Bluetooth paring mislyktes på en DX70 eller DX80 i Cisco Webex rom-operativsystemet

Bluetooth paring mislyktes på en DX70 eller DX80 i Cisco Webex rom systemet.

Bluetooth hode telefonene kunne ikke pare seg på en DX70 eller DX80 i Cisco Webex rom-operativsystemet.

Feil søking Bluetooth hode telefon parings feil i Cisco Webex rom-operativsystemet på DX70 eller DX80.

Når du prøver å pare en Bluetooth hode telefoner med en DX70 eller DX80 i Cisco Webex rom systemet, vises parings feil på rødt som vist nedenfor:

brukerlagt bilde

Parings funksjonen kan ha avbrutt, tidsavbrutt (mistet tilkobling under paring) eller ha problemer med

å feilsøke problemet. Kontroller følgende :

  • Er Bluetooth aktivert på DX? System innstillinger > Bluetooth
  • Er hode telefonene som vises i listen over enheter? System innstillinger > Bluetooth
  • Støtter hode telefonene en tilgjengelig profil (HFP)? – Kontroller hode telefon håndboken
  • Er hode telefonene i Tilkoplings modus? – Merk av for hode telefonene for å konfigurere den i parings modus
  • Kontroller at hode telefonene er innenfor rekkevidden
  • Kontroller at hode telefonene er slått på og har batteri kapasitet
Hvis sammenkoblingen fremdeles mislykkes etter at du har forsøkt trinnene ovenfor, kan du kontakte kunde støtte for ytterligere feil søking. For hjelp kan du se: WBX88620 – hvor finner jeg støtte for Webex?

Var denne artikkelen nyttig?