden. Typy schůzek jsou výchozí nebo přizpůsobené sady funkcí schůzek, které jsou k dispozici pro vaši organizaci.

3

V tématu schůzky zadejte název schůzky, v případě potřeby přidejte nebo změňte heslo a vyberte datum a čas schůzky.

4

Schůzku můžete nastavit na opakování zaškrtnutím políčka Opakování. Schůzku si můžeš naplánovat na každý den, každý druhý týden, každý měsíc a další dny.

5

V sekci Účastníci zadejte e-mailovou adresu lidí, které zvete. V poli Účastníci jsou uvedeni lidé, které jste již pozvali, existující účty ve vaší organizaci Cisco Webex a kontakty ve vašem adresáři. Pokud má tato osoba hostitelský účet ve tvé organizaci, můžeš z ní udělat alternativního hostitele kliknutím vedle jeho jména.

6

U ostatních možností vyberte možnost Zobrazit pokročilé možnosti.

Vaše možnosti Cisco Webex mohou být nastaveny tak, aby zahrnovaly:

 • V možnostech připojení zvuku:

  • Typ zvukového připojení -Vyberte jednu z následujících možností

   • Webex Audio- Zahrnuje možnosti volání, zpětného volání a zvuku počítače. Možnosti telefonu mohou zahrnovat bezplatná a globální telefonní čísla a také možnost nastavit vstupní a výstupní tóny.

   • Použít pouze VoIP - Omezuje všechny účastníky na používání zvuku počítače.

   • Jiná telekonflexní služba- Umožňuje zadat informace o telekonferenci třetí strany.


     

    Uživatelé, kteří dávají přednost neintegrovaným audio telekonferencím, tak mohou učinit pro schůzky Webex a schůzky s video zařízením. Chcete-li tuto funkci používat pro Webex, musí být vaše organizace spravována nebo propojena s centrem Webex Control Hub.

   • Žádné

  • Vstupní a výstupní tón-Vyberte tón, abyste slyšeli, když se host připojí nebo opustí schůzku.


    

   Při použití možnosti Webex Audio, pokud je vybrána funkce Oznámit název, ti, kteří se připojí pomocí možnosti Použít počítač pro zvuk, nedostanou možnost nahrávat a oznámit své jméno.

  • Ztlumit účastníky- Automaticky ztlumit účastníky při vstupu na schůzku a umožnit účastníkům, aby ztlumili sami sebe.

 • V Agendě zadejte jakýkoli kontext nebo podrobnosti, které chcete, aby vaši účastníci měli o nadcházejícím setkání.

 • V nabídce Možnosti plánování můžete provést následující:

  • Spoluhostitelé- Hostitelé mohou začít schůzky tvým jménem. Pokud chceš přiřadit spoluhostitele před schůzkou, vyber jednu z možností v sekci.

  • Video systémy - Autentizované video systémy v těchto organizacích mohou začít a připojit se k této schůzce bez výzvy.

  • Automatické nahrávání-Automaticky spustit nahrávání při zahájení schůzky.

  • Vyloučit heslo- Vyloučit heslo z e-mailové pozvánky, pro větší bezpečnost.

  • Připojit se před hostitelem- Zaškrtněte políčko, aby se účastníci mohli připojit ke schůzce před zahájením schůzky. Zvolte, aby se účastníci mohli připojit 0–15 minut před začátkem schůzky.

  • Breakout sezení- Breakout sezení jsou menší skupiny, které jsou odděleny od hlavního Webex setkání. Umožňují podmnožině účastníků schůzky spolupracovat a sdílet nápady prostřednictvím zvuku a videa.

  • Pouze pozvaní - Omezit schůzku pouze pro pozvané účastníky.

  • Odemčené schůzky-Rozhodni, co se stane hostům, když se ke schůzce připojí.

  • Automatický zámek -Rozhodněte, jak dlouho po schůzce začne automaticky zamykat schůzku.

  • Registrace-Vyberte možnost Vyžadovat registraci účastníka, aby se účastníci mohli zaregistrovat a získat souhlas hostitele před účastí na schůzce. Vyberte podrobné registrační údaje, které musí účastníci poskytnout. Každý účastník, který se zaregistruje, bude muset tyto informace poskytnout.

  • E-mailová upomínka-Vyberte si, zda chcete odeslat e-mailovou upomínku 10–50 minut před začátkem schůzky.

  • Možnosti schůzky -Vyberte možnost Upravit možnosti schůzky a vyberte možnosti, které chcete, aby měli účastníci na začátku schůzky.

  • Oprávnění účastníků -Vyberte možnost Upravit oprávnění účastníků a vyberte oprávnění, která mají mít účastníci na začátku schůzky.

7

Pokud chcete tato nastavení v budoucnu uložit a použít jako šablonu, klikněte na tlačítko Uložit jako šablonu. V opačném případě klikněte na tlačítko Zahájit a zahájíte tak schůzku okamžitě, nebo pokud máte schůzku později, klikněte na tlačítko Naplánovat.

Pro naplánování schůzek můžete schůzku přidat do svého kalendáře otevřením schůzky na kartě Schůzky a kliknutím na tlačítko Přidat do mého kalendáře vedle názvu schůzky.

Soubor iCalender (.ics) se stáhne. Vyberte soubor .ics a přijměte schůzku. Chcete-li pozvat ostatní na schůzku, odešlete soubor .ics jako přílohu e-mailu.