Bağlam Hizmeti Alanlarını Yönetme

Bağlam Hizmeti Alanları

Karma Bağlam Alanları sayfası, tüm Cisco taban alanlarının ve kuruluşunuzda Bağlam Hizmeti için yapılandırılan özel alanların listesini gösterir. Bir alanı uygulamanızda kullanmak için bir alan setine ekleyin ve bu alan setini bir müşteri, istek veya etkinlikle ilişkilendirin. Daha fazla bilgi için Bağlam Hizmeti SDK’sı Kılavuzu’na bakın.

Bağlam Hizmeti Alanlarına Erişme

 1. Şurada oturum açın: Cisco Webex Control Hub.

 2. Hesabınız için etkinleştirilen hizmetleri görüntülemek üzere Hizmetler’e tıklayın.

 3. Karma Bağlam kartında, Alanlar’a tıklayın.

Alanlar sayfası, şu özniteliklerle birlikte tüm alanların tablosunu gösterir:

 • Alan Kimliği - Benzersiz alan tanımlayıcısı.

 • Açıklama - Alan açıklaması.

 • Tür - Alan türü.

 • Veri Gizliliği - Alan şifreleme seviyesi. Geçerli değerler şunlardır: PII Şifreli, PII Dışında Algoritmayla Şifreli, Şifrelenmemiş.

 • Aranabilir - Alanın aranıp aranamadığını belirtir. Kullanıcılar bu alandaki değerleri kullanarak kayıtları arayabiliyorsa Evet görüntülenir. Kullanıcılar bu alandaki değerleri kullanarak kayıtları arayamıyorsa Hayır görüntülenir.

 • Kaynak - Alanın Cisco taban alanı mı yoksa kuruluşunuz için oluşturulan özel bir alan mı olduğunu belirtir.

 • Güncellenme Tarihi - Bu alanın son güncellenme tarihi.

Alanları özniteliğe göre sıralamak için alanlar tablosundaki sütun başlıklarına tıklayın. Alan ayrıntılarını görüntülemek için listedeki alan satırına tıklayın.

Alan aramak için alan listesinin üzerindeki arama simgesine tıklayın. Herhangi bir alan özniteliğiyle arama yapabilirsiniz. Arama büyük/küçük harfe duyarlıdır ve kısmi eşleşme aramasını destekler.

Alan Ayrıntılarını Görüntüleme

Aşağıdaki özniteliklerle birlikte alan ayrıntılarını görüntülemek için Alanlar sayfasında bir alan adına tıklayın:

 • Durum - Alanın kullanımda olup olmadığını belirtir. Alan, bir alan setiyle ilişkilendirildiğinde kullanımdadır.

 • Etiket - Uygulamada görüntülenen alan adını gösterir.

 • Açıklama - Alanın açıklamasını gösterir.

 • Tür - Alanın türünü belirtir.

 • Seçenekler - Tek Seçim alan türü için kullanılabilir seçenek sayısını gösterir. Seçenekler’e tıklayarak bu alan için seçenek listesini ve varsayılan seçeneği görüntüleyebilirsiniz.

 • Veri Gizliliği - Bu alanın şifreleme seviyesini gösterir. Geçerli değerler şunlardır: PII Şifreli, PII Dışında Algoritmayla Şifreli, Şifrelenmemiş.

 • Aranabilir - Kullanıcıların bu alanı arayıp arayamayacağını belirtir.

 • Güncellenme Tarihi - Bu alanın son güncellenme tarihini gösterir.

 • İlişkili Alan Setleri - Seçili alanı içeren alan setlerinin listesini gösterir.

 • Alanı Sil - Bu alanı silmek için tıklayın.

    

  Alanın, Cisco taban alanı veya kullanımda olması durumunda, silme bağlantısı kullanılamaz.

Alan özniteliklerini değiştirmek için Düzenle’ye tıklayın.

  

Alan, Cisco taban alanıysa düzenleme bağlantısı kullanılamaz.

Yeni Alanlar Oluşturma

Cisco Bağlam Hizmeti, taban alan setleriyle ilişkili bir dizi taban alanı içerir. Bu alanları ve alan setlerini, müşteri verilerinizi depolamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, müşterinin adını Context_First_Name taban alanında depolayın. Alanlar sayfasında kuruluşunuza özel yeni alanlar da oluşturabilirsiniz.

