Automatische detectie en imitatie van Microsoft Exchange testen

Automatische detectie en imitatie van Microsoft Exchange testen

Abonnement op de Webex-agendaservice voor gebruikers die mislukken vanwege problemen met Autodiscovery

De Webex-agendaservice is in afwachting van activering vanwege problemen met Autodiscovery

Opmerking: Zie Directoryconnector voor meer informatie over implementatie en probleemoplossing:


Als een probleemoplossingsstap voor een service voor hybride agenda, gebruikt u deze procedure om automatische detectie bij uw Microsoft Exchange-server te testen en te contoleren of de service over de vereiste toegangsrechten beschikt.

Voordat u begint

 • Voor nauwkeurige resultaten voert u deze tests uit vanaf een machine die over vergelijkbare netwerkverbindingen beschikt als het Expressway-C-knooppunt van de connector (DNS, externe connectiviteit, enzovoort).
 • Download de EWS-editor (EwsEditor 1.20 - bin.zip) en dubbelklik op https://github.com/dseph/EwsEditor/files/1989889/EwsEditor.1.20.-.bin.zipEWSEditor en haal alle bestanden op een gewenste locatie op.
 • De EWSEditor werkt met Microsoft Windows. Raadpleeg de documentatie voor andere vereisten.
Teststappen:EWSEditor instellen.

 • Ga als volgt te werk om automatische detectie te controleren:
  1. Open EWSEditor.exe vanaf de locatie waar de EWSEditor-bestanden zijn uitgepakt. Kies Tools > Detectie > Viewer voor automatische detectie.
  2. Klik in het venster Viewer voor automatische detectie op Automatische detectie gebruiken om de URL van de service Automatische detectie op te halen.
  3. Schakel het selectievakje Standaard Windows-aanmeldgegevens uit. Voor Gebruikersnaam en Wachtwoord voert u de userPrincipalName (UPN) en het wachtwoord van het imitatieserviceaccount in en laat u het veld Domein leeg.
  4. Voer in het veld Postvak SMTP het e-mailadres van een gebruiker in om te testen.
  5. Als u het gedrag van de Agendaconnector wilt simuleren, kiest u Exchange2010_SP2 uit de vervolgkeuzelijst EWS-schema. De Agendaconnector gebruikt deze versie van het EWS-schema ongeacht de versie van de Exchange waarmee wordt gecommuniceerd.
  6. Schakel optioneel het selectievakje Opzoeken van SCP-record inschakelen in als uw omgeving automatische detectie via LDAP ondersteunt. Als uw omgeving LDAP opzoeken niet ondersteunt, houdt u het selectievakje Opzoeken van SCP-record inschakelen uitgeschakeld.  Als u het niet zeker weet, voert u de test uit met de optie ingeschakeld en vervolgens met de optie uitgeschakeld.
  7. Als uw Expressway-C waarmee de Agendaconnector wordt uitgevoerd een proxy gebruikt om verbinding te maken met de Cisco Collaboration Cloud, selecteert u Proxy-instellingen opgeven en voert u de server en poort van uw proxy in.
  8. Klik op Uitvoeren om de test uit te voeren en de resultaten te controleren.
Als de uitvoering fouten bevat, raadpleegt u het EWSEditor-logboek voor meer informatie. De standaardlocatie is C:\Users\<username>\Documents\ewseditor.log.
 • In EWSEditor kunt u de imitatie van de toepassingen en automatische detectie van het e-mailadres van een bepaalde gebruiker testen:
  1. Open EWSEditor.exe vanaf de locatie waar de EWSEditor-bestanden zijn uitgepakt.
  2. Kies Bestand > NewExchangeService.
  3. Klik in het venster Configuratie van de Exchange Service op Automatische detectie van e-mail en voer het e-mailadres in van een gebruiker die moet worden geïmiteerd.
  4. Als u het gedrag van de Agendaconnector wilt simuleren, kiest u Exchange 2010_SP2 uit de vervolgkeuzelijst Versie van EWS-schema. De Agendaconnector gebruikt deze versie van het EWS-scherma ongeacht de versie van de Exchange waarmee wordt gecommuniceerd.
  5. Klik op De volgende aanmeldgegevens gebruiken in plaats van de standaard Windows-aanmeldgegevens. Voor gebruikersnaam en wachtwoord voert u de userPrincipalName (UPN) en het wachtwoord van het imitatieserviceaccount in en laat u het veld Domein leeg.
  6. Schakel het selectievakje Inschakelen als EWS-imitatie wordt gebruikt in. Kies uit de vervolgkeuzelijst Id-type de optie SmtpAddress.
  7. Voer voor de Id hetzelfde e-mailadres in als het e-mailadres dat u hebt ingevoerd in het veld Automatische detectie van e-mail (de gebruiker die moet worden geïmiteerd).
  8. Klik op OK om de test uit te voeren en de resultaten te controleren.

Als de test is voltooid zonder fouten, werken de functies imitatie en automatische detectie en bent u klaar om de Agendaconnector te configureren op het Expressway-C-knooppunt.

 • Als u configuratiefouten vindt die u niet kunt oplossen, gaat u vanuit de klantweergave in naar uw gebruikersnaam en klikt u op https://admin.webex.comFeedback om een ticket te openen. Voeg het EWSEditor-logboek of het gegenereerde HTML-rapport toe met een beschrijving van het probleem in de opmerkingen bij het ticket.


Microsoft Remote Connectivity Analyzer gebruiken

Als een probleemoplossingsstap voor een service voor hybride agenda, kunt u de Microsoft Remote Connectivity Analyzer gebruiken om de verbinding met uw Exchange Server-implementatie te testen. Het HTML-rapport biedt informatie over mogelijke verbindingsproblemen.

Voordat u begint

De tool EWSEditor biedt tests waarmee u de werking van de Agendaconnector beter kunt nabootsen. Bij EWSEditor wordt niet vereist dat uw Exchange Server openbaar toegankelijk wordt gemaakt vanaf internet.

 1. Ga in uw browser naar https://testconnectivity.microsoft.comen selecteer het tabblad Office 365.
 2. Kies onder Connectiviteitstests voor Microsoft Exchange-webserviceToegang tot serviceaccount (ontwikkelaars) en selecteer vervolgens Volgende.
 3. Volg deze stappen voordat u de test uitvoert:
  1. Voer een e-mailadres in van een postvak dat u wilt testen.
  2. Voer de aanmeldgegevens van uw Microsoft-serviceaccount in.
  3. Selecteer Automatische detectie gebruiken om serverinstellingen te detecteren.
  4. Selecteer Vooraf gedefinieerde map testen en kies Agenda uit de vervolgkeuzelijst.
  5. Schakel Exchange-imitatie gebruiken in en voer het e-mailadres in van de gebruiker die moet worden geïmiteerd. Selecteer SMTP-adres uit het vervolgkeuzemenu Identificatie van imitatiegebruiker.
  6. Houd het selectievakje Vertrouwen voor SLL negeren leeg.
 4. Selecteer het selectievakje voor erkenning in, voer de verificatietekens in en selecteer vervolgens Verifiëren.
 5. Nadat u de test hebt uitgevoerd, downloadt u het rapport in HTML-indeling.
 6. Als u problemen ondervindt met de configuratie, gaat u vanuit de klantweergave in naar uw gebruikersnaam, klikt u op Feedback om een ticket te openen en koppelt u het gegenereerde HTML-rapport bij samen met een beschrijving van het probleem in de https://admin.webex.com ticketnotities.

Vond u dit artikel nuttig?