Bluetooth-parring mislykkedes på en DX70 eller DX80 i Cisco Webex Room OS

Bluetooth-parring mislykkedes på en DX70 eller DX80 i Cisco Webex Room OS.

Mine Bluetooth-hovedtelefoner kunne ikke parres på en DX70 eller DX80 i Cisco Webex Room OS.

Fejlfinding i forbindelse med fejl ved parring af Bluetooth-hovedtelefoner i Cisco Webex Room OS på DX70 eller DX80.

Når du forsøger at parre en Bluetooth-hovedtelefon med en DX70 eller DX80 i Cisco Webex Room OS, vises der parringsfejl i rødt som vist herunder:

Brugertilføjet billede

Parringen gav måske fejl, fik timeout (mistet forbindelse under parring) eller stødte på nogle andre problemer

Kontroller følgende for at løse problemet:

  • Er Bluetooth aktiveret på DX? Systemindstillinger > Bluetooth
  • Vises hovedtelefonen på listen over enheder? Systemindstillinger > Bluetooth
  • Understøtter hovedtelefonen håndfri profil (HFP)? – Se i hovedtelefonens manual
  • Er hovedtelefonen i "pardannelsestilstand"? – Se i hovedtelefonens manual for at indstille den i pardannelsestilstand
  • Kontroller, at hovedtelefonen er inden for rækkevidde
  • Kontroller, at hovedtelefonen er tændt og har batteriopladning
Hvis parringen stadig mislykkes, efter du har prøvet ovenstående trin, skal du kontakte support for at få hjælp til yderligere fejlfinding. Se følgende for at få hjælp: WBX88620 – Hvor kan jeg finde support til Webex?

Var denne artikel nyttig?