Müşteri verilerinin depolanması hakkında daha fazla bilgi için Bağlam Hizmeti Nesneleri bölümüne bakın.

Kuruluşunuza yeni bir alan eklemek için:

 1. Yeni’ye tıklayarak Yeni Alan Oluştur iletişim kutusunu açın.

    

  Kuruluşunuz için en fazla 100 alan oluşturabilirsiniz.

 2. Yeni alan için şu bilgileri sağlayın:

  • Alan Kimliği - Bu alan için benzersiz bir kimlik girin.

  • Etiket - Alanı eklediğiniz uygulamada gösterilen bir alan adı girin.

  • Açıklama - Bu alanın açıklamasını girin.

  • Tür - Alan türünü seçin. Aşağıdakilerden seçim yapın:

   
   
                 
                 
   

   Tür

   Açıklama

   Ondalık

   Çifte kesinlik yüzer nokta sayıları girme.

   Numara

   Tam sayılar girme.

   Kısa Metin

   Tek satır alfasayısal karakterler girme.

   Tek Seçim

   Kullanıcıların seçim yapması için özel bir menü oluşturun.

   Aç/Kapat

   true (doğru) ve false (yanlış) değerlerini temsil eden boolean seçenekleri girin.

  • Veri Gizliliği - Bu alan için etkinleştirilen gizlilik türünü seçin. Kullanılabilir gizlilik türleri şunlardır:

   • PII Dışında Algoritmayla Şifreli - Veriler şifrelenmiştir ancak kişiyi tanımlayıcı bilgiler içermez.

   • PII Şifreli - Veriler şifrelenmiştir ve kişiyi tanımlayıcı bilgiler içerir.

   • PII Dışında Şifrelenmemiş - Veriler şifrelenmemiştir ve kişiyi tanımlayıcı bilgiler içermez.

   Varsayılan olarak tüm alanlar PII Dışında Algoritmayla Şifreli’dir.

  • Aranabilir - Kullanıcıların bu alandaki değerlere göre müşteri kaydı aramasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

 3. Oluştur'u tıklayın. Yeni alan, kuruluşunuzun alan listesine eklenir.

Bu alanı kullanmak için önce bir alan setine ekleyin. Daha fazla bilgi için Yeni Alan Seti Oluşturma bölümüne bakın.

Tek Seçim Menüler Tanımlama

Kullanıcıların seçenekler arasından seçim yapabileceği özel bir menü oluşturmak için Tek Seçim’i kullanın. Menüde en az iki seçenek olmalıdır. Kullanıcılar menüden yalnızca bir seçeneği belirleyebilir. Menü oluşturmak için:

 1. Yeni Alan iletişim kutusunda Tür için Tek Seçim’i seçin.

 2. Ekle’ye tıklayın ve seçeneği girin.

 3. Yeni seçeneği kabul etmek için onay işaretine tıklayın.

 4. Daha fazla seçenek eklemek için adımları tekrarlayın.

 5. Menünüzü oluşturduktan sonra şunları yapabilirsiniz:

  • Yanındaki kalem simgesine tıklayarak seçenek adını düzenleme.

  • Sil simgesine tıklayarak seçeneği silme.

  • Seçenek listesini yeniden düzenlemek için üç noktaya tıklama, varsayılan bir seçenek belirtme veya belirtilmiş varsayılan seçeneği silme.

Alanları Düzenleme

Kuruluşunuz için oluşturulan özel alanları düzenleyebilirsiniz. Cisco taban alanlarını düzenleyemezsiniz.

Bir alanı düzenlemek için:

 1. Alanlar sayfasındaki bir alan adına tıklayın. Alan ayrıntıları açılır.

 2. Düzenle’ye tıklayın.

 3. Güncellemek istediğiniz öznitelikleri düzenleyin ve Kaydet’e tıklayın.

Alan Kimliği özniteliğini değiştiremezsiniz. Alanınız kullanımdaysa şunları değiştiremezsiniz:

 • Veri Gizliliği

 • Aranabilir

 • Tür

Alan, bir alan setiyle ilişkilendirildiğinde kullanımdadır.

Bu makale yararlı oldu mu?