Administrer Konteksttjeneste-felter

Konteksttjeneste-felter

Siden Hybrid kontekst-felter viser en liste over alle Cisco-basisfelter og de brugertilpassede felter, der er konfigureret for Konteksttjeneste i din organisation. Hvis du vil bruge et felt i din applikation, skal du føje det til et feltsæt og knytte feltsættet til en kunde, anmodning eller aktivitet. Få yderligere oplysninger i Konteksttjeneste SDK-vejledning.

Tilgå Konteksttjeneste-felter

 1. Log på Cisco Webex Control Hub.

 2. Klik på Tjenester for at se de tjenester, der er aktiveret for din konto.

 3. På kortet Hybrid Konteksttjeneste skal du klikke på Felter.

Siden Felter viser en tabel over alle felter med disse attributter:

 • Felt-ID– Unik feltidentifikator.

 • Beskrivelse– Feltbeskrivelse.

 • Type– Felttype.

 • Databeskyttelse– Niveau af feltkryptering. Gyldige værdier er PII-krypteret, ikke-PII-krypteret og ikke-krypteret.

 • Søgbart– Angiver, om der kan søges på feltet. Viser Ja, hvis brugere kan søge i poster ved hjælp af værdier fra dette felt. Viser Nej, hvis brugere ikke kan søge i poster ved hjælp af værdier fra dette felt.

 • Kilde– Angiver, om feltet er et Cisco-basisfelt eller et brugerdefineret felt, der er oprettet for din organisation.

 • Opdateringsdato– Dato, hvor dette felt sidst blev opdateret.

Hvis du vil sortere felter efter en attribut, skal du klikke på kolonneoverskrifterne i tabellen med felter. Klik på feltrækken i listen for at se feltoplysninger.

Klik på søgeikonet over listen med felter for at søge efter et felt. Du kan søge efter enhver feltattribut. Søgning skelner ikke mellem store og små bogstaver og understøtter søgning på delvist match.

Vis feltoplysninger

Klik på et feltnavn på siden Felter for at se feltoplysninger med disse attributter:

 • Status– Angiver, om feltet er i brug. Et felt er i brug, når det er knyttet til et feltsæt.

 • Navn– Viser feltnavnet, der vises i applikationen.

 • Beskrivelse– Viser en beskrivelse af feltet.

 • Type– Angiver feltets type.

 • Valgmuligheder– Viser antallet af valgmuligheder, der er tilgængelige for et felt af typen enkeltvalg. Klik på Valgmuligheder for at få vist en liste over valgmuligheder og standardindstillingen for feltet.

 • Databeskyttelse– Viser niveauet af kryptering for dette felt. Gyldige værdier er PII-krypteret, ikke-PII-krypteret og ikke-krypteret.

 • Søgbart– Angiver, om brugere kan søge i dette felt.

 • Opdateringsdato– Viser datoen, hvor dette felt sidst blev opdateret.

 • Tilknyttede feltsæt– Viser en liste over feltsæt, der indeholder det valgte felt.

 • Slet felt– Klik for at slette feltet.

    

  Slet-linket er ikke tilgængeligt, hvis feltet er et Cisco-basisfelt eller er i brug.

Klik på Rediger for at ændre feltattributter.

  

Rediger-linket er ikke tilgængeligt, hvis feltet er et Cisco-basisfelt.

Opret nye felter

Cisco Konteksttjeneste indeholder et sæt basisfelter, der er tilknyttet basisfeltsæt. Du kan bruge disse felter og feltsæt til at gemme dine kundedata. Du kan for eksempel gemme kundens navn i basisfeltet Context_First_Name. Du kan også oprette nye felter, der er specifikke for din organisation, fra siden Felter.

Se Konteksttjeneste-objekter for yderligere oplysninger om lagring af kundedata.

Sådan føjer du et nyt felt til din organisation:

 1. Klik på Ny for at åbne dialogboksen Opret Nyt felt.

    

  Du kan oprette op til 100 felter for din organisation.

 2. Det nye felt skal have følgende oplysninger:

  • Felt-ID– Angiv et unikt ID for dette felt.

  • Navn– Angiv et feltnavn, der vises i den applikation, som du føjer feltet til.

  • Beskrivelse– Angiv en beskrivelse af feltet.

  • Type– Vælg feltets type. Vælg fra:

   
   
                 
                 
   

   Type

   Beskrivelse

   Decimal

   Indtast flydende decimaltal med dobbeltpræcision.

   Nummer

   Indtast hele tal.

   Kort tekst

   Indtast en enkelt linje alfanumeriske tegn.

   Enkelt udvalgt

   Opret en brugertilpasset menu, som brugere kan vælge fra.

   Skift

   Indtast booleske valgmuligheder, der repræsenterer sande og falske værdier.

  • Databeskyttelse– Vælg typen af databeskyttelse, der er aktiveret for dette felt. Tilgængelige databeskyttelsestyper er:

   • Ikke-PII, krypteret – Data er krypteret, men indeholder ikke personligt identificerbare oplysninger.

   • PII, krypteret – Data er krypteret og indeholder personligt identificerbare oplysninger.

   • Ikke-PII, ikke-krypteret – Data er ikke krypteret og indeholder ingen personligt identificerbare oplysninger.

   Alle felter er som standard Ikke-PII, krypteret.

  • Søgbart– Vælg denne valgmulighed for at tillade brugere at søge efter en kundepost med værdier i dette felt.

 3. Klik på Opret. Det nye felt føjes til listen over felter for din organisation.

For at bruge dette felt skal du først føje det til et feltsæt. Se Opret nyt feltsæt for yderligere oplysninger.

Definer enkeltvalgsmenuer

Brug Enkeltvalg for at oprette en brugertilpasset menu, som brugere kan vælge fra. Menuen skal have mindst to valgmuligheder, og brugere kan kun vælge én valgmulighed fra menuen. Sådan opretter du en menu:

 1. Vælg Enkeltvalg for Type i dialogboksen Nyt felt.

 2. Klik på Tilføj, og indtast valgmuligheden.

 3. Klik på markeringen for at acceptere den nye valgmulighed.

 4. Gentag trinene for at tilføje flere valgmuligheder.

 5. Når du har oprettet din menu, kan du:

  • Klikke på blyantikonet for at redigere navnet på valgmuligheden.

  • Klikke på slet-ikonet for at slette valgmuligheden.

  • Klikke på ellipsen for at ændre rækkefølgen på listen over valgmuligheder, angive en standardvalgmulighed eller slette en angivet standardvalgmulighed.

Rediger felter

Du kan redigere brugertilpassede felter, der er oprettet for din organisation. Du kan ikke redigere Cisco-basisfelter.

Sådan redigerer du et felt:

 1. Klik på et feltnavn på siden Felter. Feltoplysningerne vises.

 2. Klik på Rediger.

 3. Rediger de attributter, du ønsker at opdatere, og klik på Gem.

Du kan ikke ændre attributten Felt-ID. Hvis dit felt er i brug, kan du ikke ændre:

 • Databeskyttelse

 • Søgbar

 • Type

Et felt er i brug, når det er knyttet til et feltsæt.

Var denne artikel nyttig?