Parowanie przez Bluetooth nie powiodło się na urządzeniu DX70 lub DX80 w systemie operacyjnym Cisco Webex Room.

Parowanie przez Bluetooth nie powiodło się na urządzeniu DX70 lub DX80 w systemie operacyjnym Cisco Webex Room.

Mój zestaw słuchawkowy Bluetooth nie paruje się z DX70 lub DX80 w systemie Cisco Webex Room OS.

Rozwiązywanie problemów z parowaniem zestawów słuchawkowych Bluetooth w systemie Cisco Webex Room OS na urządzeniach DX70 lub DX80.

Podczas próby sparowania zestawu słuchawkowego Bluetooth z urządzeniem DX70 lub DX80 w systemie Cisco Webex Room OS błąd parowania jest wyświetlany na czerwono, jak pokazano poniżej:

Obraz dodany przez użytkownika

Parowanie mogło się faktycznie nie udać, upłynął czas (utrata połączenia podczas parowania) lub wystąpiły inne problemy

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

  • Czy w interfejsie DX włączono Bluetooth? Wybierz kolejno opcje Ustawienia systemu > Bluetooth
  • Czy zestaw słuchawkowy jest wyświetlany na liście urządzeń? Wybierz kolejno opcje Ustawienia systemu > Bluetooth
  • Czy zestaw słuchawkowy obsługuje profil Hands-Free Profile (HFP)? - Sprawdź instrukcję obsługi zestawu słuchawkowego
  • Czy zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania? - Sprawdź w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego, jak ustawić go w tryb parowania.
  • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy znajduje się w zasięgu
  • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony i czy ma naładowaną baterię.
Jeśli parowanie nadal nie powiedzie się po wykonaniu powyższych czynności, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu znalezienia dalszych rozwiązań. Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX88620 - Gdzie znajdę pomoc techniczną dla Webex?

Czy ten artykuł był pomocny?