Det går inte att parkoppla via Bluetooth för DX70 eller DX80 i Cisco Webex Room OS

Det går inte att parkoppla via Bluetooth för DX70 eller DX80 i Cisco Webex Room OS.

Mitt Bluetooth-headset kunde inte parkopplas med DX70 eller DX80 i Cisco Webex Room OS.

Felsökning av problem med parkoppling av Bluetooth-headset i Cisco Webex Room OS på DX70 eller DX80.

När du försöker parkoppla ett Bluetooth-headset med DX70 eller DX80 i Cisco Webex Room OS misslyckas åtgärden och felet visas i rött som i bilden nedan:

Bild som en användare lagt till

Parkopplingen kan ha misslyckats, åtgärden kan ha tagit för lång tid (anslutningen kopplades ned under parkopplingen) eller så har något annat problem inträffat

Felsök problemet genom att kontrollera följande:

  • Är Bluetooth aktiverat på DX? Systeminställningar > Bluetooth.
  • Visas ditt headsetet i enhetslistan? Systeminställningar > Bluetooth.
  • Har ditt headsetet stöd för HFP (Hands-Free Profile)? – Läs i headsetets handbok
  • Är ditt headset i parkopplingsläge? – Läs om att aktivera parkopplingsläget i handboken för ditt headsetet
  • Se till att headsetet är inom räckhåll
  • Se till att headsetet är påslaget och har batteriström
Kontakta supporten för vidare felsökning om parkopplingen fortfarande misslyckas efter de här stegen. Mer information finns i: WBX88620 – Var kan jag få support för Webex?

Var den här artikeln användbar?