scheduling a meeting

Pokud nemáte nastavenou službu kalendáře, služba Webex při plánování, úpravě nebo zrušení schůzky automaticky odešle každému nový e-mail, aby byl aktuální. Když schůzku upravíte nebo zrušíte, aplikace Webex automaticky odešle každému nový e-mail s aktualizovanými podrobnostmi. Když přijde čas, služba Webex odešle e-maily s připomenutím.

Pokud máte službu hybridního kalendáře, služba Webex již při plánování schůzky neodesílá e-maily, ale vytvoří novou událost v kalendáři. Pozvané osoby obdrží pozvánku. Když změníte schůzku, pozvané osoby obdrží aktualizovanou pozvánku. Když schůzku zrušíte, kalendář schůzku odebere. Hostitelé a pozvané osoby navíc obdrží před schůzkou vyskakovací zprávu s připomenutím.

Naplánovat schůzku

1

Přihlaste se do uživatelského centra, klikněte na kartu Schůzky a potom klikněte na rozevírací nabídku Naplánovat a vyberte Naplánovat schůzku.

 1. Pokud máte nějaké uložené šablony schůzky, můžete jednu vybrat z rozevírací nabídky Šablony schůzky.

2

Přidat standardní informace o schůzce:

 • Téma – Vyberte téma, které lidé dokážou rozpoznat a vzrušit se.
 • Datum a čas –Uveďte, kdy se schůzka uskuteční. Pokud zvete lidi z různých časových pásem, klikněte na možnost Plánovač a najděte čas, který bude nejlépe vyhovovat všem.

  Schůzku můžete také nastavit tak, aby se opakovala denně, týdně nebo měsíčně, a to zaškrtnutím možnosti Opakování.

 • Popis – přidejte jakýkoli kontext nebo podrobnosti, které mají mít vaši účastníci o nadcházející schůzce.
3

V části Pozvané osoby zadejte e-mailové adresy osob, které chcete pozvat na schůzku.

Pokud má pozvaná osoba službu hybridního kalendáře, zobrazí se vedle jména ikona, která ukazuje, zda je pozvaná osoba k dispozici pro vybraný čas schůzky. Pokud mají účet na tomto webu, můžete vybrat ikonu a učinit z nich spoluhostitele.
 1. Pokud máte službu hybridního kalendáře, čas schůzky se zobrazí v kalendáři na stránce plánování. Přetáhněte schůzku do jiného času nebo najeďte myší na okraj schůzky a přetáhněte ji nahoru nebo dolů a upravte dobu trvání schůzky.


   
  Kalendář zobrazuje dostupnost pouze pro účastníky, kteří mají službu hybridního kalendáře.
4

Vyberte si z dostupných pokročilých možností:

 • Typ schůzky – Typy schůzek jsou výchozí nebo přizpůsobené sady funkcí schůzek dostupných pro váš web. K vašemu účtu může být přidružený jeden nebo více typů schůzek.
 • Možnosti zabezpečení – vyberte způsob zabezpečení schůzky. Nastavte heslo schůzky a vyberte možnosti pro Vyloučit heslo z e-mailové pozvánky, pravidla připojení, automatický zámek, zvukové vodoznaky a vizuální vodoznaky.
 • Možnosti zvuku – vyberte, jak se připojit ke zvuku schůzky, vyberte, co lidé na schůzce uslyší, když se někdo připojí nebo odejde, a vyberte možnosti ztlumení a zrušení ztlumení.
 • Možnosti plánování – Vyberte pokročilejší možnosti plánování, jako je výběr spoluhostitelů, videosystémů, automatického nahrávání, přidávání schůzek ve skupinách, registrace, tlumočení, znakový jazyk, možnosti schůzky a oprávnění účastníků.
5

Klikněte na možnost Zpět a vyberte možnost Naplánovat.

Upravit naplánovanou schůzku

Pokud jste zapomněli něco zahrnout nebo chcete změnit konkrétní nastavení, po naplánování schůzky se můžete vrátit a upravit podrobnosti. Schůzku nelze upravit po jejím zahájení.

1

Přihlaste se do uživatelského centra.

2

Klikněte na kartu Schůzky a ze seznamu Nadcházející vyberte schůzku, kterou chcete upravit.

3

Klikněte na možnost Upravit a aktualizujte podrobnosti schůzky.


 

Můžete upravovat pouze schůzky naplánované z aplikace Microsoft Outlook, Aplikace Webex z příslušné platformy. Ikona Upravit se u těchto schůzek nezobrazuje.

Pokud do schůzky přidáte účastníky, neodstraňujte původní účastníky ze seznamu, protože mohou dostávat e-maily o zrušení.

4

Klikněte na možnost Uložit a vyberte, komu chcete odeslat aktualizované informace o schůzce.